28. maj 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Štiri desetletja dragocenega poslanstva

Božena Bratuž je vso kariero posvetila vrtcem: osem mandatov je ravnateljica Vrtca Ptuj, od leta 2008 pa je tudi predsednica Skupnosti vrtcev Slovenije, torej že drugi mandat. In če takšen strokovnjak pove kaj o vzgoji otrok, potem mu je vredno prisluhniti. Za naš današnji TFL Glasnik, ki bo izšel popoldan, je med drugim dejala: »Sleherni trenutek svojega življenja moraš biti zgled in se držati tega, kar od otroka tudi pričakuješ. Tu ni popustov.«

O svojih ciljih pa je med drugim dejala: »Seveda pa si želim, da bi status predšolske vzgoje v Sloveniji dobil pravi pomen. Delamo nepopisno dobro poslanstvo za mnoge generacije, če to delamo z dušo in srcem.«

Socialno podjetništvo je oblika zaposlitve, ki pripomore k večji družbeni odgovornosti, je na okrogli mizi o vlogi posameznih akterjev v socialni ekonomiji povedal direktor Socialnega inkubatorja Jernej Štromajer. Sogovorniki pa so ob naraščanju števila te vrste podjetij poudarili, da pri njihovem ustanavljanju primanjkuje ekonomskih znanj.

Gospodarski minister Stanko Stepišnik je na srečanju Kluba gospodarstvenikov Slovenske Istre v Kopru izpostavil več instrumentov, s katerimi bi spodbudili podjetniško dejavnost, in sicer preko različnih shem, ter zagnali potrošnjo prebivalstva. Minister se je dotaknil tudi problematike črpanja evropskih sredstev. Ena shema, vredna do 150 milijonov evrov, bi bila namenjena mikropodjetjem. V drugi shemi, za katero bi namenili med 300 in 500 milijonov evrov, bi komercialne banke preko SIB Banke malim in srednjim podjetjem nudile kredit za obratna sredstva. V tretji shemi bi do milijarde evrov lahko koristile ta kredit velika podjetja, v še eni shemi pa bi preko državnih poroštev družbi za upravljanje terjatev bank komercialne banke pretvorile svoje kredite v lastniške deleže.

Kmetijski ministri EU so na neformalnem zasedanju v Dublinu izmenjali mnenja o možnosti političnega dogovora o reformi skupne kmetijske politike. Slovenski kmetijski minister Dejan Židan je v razpravi izpostavil nujnost, da se v končnem dogovoru upošteva razlike med državami članicami in pri tem opozoril na specifični položaj Slovenije.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
28.5.2013 Odlok o ustanovitvi, območju in sedežu policijskih uprav v Republiki Sloveniji (RS 41-1607/2013) Začne veljati
28.5.2013 Odlok o ustanovitvi, območju in sedežu policijskih uprav v Republiki Sloveniji (RS 28-1301/2011) Se preneha uporabljati
28.5.2013 Pravilnik o trženju razmnoževalnega materiala in sadik hmelja (RS 45-1726/2013) Začne veljati
28.5.2013 Pravilnik o trženju razmnoževalnega materiala in sadik hmelja ( RS 21-999/2007) Preneha veljati
28.5.2013 Pravilnik za energijsko označevanje gospodinjskih električnih sušilnih strojev (RS 104-5081/2001) Se preneha uporabljati
28.5.2013 Uredba o določitvi zneska trošarine za energente (RS 26-1175/2010) Sprememba
28.5.2013 Uredba o plačah in drugih prejemkih pripadnikov Slovenske vojske pri izvajanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami (RS 67-2886/2008) Sprememba
28.5.2013 Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente (RS 45-1752/2013) Začne veljati
28.5.2013 Uredba o spremembi Uredbe o plačah in drugih prejemkih pripadnikov Slovenske vojske pri izvajanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami (RS 41-1606/2013) Začne veljati
27.5.2013 Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v aprilu 2013 (RS 45-1727/2013) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 28.5.2013 - 28.5.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   6 novosti 6 novosti 1 novost    
2. UPRAVNO PRAVO     1 novost   1 novost  
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO     1 novost      
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   2 novosti        
5. JAVNE FINANCE 2 novosti 3 novosti   1 novost 2 novosti  
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 3 novosti 4 novosti 1 novost   2 novosti  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI       1 novost 1 novost  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA     1 novost   1 novost  
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI   1 novost        
11. OBČINE 24 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex