14. julij 2016
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Informacijska družba pod okrilje ministrstva za javno upravo

Državni zbor je kljub številnim pomislekom z 48 glasovi za in 26 proti sprejel novelo zakona o državni upravi. V skladu s sprejeto novelo bo odslej področje sistemskega urejanja korupcije v pristojnosti ministrstva za pravosodje, nad področjem informacijske družbe in elektronskih komunikacij pa bo bdelo ministrstvo za javno upravo. Novela zakona o državni upravi je ob drugem branju naletela na številne kritične odzive poslanskih skupin. Predvsem zaradi predvidenega prenosa področja informacijske družbe na ministrstvo za javno upravo predlogu nasprotujejo v opoziciji, pomisleke pa imajo tudi v koalicijski SD. Poslanci so med drugim opozarjali na nestrinjanje stroke ter vladi očitali, da je predlog nastal netransparentno in brez možnosti sodelovanja javnosti.

Finančni minister Dušan Mramor je nepreklicno odstopil s položaja. Odločitev je sprejel iz razlogov izrazito osebne narave, ob odstopu pa je kot dosežek skoraj dveletnega vodenja ministrstva izpostavil vnovično pridobitev ekonomske suverenosti. Premier Miro Cerar je zagotovil, da vlada nadaljuje po začrtani poti. Vodenje ministrstva bo nato začasno prevzela ministrica, pristojna za razvoj, strateške projekte in kohezijo Alenka Smerkolj. Ta poudarja, da bo njeno vodenje "izrazito, izrazito začasne narave".

Predlogu zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti se obeta zelena luč, saj bo vladni predlog glede na predstavitve mnenj poslanskih skupin dobil zadostno podporo. Predlog, ki celovito prenavlja sistemsko ureditev dejavnosti, podpirajo koalicijske stranke, v opoziciji pa opozarjajo na pasti, ki jih prinaša liberalizacija pogrebne dejavnosti. Pokopališka dejavnost bo z novim zakonom ostala v pristojnosti občin, medtem ko se bo pogrebna dejavnost, če bo to mogoče, izvajala v okviru proste gospodarske pobude kot tržna dejavnost.

Državni zbor se je seznanil s koncem zakonodajnega postopka za novelo zakona o pravilih cestnega prometa, ki jo je predlagala NSi in se nanaša na identifikacijo koles z motorjem, ki lahko peljejo največ 25 kilometrov na uro. V NSi so razočarani, da je koalicija odrekla podporo njihovemu predlogu, saj so v SMC predlagali svojo noveloNSi je predlagala, da bi mladoletni vozniki koles z motorjem morali obvezno uporabljati čelado. Obvezno bi bilo tudi minimalno zavarovanje v višini 30 evrov. Prav tako so želeli uvesti identifikacijo vozil.

Parlamentarna pot predloga novele zakona o Slovenskem državnem holdingu (SDH), ki so ga vložili v poslanski skupini nepovezanih poslancev, se bo vendarle nadaljevala. V včerajšnji večurni razpravi je bilo slišati več očitkov na račun dopolnila vladne koalicije, zavrnitev novele so predlagali celo sami predlagatelji. S predlogom novele so želeli v poslanski skupini nepovezanih poslancev doseči, da bi SDH v skladu s strategijo upravljanja državnega premoženja podjetja prodal le znanim lastnikom, da bi lahko DZ predlagal razrešitev članov nadzornega sveta SDH ter da bi moral SDH državnemu zboru posredovati vse podatke, ki jih ta zahteva, četudi so tajni.

Poslanka SD Bojana Muršič je na ministrico za zdravje Milojko Kolar Celarc naslovila pobudo za spremembo uredbe o ravnanju z odpadnimi zdravili, ki onemogoča, da bi ljudje neporabljena zdravila darovali na primer ambulantam za osebe brez zdravstvenega zavarovanja. A na ministrstvu pojasnjujejo, da je to praksa v celotni EU in Slovenija ni izjema.

Rektorska konferenca nasprotuje podaljšanju roka za dokončanje starih študijskih programov, ki se izteče 30. septembra. Se pa konferenca v izjavi za javnost zavezuje, da bodo fakultete študentom, ki so imeli v za to določenih rokih potrjeno dispozicijo in so oddali ustrezno zaključno delo, omogočile pravočasno dokončanje študija po starem programu.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
Danes v tej rubriki ni novosti.

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 14.7.2016 - 14.7.2016 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   3 novosti 2 novosti   2 novosti 2 novosti
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO            
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   1 novost     1 novost 4 novosti
5. JAVNE FINANCE   1 novost       1 novost
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   9 novosti     2 novosti 1 novost
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI         3 novosti 3 novosti
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA       1 novost    
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije
Odločba o razveljavitvi sklepa Višjega sodišča v Kopru in sklepa Okrajnega sodišča v Kopru
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za junij 2016
Sklep o dokumentaciji za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za imenovanje člana upravljalnega organa banke in hranilnice
Sklep o dokumentaciji za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za imenovanje člana upravljalnega organa banke in hranilnice
Sklep o poročanju upravljavca pokojninskega sklada, oblikovanega kot kritni sklad, o kapitalu, rezervacijah za nedoseganje zajamčene vrednosti sredstev in strukturi naložb iz naslova teh rezervacij
Sklep o uporabi smernic Omejitve izpostavljenosti do subjektov, ki opravljajo dejavnosti bančništva v senci zunaj reguliranega okvira, v skladu s členom 395(2) Uredbe (EU) št. 575/2013
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča VSRS sklep VIII Ips 321/2015 - izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi - rok za podajo odpovedi - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - nasprotje med izrekom in obrazložitvijo
Odločbe Upravnega sodišča UPRS sodba I U 781/2015 - promet s kmetijskimi zemljišči – odobritev pravnega posla – posadna listina – dobra vera – priposestvovanje – izkazanost zakonskih pogojev priposes...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Poročilo o delu Inšpektorata Republike Slovenije za delo za leto 2015 (41. člen), EPA 1382-VII
Letno poročilo Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije za leto 2015 (41. člen), EPA 1380-VII
Ostali dokumenti Arhiv
Revija Odvetnik Novela ZFPPIPP-G