5. avgust 2015
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

84 milijonov za boljši zrak v Ljubljani

Vlada je na dopisni seji sprejela podrobnejši program ukrepov za izboljšanje kakovosti zraka v Ljubljani v prihodnjih treh letih. Za izvedbo programa bo treba zagotoviti dobrih 84 milijonov evrov, od tega bo nekaj več kot 28 milijonov zagotovila Mestna občina Ljubljana, dobrih 23 milijonov pa država. Preostanek naj bi zagotovili drugi deležniki.

Telekom Slovenije tudi v najnovejšem poskusu privatizacije ni dobil novega lastnika. Britanski Cinven je namreč odstopil od pogovorov, SDH pa s tem uradno zaključil postopek prodaje. Država je sicer opredelila Telekom kot portfeljsko naložbo, tako da gre v prihodnje pričakovati nove poteze v zvezi z lastništvom Telekoma.

V največji vladni stranki so po umiku Cinvena iz postopka nakupa Telekoma Slovenije poudarili, da je upravljanje s kapitalskimi naložbami v pristojnosti SDH. Ta mora s Telekomom in z drugim državnim premoženjem ravnati skrajno skrbno in kot najboljši gospodar, v skladu s strategijo upravljanja državnih naložb, so v SMC poudarili v izjavi za STA.

Banka Slovenije je predsedniku preiskovalne komisije DZ o ugotavljanju zlorab v bančnem sistemu ter ugotavljanju vzrokov in odgovornosti za sanacijo bank Anžetu Logarju predala zahtevana gradiva. Gradivo, ki vključuje podatke različnih stopenj zaupnosti, je Banka Slovenije predala v enem izvodu, ta pa obsega 15.724 strani.

Ključni možje Družbe za upravljanje bank (DUTB) so se znašli pod drobnogledom preiskovalnih organov. V Nacionalnem preiskovalnem uradu (NPU) namreč vodijo predkazenski postopek v zvezi s poslovanjem posameznih odgovornih oseb v DUTB. Preiskavo usmerja specializirano državno tožilstvo, je poročal Dnevnik.

Mednarodna organizacija za dodeljevanje domen (ICANN) s sedežem v ZDA je predstavila dolgo pričakovani predlog za spremenjen model upravljanja interneta. Ta naj bi prinesel zmanjšanje ameriškega vpliva na tem področju. Predlog sprememb so objavili v ponedeljek na spletni strani icann.org, v javni obravnavi pa bo do 8. septembra.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
Danes v tej rubriki ni novosti.

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 5.8.2015 - 5.8.2015 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   2 novosti        
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO            
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   2 novosti     1 novost  
5. JAVNE FINANCE   1 novost        
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   3 novosti   1 novost 3 novosti  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI   5 novosti     3 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA            
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI   5 novosti        
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Odlok o izvedbenem načrtu Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020
Uredba o določitvi zneska trošarine za energente
Zakon o kakovosti in varnosti človeških tkiv in celic, namenjenih za zdravljenje (ZKVČTC)
Zakon o prevozu nevarnega blaga (ZPNB)
Zakon o pridobivanju in presaditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja (ZPPDČT)
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča VSRS Sodba X Ips 76/2014 - dovoljena revizija - pomembno pravno vprašanje - odstop od pojasnila DURS - enotna praksa davčnih organov - odstop od enotne prakse - obrazložitev ...
Odločbe Upravnega sodišča UPRS sodba I U 1741/2013 - podpora električni energiji proizvedeni iz obnovljivih virov - finančna pomoč za tekoče poslovanje - višina podpore - za odločanje relevanten predp...
Odločbe Višjih sodišč VDSS sodba in sklep Pdp 1037/2014 - regres za letni dopust - res iudicata - pravnomočno razsojena stvar - plača - plačilo za delo
VSL sodba III Kp 14149/2012 - napačna pravna opredelitev dejanja – rop – milejši zakon – beneficium cohaesionis – sostorilstvo – pomoč
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Predlog zakona o spremembah Zakona o varnosti v železniškem prometu (ZVZelP-E), redni postopek, EPA 691-VII
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o železniškem prometu (ZZelP-J), redni postopek, EPA 695-VII
Ostali dokumenti Arhiv
Revija Odvetnik Dovoljenost revizije z vidika vrednostnega kriterija – civilnopravni spori