Dnevne zakonodajne novosti / 9. december 2019
LEX-KOLEDAR
Pravni akti, ki danes začnejo ali prenehajo veljati oz. se uporabljati: 2 pravna akta
Zadnji uradni list v obdelavi: št. 108/2022 z dne 12.8.2022
TEMA DNEVA
Davčna ugodnost za okolju bolj prijazna vozila
Tema dneva

Vlada si je pred dvema letoma na področju alternativnih goriv v prometu zastavila ambiciozne cilje, ki za zdaj izgledajo še precej oddaljeni, a enega od korakov v tej smeri je storila z nedavno sprejetimi davčnimi spremembami. Po novem letu bo namreč uporaba službenih vozil na električni pogon za zasebne namene manj obdavčena. Gre namreč za boniteto, od katere mora delodajalec zaposlenemu obračunati davek. Za električna vozila se bo po novem v davčno osnovo namesto 1,5 odstotka vštevalo le 0,3 odstotka nabavne vrednosti vozila mesečno.(več)

Upravno sodišče zaradi Kovačiča izpodbija zakon o lokalnih volitvah
Upravno sodišče je prekinilo postopek ponovnega odločanja o pritožbi kandidata za člana mestnega sveta Vilija Kovačiča na izid lanskih lokalnih volitev v Ljubljani ter na ustavno sodišče vložilo zahtevo za oceno ustavnosti zakona o lokalnih volitvah. Zakon ima namreč po mnenju upravnih sodnikov pravne praznine.(več)

Ta teden v parlamentu zasedanja odborov
V DZ bo ta teden med drugim zasedal odbor za zdravstvo, ki bo na nujnih sejah razpravljal o pomanjkanju kadra v zdravstveni negi v slovenskih bolnišnicah in o dogajanju okoli zemljišč pri URI Soča. Na odboru za pravosodje bo potekala javna razprava o spremembah kazenskega zakonika, Knovs pa bo ponovno razpravljal o zaposlovanju na Sovi.(več)

S spremembami zakonodaje do bolj odgovornih javnih naročnikov
Pred kratkim sprejete spremembe zakonodaje s področja javnega naročanja bodo po besedah ministra za javno upravo Rudija Medveda zagotovo pripomogle k pospešitvi postopkov, ki jih zdaj zavlačujejo pogoste pritožbe. Na ministrstvu pa razmišljajo o že novih spremembah. Te bodo šle v smeri bolj odgovornih javnih naročnikov, pravi Medved.(več)

Reševanje fiktivnih prijav prebivališč po zagotovilu ministrstva v teku
Ministrstvo za delo glede problematike fiktivnih prijav prebivališč navaja, da od poletja potekajo aktivnosti denimo pri izmenjavi podatkov med posameznimi organi, da bi dobili podatke o teh prijavah in s tem povezani zlorabi socialnih transferjev. Vlada je namreč julija ustanovila medresorsko delovno skupino na tem področju.(več)

Sodišče EU bo objavilo mnenje o dopustnosti slovenske tožbe
Na Sodišču EU v Luksemburgu bodo v sredo objavili mnenje generalnega pravobranilca Priita Pikamäeja o dopustnosti slovenske tožbe proti Hrvaški zaradi kršenja evropskega pravnega reda kot posledice nespoštovanja arbitražne razsodbe. Na podlagi mnenja sicer še ni mogoče sklepati o sodbi, saj mu sodišče sledi le v polovici primerov.(več)

Vlada išče kadre za predsedovanje Svetu EU
Za izvedbo predsedovanja Slovenije Svetu EU v drugi polovici leta 2021 bo skrbelo približno 1400 ljudi, vlada pa je v kadrovskem načrtu predvidela približno 350 novih zaposlitev za določen čas. V soboto je tako že objavila kadrovski poziv za sodelovanje v projektu predsedovanja.(več)

Na sodišče prihaja mariborska dopinška afera
Mariborska dopinška afera, ki je lani odmevala celo v tujini, prihaja ta teden na sodišče. V torek se bosta o krivdi izrekla atletski trener in nekdanji zdravstveni delavec, ki jima obtožnica očita neupravičeno proizvodnjo in promet z nedovoljenimi snovmi v športu. Afera je izbruhnila aprila lani, ko so kriminalisti oba pridržali, nato sta bila najprej priprta, do konca letošnjega februarja pa sta bila v hišnem priporu.(več)

EU bo prepovedala pesticid klorpirifos
EU bo s prihodnjim letom prepovedala pesticid klorpirifos, ki se uporablja za zatiranje škodljivcev na kmetijskih pridelkih, je v petek sporočila Evropska komisija, potem ko so o tem glasovale države članice. Evropska agencija za varnost hrane (Efsa) je že avgusta sporočila, da pesticid ne izpolnjuje standardov EU za obnovitev dovoljenja za uporabo.(več)

Novo na portalu Tax-Fin-lex
Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex
Čistopisi
Odločba o ugotovitvi protiustavnosti Zakona o prekrških
Sklep o določitvi programa in načina opravljanja preizkusa strokovnih znanj, potrebnih za opravljanje poslov borznega posrednika
Sklep o vsebini podatkov in informacij v centralnem kreditnem registru in sistemu izmenjave informacij o zadolženosti poslovnih subjektov, ki jih poročajo poročevalske enote iz 1. in 2. točke drugega odstavka 6. člena ZCKR in SID banka
Zakon o lekarniški dejavnosti (ZLD-1)
Zakon o zdravstveni dejavnosti (ZZDej)
Odločbe sodišč
VSRS Sklep I Up 150/2019 - dovoljenje za stalno prebivanje tujca - družinski član - fikcija umika - ustavitev postopka - vročitev pisanj - pomota pri vročitvi - tek roka - ug...
VSRS Sklep I Up 59/2019 - enotno dovoljenje za prebivanje in delo - podaljšanje dovoljenja - prekršek - domneva nepodrejanja pravnemu redu - nedoločen pravni pojem - razlaga...
VSM Sodba II Kp 40945/2018 - kaznivo dejanje ščuvanja k nasilni spremembi ustavne ureditve - kaznivo dejanje oboroženega odpora - pravica do svobode izražanja - pravica do zbir...
Gradiva v obravnavi DZ
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o delavcih v državnih organih (ZDDO-H), skrajšani postopek, EPA 0922-VIII
Poročilo k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-O) - Dopolnjen predlog zakona - NOVO, druga obravnava, EPA 0785-VIII