23. april 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

»Veseli in vedri obrazi vseh okoli nas«

Vivo catering je v letih 2009 in 2011 prejel nagrado Zlata nit kot najboljši zaposlovalci. Jernejo Kamnikar, lastnico in direktorico tega podjetja, smo za današnji TFL glasnik vprašali, kako se loteva izziva zaposlovanja?

»S polno odgovornostjo in zavedanjem, da za vsakim človekom stojijo trije ali štirje, ki so odvisni od njegove in naše skupne uspešnosti. Poudarila pa bi, da nisem v tem nikoli videla neke velike filozofije - vse, kar smo počeli, smo počeli s srcem. Ker je bila baza srčna in pripravljena delati, se je selekcija delala naravno. Nikogar nismo odpuščali ali imeli zapletov, povezanih z zakonodajo; gre za človeško noto in za pripadnost. Načeloma mislim, da vsak želi red, disciplino, zadeve je treba reševati sproti. Naša blagovna znamka je pogojena s timom in sodelovanjem, da ni nikakršnega zvezdništva posameznika, nikakršnega služenja drug drugemu, ampak gre za zavest, da skupaj zmoremo.«

Državni zbor bo predlog novele zakona o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH), ki ga je v parlamentarno proceduro vložila vlada, obravnaval po nujnem postopku, so na začetku včerajšnje  redne seje DZ odločili poslanke in poslanci. Tako se je odločil že kolegij DZ, a je poslanska skupina SDS zahtevala, da o tem odloči DZ.

Novela zakona o Slovenskem državnem holdingu je bila pred obravnavo na pristojnem odboru DZ in sredinim odločanjem DZ še predmet usklajevanj koalicije. Z dopolnilom SD naj bi odpravili določilo, ki zahteva, da vlada odloča o skupščinah gospodarskih družb. Tako naj bi določili samostojno delovanje Soda, a ob odškodninski odgovornosti.

Ustavno sodišče je zavrglo zahtevo za presojo ustavnosti določb zakonov o zdravniški službi in o sistemu plač v javnem sektorju, ki opredeljujejo plačilo za čas dežurstva, vložil pa jo je sindikat Fides. Spremembe plačila nadurnega dela, ki so bile sprejete leta 2010, so bile tudi povod za desetdnevno belo stavko zdravnikov v tistem letu.

Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo je pripravilo spremembe zakonodaje, s katerimi želijo doseči večjo transparentnost financiranja političnih strank. Donacije strankam v gotovini se omejuje na 100 evrov v času kampanj, prepoved financiranja pa se širi na podjetja, ki poslujejo z državo, je včeraj pojasnil minister Gregor Virant. Po predlogu novel se prepoved financiranja političnih strank in volilne kampanje širi na tista zasebna podjetja, ki poslujejo z državo, lokalnimi skupnostmi ter podjetji v posredni in neposredni državni lasti. Med spremembami, ki so sedaj v medresorskem usklajevanju, je tudi prepoved dajanja donacij političnim strankam v gotovini.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 23.4.2013 - 23.4.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   10 novosti       3 novosti
2. UPRAVNO PRAVO       1 novost   1 novost
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO           1 novost
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV           4 novosti
5. JAVNE FINANCE   1 novost   1 novost   2 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   8 novosti        
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI            
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA           1 novost
9. ZDRAVSTVENI SISTEM         1 novost  
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Odredba o določitvi roka za vključitev pravnih oseb iz 110.a člena Zakona o javnih financah v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi
Pravilnik o povrnitvi stroškov v pravdnem postopku
Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu
Splošni akt o načinu izračuna plačil za uporabo radijskih frekvenc
Uredba o postopkih ravnanja v primeru motenj in nestabilnosti na trgu pri preskrbi z nafto in naftnimi derivati
Uredba o razvojnem svetu kohezijske regije
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba VIII Ips 219/2012 - odpoved pogodbe o zaposlitvi – poslovni razlog – ponudba ustrezne zaposlitve – prosto delovno mesto – študentsko delo
Odločbe Upravnega sodišča sodba I U 967/2012 - dohodnina - dohodnina od dobička iz kapitala - odsvojitev nepremičnine – glavno prebivališče - davčna oprostitev - pogoji za davčno oprostitev
sodba I U 1825/2011 - DDV – akontacija dohodnine od dohodkov dejavnosti – prijava v sistem DDV – komisijska prodaja rabljenih avtomobilov
Odločbe Višjih sodišč VDSS sodba Pdp 530/2012 - neupravičen izostanek z dela - izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi – kršitev obveznosti iz delovnega razmerja – izostanek z dela – krivda - prište...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Osmo poročilo o poroštvu Republike Slovenije in odobreni finančni pomoči Irski, Portugalski republiki in Helenski republiki, EPA 1131-VI
Umik Predloga zakona o finančni upravi, EPA 1077-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Revija Odvetnik Pogodbena odškodninska odgovornost – nekatera odprta vprašanja
Vrednotenje dokazov iz tujine v kazenskem postopku