19. november 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Propadlo je premalo bank

Prvi mož Evropske bančne agencije (Eba) Andrea Enria je prepričan, da je preveč evropskih bank preživelo krizo. V Evropi je s trga izginilo manj kot 40 bank, v ZDA pa okoli 500, je povedal v pogovoru za nemški časnik Frankfurter Allgemeine Zeitung. Razloge za takšno stanje je pripisal političnim interesom vlad članic unije. Spregovoril je tudi o pregledih sistemskih bank, nad katerimi bo bdela ECB.

"Včerajšnji donatorji Rdečega križa Slovenije se pojavljajo kot prosilci pomoči," nam je v intervjuju za današnji TFL Glasnik, ki ga bomo objavili popoldne, dejal dr. Daniel Starman, generalni sekretar Rdečega Križa Slovenije. Pripomnil je, da je vodenje takšne organizacije izjemen izziv, ker je tako raznolika glede na področja delovanja, saj je bilo njegovo menedžersko delo v vseh prejšnjih okoljih v luči tega veliko bolj enoznačno.

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je v vladno obravnavo poslalo predlog novele zakona o graditvi objektov, ki predvideva uvedbo moratorija na izvršbe inšpekcijskih odločb o rušenju nedovoljenih gradenj za eno leto. V vmesnem času naj bi pripravili sistemsko rešitev za legalizacijo tovrstnih gradenj.

Država skupaj z Banko Slovenije in Združenjem bank Slovenije preučuje možnost uvedbe t. i. socialnih računov, na katere bi lahko osebe, ki imajo veliko izvršb, prejele sredstva, ki jim jih nakazuje država. Po besedah ministrice Anje Kopač Mrak na ministrstvu za delo računajo, da bodo omenjeni računi uvedeni v naslednjem letu.

Koalicijski partnerji pilijo zadnje podrobnosti sprememb zakona o Slovenskem državnem holdingu (SDH). Nekaj pomislekov oz. zahtev imata DeSUS in SD, a podrobnosti približevalnih različic partnerji ne razkrivajo. Finančni minister Uroš Čufer je po kolegiju pri premierki Alenki Bratušek izrazil pričakovanje, da bo zakon na vladi že ta četrtek.

Državni svetniki bodo na jutrišnji izredni seji odločali o odložilnem vetu na zakon o izvrševanju proračunov za leti 2014 in 2015 ter na zakon o davku na nepremičnine. Za slednji zakon je bila napoved odložilnega veta v zraku že ob sprejemanju v državnem zboru. Predlagatelji odložilnega veta na proračun - interesna skupina lokalnih interesov - v obrazložitvi izpostavljajo, da omenjeni zakon določa več spornih in neprimernih vsebin.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
18.11.2013 Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Latviji (RS 95-3435/2013) Začne veljati
18.11.2013 Ukaz o povišanju v čin generalmajorja (RS 95-3434/2013) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 19.11.2013 - 19.11.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 2 novosti 3 novosti       4 novosti
2. UPRAVNO PRAVO           1 novost
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO            
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   1 novost   1 novost   2 novosti
5. JAVNE FINANCE   1 novost     1 novost 2 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   10 novosti   2 novosti 2 novosti 2 novosti
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI     1 novost 1 novost 2 novosti 1 novost
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA       1 novost    
9. ZDRAVSTVENI SISTEM   5 novosti   1 novost    
10. MEDNARODNI ODNOSI   2 novosti     1 novost  
11. OBČINE 5 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Obrazec za uvedbo postopka za uveljavljanje pravic iz invalidskega zavarovanja, OBR. IZ 1
Odločba o prenehanju Ustanove fundacije za pomoč invalidnim in drugim pomoči potrebnim ljudem
Pravilnik o varovanih območjih in izvajanju uradnih sistematičnih raziskav na posebno nadzorovanih območjih
Ukaz o povišanju v čin generalmajorja
Uredba o načinu, predmetu in pogojih izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Upravnega sodišča Sodba U 1845/2002 - določnost izreka odločbe - programska vsebina po ZMed - oglaševalska vsebina po ZMed - presoja zakonitosti v primeru nedoločnih pravnih pojmov po Z...
Odločbe Višjih sodišč VSL sodba II Cp 1647/2013 - javna priobčitev glasbenih neodrskih del – plačilo nadomestila – predvajanje glasbe tujih avtorjev – repertoar kolektivne organizacije - odpoved ma...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Predlog Zakona o ratifikaciji prilagoditve Pogodbe o ustanovitvi Evropskega mehanizma za stabilnost med Kraljevino Belgijo, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Irsko, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Portugalsko republiko, Republiko Slovenijo, Slovaško republiko in Republiko Finsko kot neposredne posledice pristopa Republike Latvije (MPUEMS-1), ratifikacija, EPA 1528-VI
Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Republiko Kosovo o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja (BXKIDO), ratifikacija, EPA 1574-VI
Predlog zakona o enotni ceni knjige (ZECK), prva obravnava, EPA 1587-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Pojasnila DURS Predlaganje REK-1 obrazca za dohodke, ki se ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja
Revija Poslovodno računovodstvo Vloga analize poslovanja pri ocenjevanju vrednosti podjetja