26. januar 2015
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Prvi krog za fiskalno pravilo

Državni zbor bo danes začel redno januarsko sejo. Do petka se bo zvrstilo neobičajno malo število zakonskih predlogov, le pet. Največ pozornosti bo zagotovo deležna prva obravnava vladnega predloga zakona o fiskalnem pravilu, ki bo v sredo. Predlogu bo v prvi obravnavi verjetno uspelo zbrati zadostno podporo.

Po terorističnih napadih v Evropi se je še okrepil pritisk na čimprejšnje sprejetje ukrepov za boj proti terorizmu, med njimi tudi direktive o zbiranju podatkov letalskih potnikov (PNR) na ravni EU. A se ob tem vrstijo tudi opozorila, da lahko sistem nesorazmerno poseže v pravico do zasebnosti. Tudi v Evropskem parlamentu so s stališči še previdni.

Poslanci SDS so glede na spremenjen varnostni položaj po napadih v Parizu v postopek v DZ vnovič vložili predlog dopolnitev kazenskega zakonika, s katerim želijo sankcionirati posameznike, ki so se ali se nameravajo v tujini udeležiti terorističnih bojev. DZ je podoben predlog nedavno zavrnil, zdaj ga SDS vlaga upoštevajoč pripombe koalicije.

Sodna praksa zaradi posojil v tuji valuti obstaja tudi na Sodišču EU. To je lani aprila na podlagi madžarskega primera odobritve posojila v švicarskih frankih presodilo, da mora biti potrošnik, ki sklene posojilo, zmožen oceniti ekonomske posledice tega, da se za odplačilo posojila uporabi drugačen tečaj kot za izračun zneska posojila ob izplačilu. Do odločitve je Sodišče EU prišlo preko razlage evropske direktive o nedovoljenih pogojih iz leta 1993, ki določa, da potrošniki niso zavezani z nepoštenimi pogoji, določenimi v pogodbi, ki jo sklenejo s prodajalcem ali ponudnikom.

Najpogostejše prijave, ki jih prejema informacijski pooblaščenec na področju varovanja zasebnosti, so neupravičeni video nadzori, razkritje elektronskih naslovov pri pošiljanju elektronske pošte, veliko prijav je tudi na podlagi neposrednega trženja, največ pa zaradi piškotkov na spletu, je povedala informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik ob 10. obletnici zakona o varstvu osebnih podatkov.

Okrajno sodišče v Ljubljani se podobno kot druga sodišča v državi sooča z zmanjševanjem sredstev in števila zaposlenih, kljub temu pa mu uspeva zmanjševati sodne zaostanke in skrajševati pričakovane čase reševanja zadev, je na novinarski konferenci povedala njegova predsednica Vesna Pavlič Pivk. Sodišče tako po njeni oceni dela uspešno.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
24.1.2015 Odlok o organizaciji in delovnem področju Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu (RS 60-2552/2006) Sprememba
24.1.2015 Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o organizaciji in delovnem področju Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu (RS 5-120/2015) Začne veljati
24.1.2015 Pravilnik o enotnem informacijskem sistemu na področju javnega naročanja (RS 57-2184/2013) Sprememba
24.1.2015 Pravilnik o objavah pogodb s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev (RS 98-4161/2014) Preneha veljati
24.1.2015 Pravilnik o objavah pogodb s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev (RS 5-153/2015) Sprememba
24.1.2015 Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu (RS 7-212/2010) Sprememba
24.1.2015 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu (RS 5-127/2015) Začne veljati
24.1.2015 Pravilnik o spremembah Pravilnika o enotnem informacijskem sistemu na področju javnega naročanja (RS 5-126/2015) Začne veljati
24.1.2015 Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov in namestnikov Nadzornega odbora za Operativni program za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007–2013 (RS 5-121/2015) Začne veljati
24.1.2015 Sklep o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov in namestnikov Nadzornega odbora za Operativni program za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007–2013 (RS 18-658/2009) Sprememba
24.1.2015 Uredba o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2016 izdajo priložnostni kovanci (RS 5-152/2015) Začne veljati
24.1.2015 Uredba o izvajanju uredb (ES) in (EU) o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (RS 5-118/2015) Začne veljati
24.1.2015 Uredba o izvajanju Uredbe (ES) Evropskega parlamenta in Sveta o detergentih (RS 66-2890/2005) Sprememba
24.1.2015 Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (RS 86-3710/2011) Preneha veljati
24.1.2015 Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Evropsko banko za obnovo in razvoj o ustanovitvi in dejavnostih rezidenčne pisarne Evropske banke za obnovo in razvoj v Republiki Sloveniji (RS (mednarodne) 2-7/2015) Začne veljati
24.1.2015 Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Koreje o gospodarskem sodelovanju (RS (mednarodne) 2-6/2015) Začne veljati
24.1.2015 Uredba o rudarskih pravicah za gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Laze – širitev v Občini Kočevje, Suhor pri Vinici – širitev v Občini Črnomelj, Lenart pri Gornjem Gradu 2 v Občini Gornji Grad, Ježce – širitev 2 v Občini Šmartno pri Litiji, Kmetov pruh – širitev v Občini Šmartno pri Litiji, Brezovica – širitev v Občini Semič, Stari Grad 2 v Občini Krško, Stari Grad 3 v Občini Krško, Gabrovec (Vrbovo) v Občini Ilirska Bistrica, Bučka v Občini Škocjan, Hrastenice v Občini Dobrova – Polhov Gradec in Vrhpeč – širitev 2 v Občini Trebnje (RS 38-1932/2010) Sprememba
24.1.2015 Uredba o rudarskih pravicah za izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Bizeljsko 3 v občini Brežice, Brezovica K2 v občini Semič, Pleterje II – širitev 1b v občini Kidričevo, Pleterje P2b – širitev v občini Kidričevo, Pleterje P2e v občini Kidričevo, Pleterje P3 – širitev v občini Kidričevo in Ter 3 v občini Ljubno ob Savinji (RS 5-117/2015) Začne veljati
24.1.2015 Uredba o rudarskih pravicah za raziskovanje ali gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin na raziskovalnem in pridobivalnih prostorih: Hardeška šuma, Občina Ormož; Batič, Občina Mislinja; Zabukovje, Občina Trebnje; Ježce, Občina Šmartno pri Litiji; Kresni grič, Občina Idrija; Ušenišče, Občina Moravče; Cerov log, Občina Šentjernej; Boreci, Občina Križevci; Dobrovnik, Občina Dobrovnik; Bezena, Občina Ruše; Gorče pri Libeličah in Trbonje, Občina Dravograd; Melinci, Občina Beltinci; Bizeljsko, Občina Brežice; Šmiklavž, Mestna občina Celje; Gradnik, Občina Semič; Mala gora, Občina Sodražica; Godič, Občina Kamnik; Pijovci, Občina Šmarje pri Jelšah (RS 97-4154/2006) Sprememba
24.1.2015 Uredba o rudarskih pravicah za raziskovanje mineralnih surovin v raziskovalnih prostorih Pleterje R2-a, Pleterje R2-b in Pleterje R3 ter gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Pleterje P1, Pleterje P2 in Pleterje P3 v Občini Kidričevo (RS 73-3209/2008) Sprememba
24.1.2015 Uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva (RS 89-3638/2014) Sprememba
24.1.2015 Uredba o spremembah Uredbe o izvajanju Uredbe (ES) Evropskega parlamenta in Sveta o detergentih (RS 5-119/2015) Začne veljati
23.1.2015 Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, december 2014 (RS 5-131/2015) Začne veljati
23.1.2015 Obvestilo o pridobitvi potrdila Evropske komisije o prejemu povzetka informacij o državni pomoči po Uredbi o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva (RS 5-130/2015) Začne veljati
23.1.2015 Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije in Zvezno službo Ruske federacije za nadzor nad trgovino s prepovedanimi drogami o sodelovanju v boju proti nedovoljeni trgovini s prepovedanimi drogami, psihotropnimi snovmi in njihovimi predhodnimi sestavinami (RS (mednarodne) 2-8/2015) Začne veljati
23.1.2015 Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma o ustanovitvi Centra za razvoj financ (CEF) za Republiko Slovenijo (RS (mednarodne) 2-9/2015) Začne veljati
23.1.2015 Odločba o imenovanju državne pravobranilke na Zunanjem oddelku Državnega pravobranilstva v Kopru (RS 5-122/2015) Začne veljati
23.1.2015 Odločba o imenovanju državne pravobranilke na Zunanjem oddelku Državnega pravobranilstva v Novem mestu (RS 5-123/2015) Začne veljati
23.1.2015 Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v decembru 2014 (RS 5-129/2015) Začne veljati
23.1.2015 Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v letu 2014 (RS 5-128/2015) Začne veljati
23.1.2015 Revalorizacija minimalne letne tarife (RS 5-132/2015) Začne veljati
23.1.2015 Seznam gozdnih semenskih objektov – stanje na dan 1. 1. 2015 (RS 5-154/2015) Začne veljati
23.1.2015 Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Združenih arabskih emiratih (RS 5-116/2015) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 26.1.2015 - 26.1.2015 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 4 novosti 3 novosti       4 novosti
2. UPRAVNO PRAVO 2 novosti         1 novost
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO 1 novost 2 novosti 2 novosti      
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 3 novosti 2 novosti 2 novosti     1 novost
5. JAVNE FINANCE 4 novosti 3 novosti 1 novost      
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7 novosti 17 novosti       1 novost
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 5 novosti 7 novosti       1 novost
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 2 novosti         1 novost
9. ZDRAVSTVENI SISTEM 1 novost         1 novost
10. MEDNARODNI ODNOSI 4 novosti 1 novost        
11. OBČINE 19 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Pravilnik o enotnem informacijskem sistemu na področju javnega naročanja
Pravilnik o objavah pogodb s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev
Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu
Uredba o izvajanju Uredbe (ES) Evropskega parlamenta in Sveta o detergentih
Uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča VSRS sodba II Ips 58/2012 - denacionalizacija - odmena zaradi nemožnosti uporabe denacionaliziranega premoženja - pasivna legitimacija - denacionalizacijski zavezanec - neposl...
VSRS sodba II Ips 265/2014 - dopuščena revizija - lastninjenje - družbena lastnina - društva - lovska družina - dejavnost lovske družine - status lovske družine - kmetijska zem...
Odločbe Upravnega sodišča UPRS sodba I U 976/2012 - blagovna znamka – registracija blagovne znamke – angleški jezik – specifični pomen znaka – opisni znak
UPRS sodba I U 1331/2012 - davek od dohodkov pravnih oseb - zmanjšanje davčne izgube v davčnem obračunu - DDV - dobropis - verodostojna knjigovodska listina - dokazovanje
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Dodatna obrazložitev predloga sklepa o soglasju k prodaji kapitalske naložbe Republike Slovenije v Abanki in Banki Celje, EPA 195-VII
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika (KZ-1C), redni postopek, EPA 310-VII
Ostali dokumenti Arhiv
Revija DENAR Kinderjajčka in zbiralski raj