9. junij 2015
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Naš cilj je svetovni vrh v kakovosti

Našega zadnjega sogovornika v TFL Glasniku pred počitnicami, ki ga bomo objavili popoldne, si bomo zapomnili zlasti po dveh stavkih: »Naš cilj je svetovni vrh kakovosti« in »Če bi v Sloveniji samo na sončne strani streh dali fotovoltaiko, bi imeli dovolj za vse svoje potrebe po elektriki.« Mag. Mitja Terče je že četrto leto direktor podjetja Elektro Celje Energija in s slednjim stavkom ponazarja, da energijo in trgovanje z njo razume mnogo širše, kot smo vajeni v tej panogi.

Zlasti pa je zanimiv sogovornik, ko beseda nanese na kupce. »Podjetje ni tukaj, ker ga je nekdo ustanovil, ker ni vedel, kaj početi z njim, ampak je tukaj, da servisira kupce, njihove želje in potrebe. Mislim, da smo to najbolje prepoznali in so kupci pri nas zadovoljni bolj kot drugje ter ne razmišljajo, da bi nas zapustili.«

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport bo iz parlamentarne procedure umaknilo novelo zakona o osnovni šoli, s katero je želelo zamakniti zgodnje uvajanje prvega tujega jezika v osnovne šole, so za STA potrdili na ministrstvu. Slednje pomeni, da bo omenjeno uvajanje potekalo tako, kot je predvideno v trenutno veljavnem zakonu. Veljavni zakon o osnovni šoli predvideva, da se začne v naslednjem šolskem letu v 1. razred uvajati prvi tuj jezik, v 2. razredu pa se nadaljuje njegovo postopno uvajanje, dokler ne bi v šolskem letu 2016/2017 prvega tujega jezika v 2. razredu poučevali na vseh šolah.

Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga (SDH) bo o prodaji večinskega deleža v Telekomu Slovenije britanskemu skladu Cinven odločal jutri, je za STA potrdil predsednik nadzornega sveta Samo Lozej. Do takrat edini ponudnik tudi pričakuje odločitev glede prodaje. Po pojasnilih Lozeja naj bi se seja začela predvidoma ob 17. uri.

DZ bo na redni seji, ki se bo začela prihodnji ponedeljek, med drugim opravili splošno razpravo o spremembah volilne zakonodaje, ki ureja pogoje kandidature za funkcije na lokalni in državni ravni. Razpravljali bodo tudi o predlogu poslancev SDS, ki bi spremenili pogoje za razrešitev in imenovanje generalnega državnega tožilca.

Ustavno sodišče bo pritožbo zoper sklep državnega zbora, ki je zavrnil razpis zakonodajnega referenduma o noveli zakona o zakonski zvezi, obravnavalo jutri, izhaja iz predloga dnevnega reda, objavljenega na spletni strani sodišča. Pritožbo so vložili v koaliciji Za otroke gre, ki trdi, da v zakonu samem ni bila ugotovljena nobena protiustavnost.

Pri varuhu človekovih pravic podpirajo predlagano razširitev odgovornosti urednikov na vsebino komentarjev in drugega avdiovizualnega gradiva bralcev, poslušalcev in gledalcev v noveli zakona o medijih. Kot so pojasnili, gre predlog po njihovem prepričanju v smeri priporočil za omejevanje sovražnega govora, ki jih je varuh že večkrat podal.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
9.6.2015 Pravilnik o določitvi Programa cepljenja in zaščite z zdravili za leto 2015 (RS 40-1680/2015) Začne veljati
9.6.2015 Pravilnik o nalaganju denarnih sredstev izven sistema enotnega zakladniškega računa države (RS 40-1678/2015) Začne veljati
9.6.2015 Pravilnik o nalaganju denarnih sredstev izven sistema enotnega zakladniškega računa države (RS 81-3447/2011) Preneha veljati
9.6.2015 Pravilnik o pristojbinah na področju zdravstvenega varstva rastlin (RS 142-6215/2004) Sprememba
9.6.2015 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pristojbinah na področju zdravstvenega varstva rastlin (RS 36-1497/2015) Začne veljati
9.6.2015 Pravilnik o zadolževanju sistema enotnega zakladniškega računa države (RS 40-1679/2015) Začne veljati
9.6.2015 Pravilnik o zadolževanju sistema enotnega zakladniškega računa države (RS 18-789/2004) Preneha veljati
9.6.2015 Uredba o določitvi zneska trošarine za energente (RS 26-1175/2010) Sprememba
9.6.2015 Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente (RS 40-1699/2015) Začne veljati
9.6.2015 Zakon o ratifikaciji Pridružitvenega sporazuma med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Moldavijo na drugi strani (MPSAEMD) (RS (mednarodne) 8-33/2015) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 9.6.2015 - 9.6.2015 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU           3 novosti
2. UPRAVNO PRAVO     1 novost      
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO         1 novost 2 novosti
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV         1 novost  
5. JAVNE FINANCE 3 novosti   1 novost   1 novost  
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 1 novost   1 novost 3 novosti 1 novost  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI     1 novost 3 novosti 1 novost 1 novost
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA           1 novost
9. ZDRAVSTVENI SISTEM 1 novost          
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE 20 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Kolektivna pogodba za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije
Pravilnik o določitvi območij za gojenje morskih organizmov
Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem
Pravilnik za opravljanje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabniku
Uredba o činih in poviševanju v Slovenski vojski
Uredba o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča VSRS sklep II DoR 453/2014 - dopuščena revizija - zavarovanje avtomobilske odgovornosti - splošni zavarovalni pogoji - izguba zavarovalnih pravic - preizkus alkoholiziranosti -...
VSRS sodba II Ips 40/2015 - dopuščena revizija - spregled pravne osebnosti - odgovornost družbenika za obveznosti družbe - stečajni postopek - delitev stečajne mase - poplačil...
Odločbe Upravnega sodišča UPRS sodba III U 68/2014 - dovoljenje za začasno prebivanje – podaljšanje dovoljenja - podrejanje pravnemu redu RS – neporavnane davčne obveznosti – obstoj dolga
Odločbe Višjih sodišč VDSS sodba Pdp 1318/2014 - vmesna sodba - odškodninska odgovornost delodajalca - nezgoda pri delu - krivdna odgovornost
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Poročilo Odbora za zdravstvo k Predlogu priporočila v zvezi z izvajanjem službe nujne medicinske pomoči v Republiki Sloveniji - dopolnjen predlog akta, EPA 541-VII
Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o cestah (ZCes-1B), nujni postopek, EPA 572-VII
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2R), nujni postopek, EPA 574-VII
Ostali dokumenti Arhiv
Revija DENAR Darilo hčerki, obdavčitev očeta