19. marec 2012
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Suša upočasnjuje turbine

Suša po državi, ki se je začela že lansko jesen, precej vpliva na proizvodnjo električne energije v slovenskih hidroelektrarnah. Zaradi suše je bila lanska realizacija hidroproizvodnje v okviru skupine Holding Slovenske elektrarne (HSE) 92-odstotna, letos pa je proizvodnja v prvih dveh mesecih kar tretjino nižja od načrtov.

Urad RS za varstvo konkurence po dveh letih še vedno vodi postopek zaradi suma kartelnega dogovarjanja gradbenih podjetij v Sloveniji, zadevo pa obravnava prednostno, pravi direktor urada Damjan Matičič. Pri tem pa izpostavlja obsežno dokumentacijo ter delo pri ostalih nalogah urada in preoblikovanju v agencijo. Urad, takrat še pod vodstvom Janija Sorška, je preiskavo, po kateri je zaradi suma kartelnega dogovarjanja med drugim pri gradnji avtocest v Sloveniji postopek, uvedel zoper skupno 20 gradbenih podjetij začel marca 2010.

Vlada je poslala v parlamentarno proceduro Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja. Gre za predlog predvsem zaradi izpolnitve obveznosti iz odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije, št. U-I-207/08, Up-2168/08, z dne 18.3.2010 (Uradni list RS, št. 30/10). Po odločitvi Ustavnega sodišča je ustavno neskladno, da navedeni zakon ne ureja tudi posebnega položaja in pravic nekdanjih strank sodnih postopkov, katerim je kršitev pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja v postopkih pred sodišči Republike Slovenije prenehala pred 1.1.2007, pa do takrat niso vložile pritožbe (in tudi zahteve za pravično zadoščenje) na Evropsko sodišče za človekove pravice, so pa zaradi domnevne kršitve ustavne pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja vložile (odškodninske) tožbe zoper državo pred sodišči s splošno pristojnostjo Republike Slovenije.

Preboldska skupina Bisol Group je lani ustvarila slabih 80 milijonov evrov prihodkov od prodaje, kar je približno za četrtino več kot leto prej. Vodja službe za odnose z javnostmi v Bisolu Katja Goršek je za STA povedala, da je bilo leto 2011 za fotovoltaiko zelo zahtevno, a je podjetje kljub temu ustvarilo 11 milijonov evrov dobička. Meni tudi, da gospodarska in finančna kriza na njihovo panogo vpliva manj kot na nekatere druge panoge. Lani se je do zdaj namreč postavilo največ sončnih elektrarn tako v Sloveniji kot drugod po svetu. V svetovnem merilu se je lani na omrežje tako priključilo kar 67 odstotkov več sončnih elektrarn kot v letu 2010.

Le še slab teden dni nas loči od ponovno največje vseslovenske čistilne akcije Očistimo Slovenijo 2012. Samo na spletu se je na akcijo prijavilo že okoli 115.000 prostovoljcev, organizatorji pa pričakujejo, da jih bo v prihodnjem tednu k akciji pristopilo še skoraj enkrat toliko.
Akcija, s katero se Slovenija pridružuje svetovni akciji Očistimo svet 2012, bo prihodnjo soboto potekala v 207 občinah. Vseslovenskemu čiščenju divjih odlagališč odpadkov se letos ne bodo pridružile občine Dornava, Žirovnica, Šmartno pri Litiji in Šmartno ob Paki.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
17.3.2012 Pravilnik o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (RS 20-812/2012) Začne veljati
17.3.2012 Pravilnik o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (RS 106-5497/2010) Preneha veljati
17.3.2012 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov (RS 20-813/2012) Začne veljati
17.3.2012 Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov (RS 106-4574/2005) Sprememba
17.3.2012 Pravilnik o vsebini in obliki diplom ter potrdil o izobraževanju na Akademiji za ples (RS 20-760/2012) Začne veljati
16.3.2012 Odločba o soglasju k Spremembi Akta o ustanovitvi Fundacije Vrabček upanja, ustanova (RS 20-755/2012) Začne veljati
16.3.2012 Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v januarju 2012 (RS 20-756/2012) Začne veljati
16.3.2012 Sklep o izvolitvi podpredsednice Državnega zbora (RS 20-750/2012) Začne veljati
16.3.2012 Statut Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (uradno prečiščeno besedilo) (RS 20-758/2012) Začne veljati
16.3.2012 Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije (RS 20-751/2012) Začne veljati
16.3.2012 Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije (RS 20-752/2012) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 19.3.2012 - 19.3.2012 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 5 novosti 2 novosti 3 novosti     1 novost
2. UPRAVNO PRAVO 1 novost          
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO     1 novost      
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   1 novost 1 novost      
5. JAVNE FINANCE 1 novost 3 novosti 1 novost     1 novost
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 5 novosti 7 novosti        
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 1 novost          
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 2 novosti          
9. ZDRAVSTVENI SISTEM   1 novost        
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE 52 novosti