Dnevne zakonodajne novosti / 20. januar 2017
LEX-KOLEDAR
Pravni akti, ki danes začnejo ali prenehajo veljati oz. se uporabljati: 2 pravna akta
Zadnji uradni list v obdelavi: št. 34/2023 z dne 24.3.2023
TEMA DNEVA
Ministrica ukinja dodatno zavarovanje
Tema dneva

Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc je predstavila predlog zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. V zakonu predlagajo časovno omejitev nadomestila za bolniško, ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in ukinitev doplačil iz obveznega zavarovanja. Predlog zakona je en korak, a ne zdravstvena reforma, je ocenil glavni tajnik SD Dejan Levanič. V zakonu med drugim pogrešajo ukrep skrajševanja čakalnih dob. Poslanec DeSUS Tomaž Gantar je povedal, da gredo nekatere rešitve v pravi smeri, vendar morajo predlog še preučiti. Zdravstvene zavarovalnice so v odzivih do predloga zakona, ki med drugim predvideva ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, kritične.

Minimalne plače bodo višje

Ministrica za delo Anja Kopač Mrak bo socialnim partnerjem na seji Ekonomsko-socialnega sveta predlagala dvig minimalne plače za več kot pol odstotka, kar pomeni, da bi se pri dvigu poleg inflacije upoštevali tudi drugi kriteriji. S tem je delno sledila predlogu sindikatov, ki so predlagali zvišanje za pet odstotkov na 630 evrov neto. Na Twitterju je tako ministrica objavila, da je uspela prepričati kolege v vladi in koaliciji, da na seji lahko predlaga socialnim partnerjem dvig minimalne plače za več kot 0,5 odstotka. Po poročanju Kanala A naj bi šlo za 2,6 odstotka, po neuradnih informacijah STA pa za 1,8 odstotka.

Policija zanika tajne predpise

Na policiji zanikajo nekatere ugotovitve na sredini okrogli mizi Inštituta za ustavno pravo, da bi bila lahko dva akta policije nezakonita, ker da kot predpisa nista bila objavljena. Kot pravijo, so vsi podzakonski predpisi policije javni in objavljeni. V primeru spornih aktov gre po njihovih navedbah za interna akta o taktiki in metodiki dela policije, ki ju ni treba objaviti in sta varovana kot tajna iz utemeljenih razlogov. Poudarjajo, da imajo interne akte "tudi ostali državni organi v velikem številu in niso objavljeni v uradnem listu". Komisiji DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb pa aktov ne morejo posredovati, ker se nanašata na varovane metode policijskega dela in ker komisija ni pristojna za vpogled v take akte.

Novela zakona o tujcih bo še čakala

Koalicija je na sinočnjem sestanku, na katerem so razpravljali o predlagani noveli zakona o tujcih, prišla do odločitve, da je zakon prezahteven in prepomemben, da bi na hitro iskali rešitve, je po sestanku povedal poslanec SD Jan Škoberne. Seja odbora za notranje zadeve bo tako prestavljena, najverjetneje na torek. V vmesnem času bo ministrstvo za notranje zadeve poskušalo pripraviti in znotraj koalicije uskladiti kompromis med namenom ministrstva, da zagotovi varnost, in skrbjo predsednika DZ Milana Brgleza, da se ustrezno upošteva ustavni in mednarodno pravni okvir.

Seznam primernih dimnikarjev

Ministrstvo za okolje in prostor je v skladu z zakonom o dimnikarskih storitvah, ki je začel veljati novembra lani, objavilo prvi seznam dimnikarskih družb in dimnikarjev z ustreznimi dovoljenji in licencami. S tega seznama lahko uporabniki dimnikarskih storitev najkasneje do konca junija izberejo dimnikarsko družbo. V primeru, da do takrat izbora ne opravijo, se šteje, da so izbrali izvajalca, ki je na dan 31. decembra lani opravljal obvezno državno gospodarsko javno službo izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, pod pogojem, da je ta izvajalec pridobil dovoljenje za opravljanje dimnikarskih storitev.

Država mora plačati občini Krško

Občina Krško je prejela sodbo krškega okrožnega sodišča, s katero ji je to pritrdilo v sporu z državo zaradi plačila obveznosti, ki jih predvideva protokol o medsebojnem sodelovanju pri umestitvi odlagališča za nizko in srednje radioaktivne odpadke (NSRAO). Sodišče je občini, ki je državo zaradi neplačevanja omenjenih obveznosti in nastalih zamudnih obresti v skupnem znesku 11,6 milijona evrov tožila lani, prisodilo odškodnino v znesku 3,38 milijona evrov z zakonsko predvidenimi obrestmi. Izplačilo zahtevka v celoti je sodišče zavrnilo, krška občina pa bo v prihodnjih dneh razmislila o pritožbi na izdano sodbo.(TFL)