Dnevne zakonodajne novosti / 10. november 2016
LEX-KOLEDAR
Pravni akti, ki danes začnejo ali prenehajo veljati oz. se uporabljati: 3 pravni akti
Zadnji uradni list v obdelavi: št. 154/2021 z dne 24.9.2021
TEMA DNEVA
Obrnjeno dokazno breme za Banko Slovenije
Tema dneva

Ministrstvo za finance je začelo pripravljati zakon, ki bo sledil sodbi ustavnega sodišča glede zagotavljanja pravnega varstva v primeru ukrepov ob sanaciji bank leta 2013. Predvidena je možnost vpogleda v dokumentacijo, ki je bila podlaga za izrek odločb o sanaciji bank, še pred uradnim začetkom sodnega postopka. Proučujejo tudi možnost uzakonitve obrnjenega dokaznega bremena (da bi upravičenost ukrepov morala dokazovati Banka Slovenije), vzpostavili pa bodo tudi sistem možnih kolektivnih tožb. Miranda Groff Ferjančič, državna sekretarka na ministrstvu za finance, je glede finančnih posledic povedala, da je bila po oceni ministrstva bančna luknja izračunana pravilno, zato odškodnin iz tega naslova ne pričakujejo.

Novelo zakona o gozdovih bodo še dodelali

Parlamentarni odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je podprl novelo zakona o gozdovih. Kljub številnim sprejetim dopolnilom pa nameravajo poslanci, sodeč po razpravi, v nadaljevanju procedure predlog še dodatno "dodelati". V predlog so med drugim dodali tudi določitev glob za tiste, ki pri nabiranju plodov, rastlin, mahov in gob presežejo dovoljene količine. Doslej je gozdarska inšpekcija namreč izrekala globe le za presežene količine nabranih gob. Po opozorilu zakonodajno-pravne službe so člani odbora tudi zamaknili rok začetka uporabe zakona na 1. januar prihodnje leto.

Boljši obeti za Slovenijo

Evropska komisija je v jesenski gospodarski napovedi izboljšala obete za Slovenijo. Za letos ji napoveduje 2,2-odstotno rast, za prihodnje leto 2,6-odstotno, v letu 2018 pa znova 2,2-odstotno, kar je bolje od povprečja v območju evra in celotni EU. Bruseljska napoved je tudi primerljiva s septembrsko napovedjo Umarja. Komisija torej napoveduje Sloveniji krepko rast, ki jo bosta poganjala krepitev izvoza in potrošnje kljub krčenju javnih vlaganj. V prihodnjih dveh letih se pričakuje nadaljnji premik z zunanjega na domače povpraševanje. Napovedi v povezavi z javnofinančnim primanjkljajem pa ostajajo podobne kot maja.

Kdo bo plačal krajšanje čakalnih dob?

Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) še ni odločala o predlogu finančnega načrta ZZZS za prihodnje leto. Zahtevajo pa od vlade, da vrne del obveznosti iz zdravstvene blagajne na državni proračun in spremeni zakonodajo tako, da se bodo iz državnega proračuna namenjala sredstva za skrajševanje čakalnih dob v zdravstvu. Predstavnik vlade v skupščini Stane Vencelj se sicer strinja, da je takšen predlog na mestu, a je opozoril, da je treba narediti spremembe zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ali pa pogojno v zakonu o izvrševanju proračuna. Predloga prvega zakona še ni, drugi pa je v parlamentarni obravnavi.

Lažni davčni inšpektorji

Finančna uprava RS (Furs) je v zadnjih dneh zaznala kar dva poskusa goljufive poslovne prakse. V prvem neko podjetje davčnim dolžnikom pošilja zavajajoče ponudbe za razrešitev njihovega položaja, v drugem pa lažni uslužbenci Fursa za plačilo v gotovini obljubljajo visoke denarne zneske. Podjetje iz Ljubljane davčnim dolžnikom pošilja ponudbe, v katerih jim za vnaprejšnje plačilo 100 evrov obljublja ustavitev izvršbe. A kot opozarjajo na Fursu, v skladu z zakonom o davčnem postopku velja, da vložena pritožba zoper sklep o izvršbi ne zadrži izvršitve. Še posebej to velja v primeru, če je rok za pritožbo že potekel.

Zalar bo terjal odškodnino

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) bo sodbo vrhovnega sodišča, ki je pritrdilo odpravi njenih ugotovitev v zadevi Škrlec tudi v primeru Aleša Zalarja, spoštovala. Do napovedanih odškodninskih tožb pa se predsednik KPK Boris Štefanec ne želi opredeliti. Zalar je za STA namreč že napovedal odškodninsko tožbo, ki bo posledica "tega, da sem bil na sramotilnem stebru štiri leta". Ali bo tožil državo, se bo še odločil, "zagotovo pa bo odškodninsko tožil predsednika KPK Borisa Štefaneca in druge, ki so sodelovali v postopku".(TFL)