11. marec 2016
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

»Oskarji« za gospodarstvenike

V Ljubljani so včeraj podelili nagrade Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke. Letos je slovenske gospodarske oskarje prejelo sedem vodilnih, dva sta iz velikih gospodarskih družb, trije iz srednjih in dva iz malih in mikro družb.

Nagrade so šle v roke prokuristke Domela iz Železnikov Jožice Rejec (intervju z njo smo objavili pred kratkim v TFL Glasniku), direktorja GKN Driveline Slovenija iz Zreč Andreja Pokliča, direktorja brežiške družbe Kovis Alena Šinka, direktorja družbe OMCO Feniks Slovenija iz Žalca Boruta Triplata, predsednika upravnega odbora Postojnske jame Marjana Batagelja (tudi njega smo že gostili v TFL Glasniku), direktorja celjske družbe Hermi Mirana Rauterja in direktorice družbe Saop iz Šempetra pri Gorici Sonje Šinigoj.

Odbor DZ za delo je obravnaval zahtevo Okrožnega sodišča v Kopru za oceno ustavnosti določb prejšnjega pokojninskega zakona o prenehanju Sklada dodatnega pokojninskega zavarovanja. Odbor je zakonodajno-pravni službi DZ, ki meni, da ne gre za neskladje z ustavo, predlagal pripravo odgovora ustavnemu sodišču.

Državni svet je včeraj večinsko zavrnil predlog skupine svetnikov za odložilni veto na zakon o mednarodni zaščiti. Omenjena skupina je predlagala nujnost vzpostavitve varovalk za zmanjšanje tveganja možnosti zlorab v okviru postopkov za priznanje mednarodne zaščite. Za odložilni veto je glasovalo 12 svetnikov, proti pa jih je bilo 15.

Z 32 glasovi za in brez glasu proti pa je DS izglasoval odložilni veto na novelo zakona o varstvu okolja. Svetnike sta med drugim zmotili določbi o odpravi omejitev veljavnosti okoljevarstvenega dovoljenja in možnost določitve manj stroge mejne vrednosti emisij. DZ bo o noveli odločal ponovno, za sprejem pa bo potrebna absolutna večina.

Vlada je sprejela mnenje, da ne nasprotuje predlogu zakona o partnerski zvezi, ki ga je v DZ vložil poslanec Jani Möderndorfer. Nasprotuje pa pobudi Ive Dimic (NSi), naj vlada pripravi zakon, ki bi bil podlaga za povračilo premoženjske škode oškodovancem druge svetovne vojne v Sloveniji.

Finančno ministrstvo ne bo prisluhnilo zahtevam kmetom, naj se jih izvzame iz sistema davčnih blagajn. Kmetijska dejavnost je ena od ekonomskih dejavnosti, pri davčnih blagajnah je le malo izjem, je na seji odbora DZ za kmetijstvo povedala Mateja Vraničar Erman s finančnega ministrstva. Obljubila pa je spremembe pri katastrskem dohodku.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
12.3.2016 Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja (RS 64-2915/2004) Sprememba
12.3.2016 Pravilnik o spremembah Pravilnika o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja (RS 15-515/2016) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 11.3.2016 - 11.3.2016 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   1 novost   2 novosti 16 novosti 1 novost
2. UPRAVNO PRAVO         5 novosti  
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO   1 novost     4 novosti 1 novost
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   1 novost     8 novosti  
5. JAVNE FINANCE   2 novosti     8 novosti 4 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   3 novosti 2 novosti 3 novosti 8 novosti 3 novosti
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI       1 novost 14 novosti 2 novosti
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA         3 novosti 1 novost
9. ZDRAVSTVENI SISTEM         3 novosti  
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex