5. marec 2015
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Večja javnost podatkov o vodilnih v podjetjih

Poslanci so v okviru paketa sprememb na področju pravosodja potrdili predlog novele zakona o sodnem registru. Z novelo se med drugim vsakomur omogoča javni dostop do podatkov o tem, ali in v katerih pravnih subjektih je določena oseba član organa vodenja ali nadzora oziroma prokurist ter ustanovitelj oziroma družbenik.

Glavni cilj zakonskih sprememb je doseči večjo preglednost podatkov iz registra o gospodarskih družbah in pravnih osebah, tako da bo poleg osnovnih podatkov prek spletnih strani Ajpes omogočen tudi dostop do podatkov o vodilnih posameznikih v podjetju. Informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik opozarja, da v predlagani ureditvi ne gre za javni interes, ampak za potešitev radovednosti. Tudi zakonodajnopravna služba DZ opozarja na dvom v ustavno skladnost, predvsem v luči varstva zasebnosti in osebnih podatkov.

DZ je sprejel tudi noveli zakona o sodiščih in zakona o sodniški službi, ki bosta po navedbah vlade prispevali k bolj učinkovitemu delovanju sodišč in zaostrili pogoje za preverjanje primernosti kandidatov za sodniško funkcijo. Noveli so podprli v koaliciji, medtem ko jima je opozicija odrekla podporo. Novela zakona o sodiščih sodnemu svetu nalaga pripravo kodeksa sodniške etike ter ustanovitev komisije za etiko in integriteto.

V današnjem delu marčevske redne seje pa bodo poslanci med drugim obravnavali še novelo zakona o državnem tožilstvu in novelo zakona o brezplačni pravni pomoči. Prva naj bi kodeks delovanja uvedla tudi za tožilce, z drugo pa država nekoliko spreminja postopke dodeljevanja brezplačne pravne pomoči.

Ministrstvo za finance je v javno obravnavo posredovalo osnutek Zakona o potrjevanju računov, ki pomeni nadgradnjo veljavnega sistema za izdajo računov z uporabo programske opreme in predstavlja podlago za uvedbo davčnih blagajn. Osnutek predvideva uvedbo davčnih blagajn z neposredno povezavo z informacijskim sistemom Fursa že s 1. oktobrom. Osnutek bo v javni obravnavi do 20. marca.

Nasprotniki novele zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, ki izenačuje pravice istospolnih parov, nadaljujejo boj proti njeni uveljavitvi. Tako naj bi državni svet odločal o vložitvi veta na zakon, napovedano pa je tudi zbiranje podpisov za referendum. Državni svet lahko namreč v 7 dneh od sprejetja zakona zahteva, da DZ o njem še enkrat odloča, s podpisi najmanj 2500 volivcev pa je mogoče vložiti pobudo volivcev za vložitev zahteve za razpis referenduma.

Računsko sodišče, ki je DUTB za poslovanje v letu 2013 izdalo negativno mnenje, poziva vlado, ministrstvo za finance in DUTB, naj bo poročilo javno v celoti, da bo lahko pojasnilo okoliščine, ki so botrovale takšnemu mnenju. V reviziji DUTB je odkrilo sum kaznivega dejanja pri sklepanju pogodb z zunanjimi svetovalci in ga naznanilo policiji. DUTB ima glede veliko točk v revizijskem poročilu za leto 2013 različno stališče kot računsko sodišče in vztraja, da so glede na okoliščine in cilje ravnali gospodarno. Usmeritve računskega sodišče jemlje resno in bo čim prej pripravila odzivno poročilo, pravi vodstvo DUTB.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
Danes v tej rubriki ni novosti.

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 5.3.2015 - 5.3.2015 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   1 novost 1 novost     8 novosti
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO   1 novost       3 novosti
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV         1 novost 1 novost
5. JAVNE FINANCE   3 novosti   1 novost 1 novost  
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   7 novosti     2 novosti  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI   2 novosti     2 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA   1 novost        
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI   1 novost        
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Pravilnik o določitvi cen tiskovin, obrazcev, tablic in določenih storitev v postopkih s področja varnosti cestnega prometa
Sodni red
Uredba o določitvi indeksov vrednosti nepremičnin na dan 31. marec 2014
Uredba o izvajanju dela uredbe (EU) o skupnih in splošnih določbah o skladih za podporo v okviru kohezijske politike Unije
Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2015
Uredba o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča VSRS Sodba X Ips 85/2013 - odškodnina tuje države – pravica do odškodnine na podlagi bilateralne pogodbe med Zvezno republiko Nemčijo in Republiko Avstrijo (finančna in izrav...
VSRS Sklep X Ips 70/2012 - dovoljena revizija - DDV - pravica do odbitka vstopnega DDV - goljufivo ravnanje - izdajatelji računov neplačujoči gospodarski subjekti - vedenje z...
VSRS Sodba I Up 256/2014 - tožba po 4. členu ZUS-1 - poseg v ustavno pravico - nadzor nad premoženjskim stanjem funkcionarjev - zaključno poročilo - odločanje po 45. ali 13. ...
Odločbe Višjih sodišč VSM sklep in sodba I Cp 1272/2014 - tožba na ugotovitev lastninske pravice - ugotovitveni zahtevek - pravni interes - originarni način pridobitve lastninske pravice - izvenknjižno pri...
VSM sodba I Cp 1192/2014 - priposestvovanje - dobroverna lastniška posest - dobra vera - zmota o poteku meje - začetek teka priposestvovanja - nepotreben dokaz - pritožbena n...
VSM sodba I Cp 1161/2014 - odškodninska odgovornost zdravstvene ustanove - zdravniška napaka - pojasnilna dolžnost - življenjsko nevarno vnetje trebušne slinavke - zdravstven...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Poročilo o delovanju Nadzornega sveta RTV Slovenija v letu 2014 (41. člen), EPA 365-VII
Poročilo Odbora za kulturo k Poročilu Sveta za radiodifuzijo za leto 2013, EPA 275-VII
Ostali dokumenti Arhiv
Revija DENAR Vložitev revizije - 1. del