10. december 2012
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Konvencija o neodvisnosti sodnikov

Sodni svet ob predlogih o odpravi trajnega mandata sodnikom in reelekciji dosedanjih sodnikov opozarja na veljavne in za Slovenijo zavezujoče mednarodne dokumente, "ki vsi kot splošno sprejeti dosežek sodobne civilizacije štejejo trajni sodniški mandat kot merilo pravne države in vladavine prava". Med omenjenimi dokumenti v sodnem svetu navajajo Lizbonsko pogodbo, Konvencijo OZN o neodvisnosti sodnikov iz leta 1985, Evropsko konvencijo o človekovih pravicah in Priporočilo Sveta ministrov Sveta Evrope št. (2010)/12.

Gospodarsko ministrstvo je v uradnem listu objavilo peti javni razpis za izbor operacij iz prednostne usmeritve razvoja obmejnih območij s Hrvaško. Za sofinanciranje naložb v občinsko infrastrukturo v naseljih znotraj 10-kilometrskega obmejnega pasu s Hrvaško je v letih 2013 in 2014 na voljo 23,4 milijona evrov nepovratnih sredstev. Od tega bo 19,86 milijona evrov prispeval evropski sklad za regionalni razvoj. Skrajni rok za oddajo vlog je 1. februar 2013.

Slovenski odvetniki bodo 19. decembra že drugo leto zapored nudili brezplačno pravno pomoč. "Želimo pomagati predvsem tistim, ki zaradi socialne stiske tako pomoč najbolj potrebujejo in ki si zaradi pomanjkanja denarja ne upajo prestopiti praga naših pisarn," je za STA dejal predsednik Odvetniške zbornice Slovenije Roman Završek. Kot pravi Završek, gre za spontan odziv slovenskega odvetništva, ki ga organizirajo že drugič. Brezplačno pravno pomoč je lani ob takšni priložnosti nudilo preko 500 odvetnikov.

Pravosodni ministri EU so dosegli dogovor o kazenskih sankcijah za trgovanje z notranjimi informacijami in tržno manipulacijo, s čimer želi unija izboljšati zaupanje investitorjev in zagotoviti večjo stabilnost finančnih trgov, je v Bruslju povedal pravosodni minister Senko Pličanič. Dogovor morajo sicer potrditi še finančni ministri EU, nato pa se bodo v prvi polovici prihodnjega leta začela pogajanja z Evropskim parlamentom, ki mora nova pravila prav tako potrditi.

V Sloveniji se je letos opazno povečalo število poskusov zlorab na področju spletnega bančništva, v veliki večini primerov pa so zlorabe z neodgovornim ravnanjem omogočili uporabniki sami, pravijo v Združenju bank Slovenije. Zato svetujejo, naj uporabniki računalnik po uporabi dosledno ugašajo. Zato priporočajo, da uporabniki ob zaključku dela z elektronsko banko redno odstranjujejo pametno kartico oz. USB-ključek iz čitalnika oz. računalnika, da po zaključku delovnega dne dosledno ugašajo računalnik ter da, če je le možno, računalnika, ki ga uporabljajo za dostop do elektronske banke, ne uporabljajo tudi za elektronsko pošto, brskanje po spletu ali igranje igric.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
8.12.2012 Sklep o ustanovitvi Komisije Vlade Republike Slovenije za droge (RS 93-3612/2012) Začne veljati
8.12.2012 Sklep o ustanovitvi Komisije Vlade Republike Slovenije za droge (RS 38-1868/2009) Preneha veljati
8.12.2012 Uredba o določitvi zneska specifične in določitvi stopnje proporcionalne trošarine za cigarete (RS 58-3269/2010) Sprememba
8.12.2012 Uredba o podpori za spodbujanje tržnega združevanja primarnih proizvajalcev kmetijskih proizvodov (RS 93-3638/2012) Začne veljati
8.12.2012 Uredba o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji (RS 3-111/2010) Sprememba
8.12.2012 Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska specifične in določitvi stopnje proporcionalne trošarine za cigarete (RS 93-3640/2012) Začne veljati
8.12.2012 Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji (RS 93-3639/2012) Začne veljati
7.12.2012 Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za november 2012 (RS 93-3614/2012) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 10.12.2012 - 10.12.2012 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   5 novosti 5 novosti   2 novosti 3 novosti
2. UPRAVNO PRAVO       1 novost    
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO            
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 1 novost   1 novost   1 novost 2 novosti
5. JAVNE FINANCE 1 novost 5 novosti 1 novost   1 novost 2 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 2 novosti 6 novosti       1 novost
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 2 novosti   1 novost 1 novost   2 novosti
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA         1 novost 2 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM 2 novosti 1 novost        
10. MEDNARODNI ODNOSI   1 novost 1 novost      
11. OBČINE 24 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Pravilnik o delih, ki jih delavci na obrambnem področju ne smejo opravljati
Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v poklicnem in strokovnem izobraževanju
Pravilnik o izobrazbi vzgojiteljev predšolskih otrok in drugih strokovnih delavcev v programih za predšolske otroke in v prilagojenih programih za predšolske otroke s posebnimi potrebami
Pravilnik o vsebini in obliki diplom ter potrdil o izobraževanju na Alma Mater Europaea – Evropski center, Maribor
Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote in hladu iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Mestne občine Ljubljana
Zakon o ratifikaciji Drugega dodatnega protokola k Evropski konvenciji o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah (MDPEKMPP)
Zakon o ratifikaciji Protokola o pomislekih irskega naroda o Lizbonski pogodbi (MPIELP)
Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju pri zaščiti prič (MSZP)
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sklep II Ips 181/2012 - vrnitev zaplenjenega premoženja – pravna podlaga za odvzem premoženja – odlok AVNOJ – odločba okrajne zaplembene komisije – potek roka po ZDen
Odločbe Upravnega sodišča sodba I U 1922/2011 - dovoljenje za začasno prebivanje - družinski član slovenskega državljana – pravnomočna obsodba za kazniva dejanja – pravica do družinskega ž...
Odločbe Višjih sodišč VDSS sodba Pdp 233/2012 - redna odpoved pogodbe o zaposlitvi - krivdni razlog - utemeljen razlog - kršitev obveznosti iz delovnega razmerja - opomin na izpolnjevanje obvezno...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Poročilo Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide k Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvajanju rejniške dejavnosti - Dopolnjen predlog zakona (ZIRD-A), EPA 706-VI
Poročilo Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide k Predlogu zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Javnem jamstvenem in preživninskem skladu Republike Slovenije - Dopolnjen predlog zakona (ZJSRS-F), EPA 746-VI
Poročilo Odbora za finance in monetarno politiko k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah - Dopolnjen predlog zakona (ZTro-M), EPA 775-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Revija DENAR Spremembe DDV in dohodnine
Revija Odvetnik »K tajkunom bi zaprli tudi njihove odvetnike« (dr. Bojan Kukec)
»Vaška veselica«
ZOPNI – pomembna in problematična novost v slovenskem pravnem redu