Dnevne zakonodajne novosti / 3. maj 2017
LEX-KOLEDAR
Pravni akti, ki danes začnejo ali prenehajo veljati oz. se uporabljati: 0 pravnih aktov
Zadnji uradni list v obdelavi: št. 57/2017 z dne 17.10.2017
TEMA DNEVA
Razprava o režimu na mejah
Tema dneva

Evropski komisar za migracije Dimitris Avramopulos je napovedal, da bo kmalu obiskal Slovenijo in Hrvaško. Obisk sodi v sklop prizadevanj za zagotovitev ustreznega izvajanja novih evropskih pravil o sistematičnem nadzoru na zunanjih schengenskih mejah. Komisija je v soboto podala podrobnejše smernice za izvajanje tega nadzora, da bi se izognili pretiranim zastojem, zlasti med poletjem. V skladu s temi smernicami je v primeru več kot 15-minutnega zastoja mogoč prehod na ciljno usmerjen nadzor. Kmalu pa je pričakovati tudi dodatne bruseljske usmeritve za izvajanje pravil o nadzoru. O nadziranju zunanje schengenske meje bo na zahtevo NSi danes predvidoma razpravljal tudi Odbor za notranje zadeve.

Neupoštevanje mnenja javnosti
Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS) je v sedmih letih naštel več kot 1500 kršitev resolucije o normativni dejavnosti, ki predvideva vsaj 30-dnevno posvetovanje z javnostjo pri pripravi predpisov. V času vlade Mira Cerarja naj bi bilo teh kršitev že okoli 750. Državni zbor je novembra 2009 sprejel resolucijo o normativni dejavnosti, ki ureja tudi načine sodelovanja javnosti pri pripravi predpisov. To naj bi trajalo praviloma od 30 do 60 dni, kot izjema pa so navedeni npr. nujni postopki in državni proračun. V trenutni vladi je 30-dnevni rok pri največ predpisih kršilo ministrstvo za finance (125), po razmerju med upoštevanjem in kršenjem roka pa močno vodi ministrstvo za zunanje zadeve z 80 odstotki.

Pripravljanje odgovora Bruslju
Ministrstvo za pravosodje bo opomin Evropske komisije glede lanskih kriminalističnih preiskav v Banki Slovenije proučilo in nanj v predpisanem roku dveh mesecev tudi odgovorilo, so pojasnili za STA. Bruselj je namreč minuli teden Sloveniji izrekel prvi opomin v postopku ugotavljanja kršitev evropske zakonodaje v povezavi z zaplembo informacij ECB. Iz objave v registru je razvidno, da gre v primeru zaplembe dokumentov ECB v prostorih Banke Slovenije za morebitno kršitev pravil o privilegijih in imuniteti v EU ter statuta Evropskega sistema centralnih bank in ECB.

Novi podzakonski predpisi za dimnikarje
Ministrstvo za okolje in prostor je minuli teden objavilo osnutka podzakonskih predpisov, ki bosta skladno z novim zakonom o dimnikarskih storitvah podrobneje opredelila pregledovanje malih kurilnih naprav in določila tudi cene. Nova uredba med drugim opredeljuje dimnikarske storitve, kot so pregledi in čiščenje malih kurilnih naprav ter dimovodnih in prezračevalnih naprav, meritve emisij dimnih plinov in pregledovanje pomožnih naprav. Pravilnik pa določa časovne normative za posamezne dimnikarske storitve in ceno za izvedbo teh storitev na časovno enoto. Pripombe in predloge zbirajo do 26. maja.

Ni razlogov za nadzorstveni pregled
V Odboru 2015 so v minulih dneh znova opozorili na domnevne kršitve človekovih pravic v primeru Franca Kanglerja, zato so predsednika vrhovnega sodišča Damijana Florijančiča pozvali k nadzoru na mariborskem sodišču. Na vrhovnem sodišču so za STA pojasnili, da za izvedbo nadzorstvenega pregleda ne vidijo niti razloga niti izrecne pravne podlage. Predvsem pa nadzorstveni pregledi niso namenjeni preverjanju zakonitosti in pravilnosti sodnih odločb v posamezni zadevi, saj je to naloga in pristojnost instančnih sodišč, ko in če so zoper posamezne sodne odločitve vložena pravna sredstva.

ESČP pritrdil izvrševanju pilotne sodbe
Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je v sklepu o primeru Hodžić proti Sloveniji ugotovilo, da Slovenija v celoti ustrezno izvršuje pilotno sodbo v zadevi Ališić, saj slovenski zakon o načinu izvršitve sodbe, ki velja od 4. julija 2015, izpolnjuje kriterije iz sodbe. Zato je presodilo, da tožnik Hodžić še ni izčrpal vseh domačih pravnih sredstev, ker v skladu z zakonom ni vložil zahteve za verifikacijo svojih deviznih vlog. Njegovo pritožbo je zavrnilo kot nedopustno. Ljubljana je sklep pozdravila, sedaj pričakuje izbris več sto pritožb bivših varčevalcev LB, ki so zamrznjene na ESČP.(TFL)