28. oktober 2015
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Konec nevtralnosti interneta?

Po letih skrbi zaradi visokih stroškov mobilnega gostovanja bo teh leta 2017 vendarle konec. Tako določa telekomunikacijski zakonodajni sveženj, ki ga je včeraj potrdil Evropski parlament. Del svežnja pa je tudi sporna zakonodaja o nevtralnosti interneta, na katero letijo očitki, da te ne bo zaščitila, kot naj bi bil njen namen. Kritiki se bojijo, da je formulacija preveč ohlapna in tega dejansko ne bo zagotovila. Med drugim se v predlogu zakonodaje internetna nevtralnost izrecno sploh ne omenja.

Sveženj določa, da morajo ponudniki obravnavati ves promet enako, ne glede na pošiljatelja in prejemnika, vsebino, storitve ali uporabljeno opremo. A ponudnik bo še vedno lahko omogočal posebne storitve - boljši in hitrejši dostop za posebne namene -, vendar s tem ne bo smel vplivati na splošno kvaliteto dostopa. Med nasprotniki kompromisnega predloga je bila tudi Slovenija, ki pa kljub glasu proti potrditve svežnja na zasedanju pristojnih ministrov v začetku oktobra ni mogla preprečiti. Slovenija je ena redkih držav, ki so v svoji zakonodaji uzakonile načelo nevtralnosti interneta, in to bolj izrecno, kot to sedaj počne EU.

DZ je včeraj sprejel nov zakon o javnem naročanju, ki v slovenski pravni red prenaša evropski direktivi 2014/24/EU in 2014/25/EU ter tudi ugotovitve iz prakse. Glavna cilja, ki ju novi zakon zasleduje, sta, da je poraba javnega denarja ekonomična in da so postopki oddaje javnih sredstev transparentni.

Na finančnem ministrstvu so pripravili predlog novega zakona o trošarinah, katerega cilj je posodobitev ter prenova in uskladitev določb z evropskimi direktivami. Zvišanje trošarin ni predvideno, se pa zavezancem obeta nekaj administrativnih razbremenitev. Med drugim se ukinja obveznost prijave opreme za kuhanje žganja.

DZ z 21 glasovi za in 38 glasovi proti računskemu sodišču ni dodatno naložil revizije delovanja DUTB v primerih družb Sava, T-2 in Avtotehna, kot je to predlagala NSi. Sodišče je namreč že po zakonu zavezano k vsakoletni reviziji delovanja DUTB.

Z 69 glasovi za in enim proti je DZ potrdil poročilo o delu varuhinje človekovih pravice Vlaste Nussdorfer za lani. Ob obravnavi poročila na seji prejšnji teden so bili sicer tako koalicijski kot opozicijski poslanci kritični do številnih neuresničenih priporočil iz preteklih let, opozorili pa so na kršitve pravic na številnih področjih.

DZ je včeraj sprejel tudi novelo zakona o železniškem prometu, s katero se v nacionalno zakonodajo med drugim prenašajo evropska pravila za več konkurence na železniških tirih. Novela odpravlja tudi pomanjkljivosti iz sodbe Sodišča EU proti Sloveniji iz junija 2013.

Minister za javno upravo Boris Koprivnikar je v pismu vsem ministrom in predstojnikom v javni upravi vse javne uslužbence prosil, naj se pridružijo prostovoljcem in pripadnikom civilne zaščite na terenu. "Število migrantov narašča, zato je za izvajanje vseh aktivnosti za pomoč migrantom potrebnih še več prostovoljcev," je zapisal. Vsem predstojnikom zato minister predlaga, naj tistim javnim uslužbencem, ki bi bili pripravljeni pridružiti se prostovoljcem in pripadnikom civilne zaščite, to omogočijo z odobritvijo plačane odsotnosti z dela.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
Danes v tej rubriki ni novosti.

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 28.10.2015 - 28.10.2015 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   8 novosti     1 novost 4 novosti
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO           3 novosti
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   1 novost   1 novost   1 novost
5. JAVNE FINANCE   1 novost   2 novosti   2 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   1 novost   2 novosti 5 novosti 2 novosti
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI       3 novosti 6 novosti 1 novost
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA       1 novost    
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Odločba o razveljavitvi sklepa Državnega zbora o zavrnitvi razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih
Pravilnik o minimalnih zahtevah pri zagotavljanju zdravstvene oskrbe posadke na ladjah
Uredba o določitvi zneska trošarine za energente
Uredba o ukrepih in postopkih za uvedbo in povezljivost naprednih merilnih sistemov električne energije
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča VSRS sodba in sklep VIII Ips 61/2015 - izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi - hujša kršitev delovnih obveznosti - nezmožnost nadaljevanja delovnega razmerja - sodna razveza pogodbe o zap...
Odločbe Upravnega sodišča UPRS sodba I U 1677/2013 - javno naročilo - usklajeno ravnanje pri oblikovanju ter oddaji ponudb za javno naročilo - preiskava - načelo kontradiktornosti - izrek odločbe - bi...
UPRS sodba I U 516/2014 - mediji - programske zahteve - izvajanje programskih zahtev - strokovni nadzor nad izvajanjem programskih zahtev in omejitev - dovoljenje za izvajan...
UPRS sodba I U 1823/2014 - omejevalna ravnanja – usklajeno ravnanje – javno naročanje – usklajeno določanje cen – skupna ponudba – omejevalni sporazum – vzporedno ravnanje – ...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Poročilo Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano k Poročilu o delu in zaključnem računu Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS za leto 2014, EPA 681-VII
Ostali dokumenti Arhiv
Pojasnila DURS Davčna obravnava štipendij (1. izdaja) - vprašanja in odgovori