15. maj 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Šest novel za “Mister Muscola”

Velik del udeležencev včerajšnje javne predstavitve mnenj o predlaganem svežnju zakonskih novel, ki zaostrujejo pogoje za funkcionarje, je soglašal s stališčem, da zgolj pravne norme ne bodo povrnile zaupanje ljudi v politiko. Po mnenju pravnika Albina Igličarja je zakonodaja lahko zgolj izhodišče dostojnega poklicnega in etičnega ravnanja. Sveženj zakonskih predlogov, ki je v poslanskem žargonu znan tudi pod imenom zakonodaja "Mister Musculo", sestavlja šest novel, in sicer zakona o volitvah v DZ, zakona o volitvah predsednika republike, zakona o lokalnih volitvah, zakona o lokalni samoupravi, zakona o vladi in zakona o poslancih.

Minister za zdravje Tomaž Gantar se je včeraj sestal z varuhinjo človekovih pravic Vlasto Nussdorfer, na srečanju pa sta izmenjala tudi mnenja o spremembah zdravstvene zakonodaje. Gantar je v izjavi za medije po srečanju ponovil, da v kolikor bo omenjena zakonodaja sprejeta, ne bo potrebe po zmanjšanju zdravstvenih pravic.

Med spremembami zakonodaje je Gantar izpostavil interventni zakon, s katerim namerava ministrstvo nekaterim skupinam povišati prispevke za zdravstveno zavarovanje (samostojni podjetniki, kmeti,...), ter novelo zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

Laboratorij za elektrokemijo materialov na Kemijskem inštitutu je začel pogodbeno sodelovanje z japonskim avtomobilskim proizvajalcem Honda, in sicer v okviru Hondinega programa Honda Initiation Grant Europe. Program je namenjen poglobljenemu sodelovanju z evropskimi univerzami in raziskovalnimi inštituti, so sporočili z inštituta.

Finančni ministri EU so včeraj dosegli dogovor o podelitvi mandata Evropski komisiji za pogajanja o obdavčevanju obresti od prihrankov s petimi tretjimi državami - Švico, Liechtensteinom, Andoro, Monakom in San Marinom. Dogovora dolgo ni bilo mogoče doseči zaradi nasprotovanja Avstrije in Luksemburga, ki sta sedaj popustila. "To je ogromen korak naprej za Avstrijo," je dogovor komentirala avstrijska finančna ministrica Maria Fekter. "Štiri leta si nismo mogli predstavljati tega koraka ... Sedaj pa Avstrija ne bo več blokirala," je poudarila.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
Danes v tej rubriki ni novosti.

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 15.5.2013 - 15.5.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU         6 novosti 1 novost
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO         1 novost 1 novost
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   1 novost       1 novost
5. JAVNE FINANCE   5 novosti     1 novost  
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   3 novosti     8 novosti  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI   1 novost     10 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA         1 novost  
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI         5 novosti  
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Kranj, Občine Naklo in na 1., 2. in 4. ožjem območju Občine Šenčur
Pravilnik o delovanju stalnih in občasnih strokovnih teles za področje raziskovalne dejavnosti
Pravilnik o vsebini in načinu vodenja evidence o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti
Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja tretje alineje prvega odstavka 13. člena, drugega odstavka 14. člena in prvega odstavka 19. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje občine Šmarje pri Jelšah
Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Mestne občine Celje
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Upravnega sodišča sodba I U 2024/2011 - javna prireditev – organiziranje javne prireditve – dovoljenje za prireditev – pogoji za izdajo dovoljenja - ugotovitvena tožba
Odločbe Višjih sodišč VSL sodba II Cp 2887/2012 - skupno premoženje – uporabnina – uporaba tuje stvari v svojo korist – višina uporabnine – odbitek davščin in stroškov upravljanja
VSL sodba I Cp 3642/2012 - stroški upravljanja in obratovanja – solastninski delež – dolžnost plačila upravniku – delitev stroškov med solastniki stanovanja – stroški postopk...
VSL sklep II Cp 3571/2012 - osebni stečaj - povrnitev stroškov postopka – nastanek terjatve za povrnitev stroškov – zapadlost terjatve na povrnitev stroškov postopka – sklep o...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Letno poročilo Agencije za javni nadzor nad revidiranjem za leto 2012, EPA 1171-VI
Poročilo Odbora za infrastrukturo in prostor k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varnosti v železniškem prometu - Dopolnjen predlog zakona (ZVZeIP-C), EPA 1036-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Revija DENAR Strategija EU za obdavčitev gospodarskih družb
Univerzalni temeljni dohodek
Revija Odvetnik Zavrnitev dokaznega predloga: ali gre res zgolj za procesno kršitev?
Želimo si odpreti razpravo
Revija Poslovodno računovodstvo Forenzične preiskave v računovodstvu in financah in insolventni postopki