14. maj 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Zgledujte se po Skandinaviji

»Slovenija živi z zapuščino starega režima. Ministrstva nimajo na podjetništvo naravnane kulture, na univerzah so leni akademiki, ki imajo zagotovljene službe.« Tako o Sloveniji beseduje v današnjem intervjuju za TFL Glasnik, ki bo objavljen popoldan, Richard Scase. Je podjetnik in predavatelj, avtor številnih knjig in svetovalec mnogih uspešnih podjetij, kot so naprimer GE, BP, Hewlett Packard, IBM, Royal Bank of Scotland, Royal Mail, BBC, Pepsico. Slovenijo je obiskal konec aprila na povabilo pobude Go Slovenija in spregovoril o podjetništvu v 21. stoletju.

Na ljubljanski pravni fakulteti so včeraj na okrogli z naslovom Korak čez rubikon razpravljali o meji med svobodo izražanja in sovražnim govorom. Odgovornost za razširjenost sovražnega govora v javnih razpravah je moč pripisati politiki, pa tudi premajhni občutljivosti celotne družbe, so poudarili udeleženci.

Slovenska vlada mora ukrepati naglo in odločno za odpravo presežnih makroekonomskih neravnovesij, je včeraj v Bruslju poudaril šef evroskupine Jeroen Dijsselbloem. Še posebej je pomembno, da obnovi zaupanje v bančni sektor in njegovo odpornost, je izpostavil.

V Sloveniji je po oceni Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) potrebno pametno in hitro reševanje prezadolženih podjetij. Prvi mož zbornice Samo Hribar Milič v ta namen poziva k jasni zakonodaji in pregledni razvojni strategiji, ves postopek pa je treba poleg tega depolitizirati.

Nemčija in Francija nameravata ta mesec zagnati iniciativo New Deal za Evropo, katere cilj je boj zoper brezposelnost mladih, ki je v več evropskih državah presegla 50 odstotkov. V okviru iniciative bo za podjetja, ki ustvarjajo delovna mesta, na voljo tudi za več milijard evrov posebnih posojil. Posojila Evropske investicijske banke (EIB) bodo namenjena izobraževanju, urjenju in vzpostavljanju delovnih mest za mlade, poroča nemški časnik Rheinische Post.

Devetčlanska francoska strokovna skupina za svetovni splet, ki jo vodi ugleden novinar in poslovnež Pierre Lescure, je predlagala uveljavitev davka na pametne telefone in tablične računalnike. Denar, ki bi se natekel s tega naslova, bi porabili za sofinanciranje umetnostnih in ustvarjalnih projektov.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
14.5.2013 Pravilnik o potrjevanju učbenikov (RS 57-2380/2006) Sprememba
14.5.2013 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o potrjevanju učbenikov (RS 41-1610/2013) Začne veljati
14.5.2013 Pravilnik o spremembi Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov (RS 41-1609/2013) Začne veljati
14.5.2013 Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov (RS 43-2028/2002) Sprememba
14.5.2013 Sklep o ustanovitvi Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (RS 41-1608/2013) Začne veljati
14.5.2013 Sklep o ustanovitvi Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije (RS 60-3223/2001) Se preneha uporabljati
14.5.2013 Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob desnem bregu Medije v občini Zagorje ob Savi (RS 41-1605/2013) Začne veljati
14.5.2013 Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob levem bregu Krke v Mestni občini Novo mesto (RS 41-1604/2013) Začne veljati
14.5.2013 Uredba o državnem prostorskem načrtu za preložitev regionalne ceste R2-403/1075 Podrošt–Češnjica skozi Železnike ter ureditev vodne infrastrukture za zagotavljanje poplavne varnosti Železnikov (RS 37-1428/2013) Začne veljati
14.5.2013 Zakon o ratifikaciji Manilskih sprememb, 2010, priloge k Mednarodni konvenciji o standardih za usposabljanje, izdajanje spričeval in ladijsko stražarjenje pomorščakov (STCW), 1978 (MKSULSP10) (RS (mednarodne) 8-36/2013) Začne veljati
14.5.2013 Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Indije o rednem zračnem prometu in Protokola o spremembi Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Indije o rednem zračnem prometu (BINRZP) (RS (mednarodne) 8-37/2013) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 14.5.2013 - 14.5.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 2 novosti 3 novosti     1 novost 1 novost
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO            
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   1 novost       2 novosti
5. JAVNE FINANCE   3 novosti     1 novost  
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 1 novost 8 novosti     2 novosti  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 4 novosti       3 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 1 novost         1 novost
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE 20 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Odločba o razveljavitvi četrtega odstavka 282. člena Zakona o pravdnem postopku in o zavrženju zahteve za oceno ustavnosti petega odstavka 282. člena Zakona o pravdnem postopku
Pravilnik o potrjevanju učbenikov
Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov
Splošni akt o načinu izračuna plačil za uporabo radijskih frekvenc
Zakon o pravdnem postopku (ZPP)
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Upravnega sodišča sodba III U 99/2011 - vojni veteran – priznanje statusa vojnega veterana – cestno podjetje – napačna uporaba materialnega prava
sodba in sklep I U 1974/2011 - vpis v letnik – avtonomija univerze – akt, ki se lahko izpodbija v upravnem sporu – smiselna uporaba določb ZUP – izrek odločbe – obrazložitev ...
sodba I U 1913/2011 - stalno prebivališče – ugotavljanje dejanskega stalnega prebivališče – prijava začasnega prebivališča – pravica prebivanja na naslovu novega sta...
Odločbe Višjih sodišč VSL sodba in sklep I Cp 1540/2012 - skupno premoženje – individualizacija predmetov – nedoločnost – identifikacija premičnin – izročitev predmetov – zavrženje tožbe
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Besedilo Letnega poročila Slovenske tiskovne agencije, STA d.o.o Ljubljana za poslovno leto 2012, EPA 1162-VI
Poročilo Odbora za pravosodje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju - Dopolnjen predlog zakona (ZFPPIPP-E), nujni postopek, EPA 1135-VI
Poročilo Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi - Dopolnjen predlog zakona (ZDU-1G), skrajšani postopek, EPA 1121-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Revija DENAR Dohodki poslovodnih oseb in prokuristov v letu 2013
Imeti srečo
Revija Odvetnik Vpliv stečajnega postopka na pravdni postopek
Zavrnitev dokaznega predloga: ali gre res zgolj za procesno kršitev?
Revija Poslovodno računovodstvo Uvodnik