20. marec 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Ciper odločno NE Evropi

Ciprski parlament je sinoči z veliko večino zavrnil predlog dogovora za prejetje evropske finančne pomoči, ki vključuje uvedbo spornega davka na bančne vloge. Proti je bilo 36 od 56 poslancev, 19 se jih je glasovanja vzdržalo, ena poslanka pa je bila odsotna, poroča ciprska tiskovna agencija CNA. Poslanci so bili v razpravi ogorčeni zaradi ostrih pogojev za pridobitev evropske finančne pomoči pred bankrotom. Predsednik parlamenta Janakis Omiru iz socialistične stranke Edek jih je tudi odkrito pozval, naj se uprejo "izsiljevanju" evroskupine.

Evropska centralna banka (ECB) je po odločitvi ciprskega parlamenta, ki je zavrnil predlog dogovora za prejetje evropske finančne pomoči, sporočila, da bo še naprej zagotavljala likvidnost ciprskim bankam "v okviru obstoječih pravil", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Vlada, ki opravlja tekoče posle, je na podlagi odstopne izjave z današnjim dnem razrešila Damirja Črnčeca s položaja direktorja Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (Sova). Do imenovanja direktorja bo Sovo vodil namestnik direktorja Branko Cvelbar, so sporočili iz Urada vlade za komuniciranje (Ukom). Črnčec je namreč že ob imenovanju na mesto direktorja postavil pogoj, da funkcijo prevzema le za leto dni in je že podal odstopno izjavo.

Urad RS za meroslovje je včeraj na novinarski konferenci na Brdu pri Kranju razglasil prejemnika Priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost za leto 2012. Priznanji, sta pripadli  gorenjskima podjetjema - Elektru Gorenjska in Lotrič meroslovju.

Senat Višjega sodišča v Ljubljani bo odločitev o primeru Čista lopata, v katerem je ljubljansko okrožno sodišče sedem obtoženih spoznalo za krive zaradi podkupovanja v gradbeništvu, njihova obramba pa se je na to pritožila, sporočilo v četrtek ob 12. uri. Tako je po zaključku včerajšnje pritožbene seje napovedala predsednica senata Stanka Živič.

Kot je včeraj napovedala STA, je komisija velikega senata Evropskega sodišča za človekove pravice ugodila pritožbi Slovenije na sodbo v primeru "Ališić in drugi" glede varčevalcev Ljubljanske banke v BiH ter primer predložila v ponovno odločanje 17-članskemu velikemu senatu. Slovensko zunanje ministrstvo je pozdravilo pozitivno odločitev sodišča. (TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
Danes v tej rubriki ni novosti.

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 20.3.2013 - 20.3.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   4 novosti 7 novosti     3 novosti
2. UPRAVNO PRAVO           1 novost
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO           1 novost
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV         3 novosti  
5. JAVNE FINANCE   6 novosti 1 novost   1 novost  
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   11 novosti 1 novost      
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI   2 novosti 1 novost   1 novost  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA         1 novost 2 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM   2 novosti        
10. MEDNARODNI ODNOSI   2 novosti 1 novost      
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove “Ustanova Humanitarna fundacija ADSUM”
Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja
Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Center šolskih in obšolskih dejavnosti
Uredba o omejevalnih ukrepih za boj proti terorizmu in izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 2580/2001
Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Apaškega polja
Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Selniška dobrava
Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške dobrave in Dravskega polja
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba VIII Ips 62/2012 - odškodninska odgovornost delodajalca - nesreča pri delu - objektivna odgovornost - nevarna dejavnost - delo na višini – oprostitev odgovornosti...
Sodba II Ips 131/2010 - posojilna pogodba – ničnost – nasprotovanje moralnim normam – delna ničnost – oderuška pogodba – pogodbene obresti – dogovorjene zamudne obresti – ...
Odločbe Upravnega sodišča sodba I U 4/2011 - osebni podatki – pravica do seznanitve z osebnimi podatki – omejitev pravice do seznanitve z osebnimi podatki – pritožba – odločanje organa ...
sodba in sklep II U 482/2011 - denacionalizacija – vračilo podržavljenega premoženja – odškodnina – sporazum o plačilu odškodnine – prosta presoja dokazov
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Predlog Resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje od 2013 do 2022 (ReNPVCP13-22), EPA 1063-VI
Predlog zakona o štipendiranju (ZŠtip-2), prva obravnava, EPA 1070-VI