10. februar 2016
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Zakonodajni Supervizor: Mesečni pregled za januar 2016

V tokratni številki Zakonodajnega Supervizorja boste našli celoten pregled vseh sprememb zakonodaje v januarju 2016. Veljati je začelo ali se začelo uporabljati 212 predpisov, prenehalo je veljati ali se uporabljati 80 predpisov, spremenilo pa se je 172 predpisov. Tako je na zadnji dan januarja veljalo 808 zakonov in 18.742 podzakonskih predpisov. Vsi podatki o spremembah v slovenski zakonodaji, tudi za pretekla obdobja, so sicer vedno na voljo v Zakonodajnem Supervizorju.

Odbora DZ za pravosodje in za notranje zadeve sta včeraj na skupni seji na zahtevo SDS razpravljala o ogledih krajev kaznivih dejanj in sodni preiskavi. Pri tem sta ministrstvo za pravosodje pozvala, naj nadaljuje s pripravo novele zakona o kazenskem postopku, ki predvideva omejitev sodnih preiskav. Na seji so namreč prisotni poslanci in predstavniki stroke ugotavljali, da sodna preiskava postaja vse manj potrebna.

V Uradu informacijskega pooblaščenca so področju varne rabe interneta letos posvetili še posebno pozornost. Med drugim so v okviru evropskega projekta ARCADES izdali Priročnik za učenje zasebnosti in varstva osebnih podatkov v šolah. Ta zajema različne teme, povezane z varno in odgovorno uporabo interneta, dostopen pa bo učiteljem iz vseh članic EU.

V Uradu RS za makroekonomske analize in razvoj (Umar) rast izvoza v lanskem letu pripisujejo predvsem krepitvi tujega povpraševanja in izboljšanju konkurenčnosti, podobna gibanja pa pričakujejo v letošnjem letu. Da izvozniki ostajajo vlečni konji slovenskega gospodarstva, pa izpostavlja gospodarski minister Zdravko Počivalšek.

Poslanska skupina ZL zahteva sklic nujne skupne seje odborov DZ za infrastrukturo in za gospodarstvo, na kateri bi spregovorili o zadnjih težavah Luke Koper zaradi zasičenosti zmogljivosti na slovenskem železniškem omrežju ter načrtih glede izgradnje drugega železniškega tira Koper-Divača.

Vodstvo NSi se je včeraj ponovno sestalo s strokovnimi združenji s področja zdravstva na temo predloga zdravstvene reforme, ki so ga v stranki predstavili konec decembra. V lekarniški zbornici, sindikatu delavcev v zdravstveni negi in združenju zdravstvenih zavodov se strinjajo, da so spremembe potrebne, vendar pa obstajajo določena razhajanja.

Dve tretjini odraslih na svetu menita, da je podjetništvo dobra poklicna izbira ter da večina podjetnikov vstopi v podjetništvo zaradi izkoriščanja priložnosti in ne zaradi nujnosti. V nasprotju s tem je zgodnja podjetniška aktivnost odraslega prebivalstva v Sloveniji lani nekoliko upadla, kažejo rezultati svetovne raziskave podjetništva GEM 2015.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
Danes v tej rubriki ni novosti.

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 10.2.2016 - 10.2.2016 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU     3 novosti   8 novosti 2 novosti
2. UPRAVNO PRAVO       1 novost 1 novost  
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO       1 novost 2 novosti  
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   1 novost     1 novost  
5. JAVNE FINANCE   1 novost   1 novost 2 novosti  
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   8 novosti   4 novosti 10 novosti  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI         14 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA         2 novosti  
9. ZDRAVSTVENI SISTEM   2 novosti     1 novost  
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE