Dnevne zakonodajne novosti / 19. januar 2018
LEX-KOLEDAR
Pravni akti, ki danes začnejo ali prenehajo veljati oz. se uporabljati: 0 pravnih aktov
Zadnji uradni list v obdelavi: št. 109/2022 z dne 16.8.2022
TEMA DNEVA
Pravnomočna ničnost kreditne pogodbe v frankih
Tema dneva

Ljubljansko višje sodišče je ugodilo zahtevku za ničnost posojilnih pogodb v frankih, poroča spletni Dnevnik. Po besedah odvetnika Roberta Preningerja gre za prvi primer pravnomočne odločitve o ničnosti sklenjenih kreditnih poslov v EU. Preninger je pojasnil, da ničnost v konkretnem primeru pomeni, da se ne opravi konverzija kredita v evre, temveč se obračun popravi "na osnovi zneska, ki ga je posamezni kreditojemalec prejel ob črpanju kredita, in na drugi strani vsote vseh odplačil kredita." V Združenju Frank ocenjujejo, da se je "s tem dokončno oblikovala sodna praksa in bodo tudi odločitve sodišč v drugih zadevah takšni sodni praksi sledile". Posojilojemalci so doslej vložili okrog 80 tožbenih zahtevkov.

Novela za boljšo zaščito zavarovancev
Vlada je sprejela predlog novele zakona o zavarovalništvu, s katero se v slovenski pravni red prenaša evropska direktiva o distribuciji zavarovalnih produktov. S predlaganimi spremembami se bodo bistveno zmanjšale razlike med nacionalnimi predpisi. Slovenska novela zakona prinaša višjo raven zaščite zavarovancev, še kakovostnejše informacije za potrošnike in boljša pravila poslovanja za zavarovalne posrednike. Zavarovalcu bodo morali biti podatki v zvezi z zavarovanjem predstavljeni odkrito, pošteno in profesionalno v skladu z njegovimi najboljšimi interesi. Takšna bodo morala biti tudi tržna sporočila, piše v predlogu.

V KPK razočarani nad vladnim predlogom
V Komisiji za preprečevanje korupcije so nad besedilom novele zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki jo je sprejela vlada, izjemno razočarani. Po njihovem mnenju novela zakona komisiji odvzema pristojnosti in onemogoča učinkovit boj proti korupciji, ker odvzema pristojnosti senatu komisije v konkretnem boju zoper korupcijo na ravni posameznika (npr. predsednika vlade, ministra, predsednika uprave gospodarske družbe v lasti države in podobno). Komisija naj bi se na tej ravni s korupcijo borila le še na načelni ravni z izdajo načelnega mnenja.

Peticija za legalizacijo marihuane
Predstavniki Piratske stranke Slovenije so predsedniku DZ Milanu Brglezu predali več kot 18.000 zbranih podpisov pod peticijo za popolno legalizacijo in regulacijo konoplje. Brglez je dejal, da je tovrstnim pobudam naklonjen, bo pa verjetno potrebovala širši družbeni konsenz. Predsednik stranke Rok Andrée je pojasnil, da so na podlagi peticije skupaj s podmladkom SMC pripravili predlog zakona. Ta dovoljuje uporabo konoplje, gojenje konoplje doma v zelo majhnih količinah, predvsem pa regulira prodajo, uporabo in gojenje ter omogoča nadzor nad tem, kdo in kje proizvaja konopljo.

Predlog za večjo enakopravnost spolov
Poslanec SMC Saša Tabaković je s podporo poslancev svoje poslanske skupine in SD vložil novelo zakona o enakih možnostih žensk in moških. Ta predvideva uveljavitev 40 odstotkov zastopanosti spolov v organih odločanja oseb javnega prava v tistem delu, ki se nanaša na delegiranje članov s strani ustanovitelja. Slovenski pravni red je leta 2002 dobil krovni zakon, ki določa temelje za izboljšanje položaja žensk, kljub temu pa se na položajih odločanja v sferah javnega sektorja srečujemo s prevlado enega od spolov, so poslanci zapisali v sporočilu. To vrzel se s predlagano novelo po besedah Tabakoviča zapolnjuje, saj se uvaja načelo kvotne zastopanosti, ki enakopravnost spolov z zakonske črke na papirju prenaša tudi v prakso.

Uveden postopek za razrešitev notarja
Ministrstvo za pravosodje je zaradi pravnomočne obsodbe zoper notarja Jožeta Sikoška uvedlo postopek razrešitve. Notarski zbornici Slovenije je podalo tudi predlog za uvedbo disciplinskega postopka, so pojasnili. Sikošek je namreč že bil pravnomočno obsojen zaradi storitve kaznivega dejanja pomoči pri storitvi kaznivega dejanja zlorabe položaja ali pravic, zaradi česar mu je bila izrečena pogojna obsodba osem mesecev zapora s preizkusno dobo dveh let. Na ministrstvu so bili sicer v preteklih letih s strani strank in pristojnih organov večkrat obveščeni o domnevno spornem poslovanju notarja, ki je, kot je znano, sestavljal tudi notarski zapis o posojilu, ki ga je SDS najela pri Dijani Đuđić.(TFL)

Novo na portalu Tax-Fin-lex
Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex
Čistopisi
Pravilnik o evidencah prekrškovnih organov, evidenci pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških, skupni evidenci kazenskih točk v cestnem prometu ter skupni informacijski infrastrukturi
Pravilnik o službeni izkaznici pomorskega inšpektorja, inšpektorja za plovbo po celinskih vodah in pristaniškega nadzornika
Uredba o načinu uveljavljanja in dodelitve pravic ožjim družinskim članom po smrti policista in v primeru njegove invalidnosti
Odločbe sodišč
UPRS Sodba I U 825/2016-8 - komunalni prispevek - odmera komunalnega prispevka - priklop na javno kanalizacijsko omrežje - izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča - exce...
VSM Sodba I Cp 765/2017 - nečelo superficies solo cedit - prenehanje vznemirjanja lastninske pravice - premičnina
Gradiva v obravnavi DZ
Poročilo Odbora za gospodarstvo k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izdelkih iz plemenitih kovin - Dopolnjen predlog zakona (ZIPleK-B), skrajšani postopek, EPA 2349-VII
Poročilo Odbora za infrastrukturo k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidentiranju nepremičnin - Dopolnjen predlog zakona (ZEN-A), skrajšani postopek, EPA 2407-VII
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o igrah na srečo (ZIS-F), EPA 2540-VII
Ostali dokumenti
Davčna obravnava poslovanja z virtualnimi valutami po ZDoh-2, ZDDPO-2, ZDDV-1 in ZDFS (Podrobnejši opis)