Dnevne zakonodajne novosti / 1. april 2019
LEX-KOLEDAR
Pravni akti, ki danes začnejo ali prenehajo veljati oz. se uporabljati: 12 pravnih aktov
Zadnji uradni list v obdelavi: št. 45/2019 z dne 12.7.2019
TEMA DNEVA
Končna omejitev transmaščobnih kislin
Tema dneva

Gospodarstvo, tako proizvajalci kot trgovci, so pripravljeni na omejitev transmaščobnih kislin v živilih. Ta teden se bo namreč izteklo enoletno prehodno obdobje za prilagoditev izdelkov s transmaščobnimi kislinami na največ dva grama na 100 gramov skupne vsebnosti maščob v živilu. Država je transmaščobe omejila z lanskim pravilnikom o največji dovoljeni vsebnosti transmaščobnih kislin v živilih in s 7. aprilom se izteče enoletno prehodno obdobje, po katerem izdelkov z višjo vsebnostjo na trgu ne bo smelo biti več. Nadzor bo izvajala uprava za varno hrano.

V veljavi dajatev za odjavljeno vozilo
Od danes naprej je treba za odjavljeno vozilo plačati posebno dajatev, katere namen je zmanjšanje števila odsluženih vozil v naravi. Plačevanje bo obvezno za tiste lastnike vozil, ki v enem letu po odjavi vozila iz prometa tega ne bodo ponovno registrirali ali predali v razgradnjo pooblaščenim izvajalcem. Obveznost plačila dajatve bo prvič nastala po enem letu od odjave vozila, plačuje pa se 10 let vsako leto na datum odjave. Dajatev se bo plačevala za odjavljena osebna vozila, tovorna vozila za prevoz blaga z največjo maso do vključno 3,5 tone in trikolesne mopede. Ne bo pa veljala za vozila s statusom starodobnega vozila.

Prvi izračuni dohodnine
Finančna uprava RS (Furs) je v petek v prvem svežnju odposlala 953.500 informativnih izračunov dohodnine za lani. Zavezanci jih bodo na dom prejeli po navadni pošti v prvih dneh aprila, Furs pa vsem priporoča, naj jih natančno pregledajo. Če se zavezanci z informativnim izračunom strinjajo, jim ni treba storiti ničesar, saj bo po poteku roka za ugovor samodejno postal odločba. Rok za ugovor na tokrat odposlane informativne izračune pa se izteče 29. aprila. Rok za doplačilo premalo plačane dohodnine je 29. maj. Istega dne bo zavezancem na bančne račune nakazana tudi preveč plačana dohodnina. Naslednji sveženj bodo odposlali 31. maja, so sporočili s Fursa.

Levica za razpravo o oklepnikih in zdravstvu
Ta teden bo v DZ precej govora o nakupu oklepnikov oshkosh, saj bodo o tej temi razpravljali tako člani odbora za obrambo kot komisije za nadzor javnih financ. Komisija bo o tej temi razpravljala na zahtevo poslancev Levice, ki so prepričani, da nakup oklepnikov nima proračunskega kritja ter da je bil izveden v nasprotju z zakonom o javnih financah. Odbor za zdravstvo se bo medtem znova lotil spremembe zakona o zdravstveni dejavnosti, s katero so želeli v Levici onemogočiti prenašanje storitev javnih zdravstvenih zavodov na zunanje izvajalce.

Analiza o zaposlenosti na RTVS
Komisija DZ za nadzor javnih financ se je v petek seznanila s poročilom nadzornega sveta RTVS za leto 2018, ki ga je zavod končal z nekaj več kot 1,1 milijona evrov izgube. V sprejetem sklepu je komisija predlagala izdelavo analize o zaposlenih v zavodu po njihovem številu in obveznostih. Generalni direktor RTVS Igor Kadunc je na seji opozoril, da se je lani število redno zaposlenih povečalo zaradi zaposlitve 84 stalnih pogodbenih sodelavcev, kot jo zahteva zakonodaja. Ostaja še 20 takšnih sodelavcev, pri katerih pa po njegovih besedah "še vedno ni jasno, ali se sploh želijo redno zaposliti in pod kakšnimi pogoji bi to storili".

Deset milijonov za fotovoltaiko
Ministrstvo za infrastrukturo je v uradnem listu objavilo razpis za sofinanciranje nakupa in postavitve naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije za obdobje 2019 - 2022. Za sofinanciranje je v štiriletnem obdobju na voljo 10 milijonov evrov, do sredstev pa so upravičeni podjetja, samostojni podjetniki in zadruge. Predmet razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje naprav za proizvodnjo elektrike z izrabo sončne energije, kar vključuje tudi nakup in vgradnjo tovrstnih naprav za namen samooskrbe z elektriko ter hranilnikov energije.

Definicija seksizma
Svet Evrope je sprejel dokument, katerega cilj je ustaviti seksizem. Priporočila, ki jih je odbor ministrov SE sprejel v luči gibanja MeToo, vključujejo prvo mednarodno dogovorjeno definicijo seksizma. Priporočila so v Odboru ministrov naslovili na 47 držav članic panevropske organizacije, izpostavljajo pa, da sta seksizem in nasilje nad ženskami in dekleti povezana. Dokument državam članicam nalaga, da spremljajo napredek pri uresničevanju v njem vsebovanih smernic in da o sprejetih ukrepih in napredku na tem področju obveščajo Komisijo za enakost spolov pri Svetu Evrope.(TFL)