17. maj 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Korupcija draži zdravstvo

Minister za zdravje Tomaž Gantar meni, da je korupcija v zdravstvu razširjena, a je težko dati vse v isti koš. Po včerajšnji seji vlade je dejal, da Slovenija veliko kakovostnih materialov v primerjavi z drugimi državami preplača. To je bolj ali manj že javna tajna, je povedal in dodal, da poskušajo urejati poti naročanja, problem pa rešiti čim prej.

Ciril Ribičič in Dragica Wedam Lukić sta spet predstavnika Slovenije v Beneški komisiji, je včeraj odločila vlada in tako odpravila sklep prejšnje vlade Janeza Janše, ki se z imenovanjem Ribičiča in Wedam Lukićeve ni strinjala. Kot so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje (Ukom), tako v veljavi ostaja sklep vlade Boruta Pahorja iz 12. januarja lani, tik pred predajo poslov Janševi vladi, s katero sta bila oba slovenska ugledna pravnika imenovana v Evropsko komisijo za demokracijo skozi pravo. Ribičič je bil imenovan za člana, Wedam Lukićeva pa za nadomestno

Vlada se je seznanila z informacijo o ustanovitvi sveta vlade za razvoj. V njem je osem članov, v naslednjih štirih letih pa mu bo predsedoval predsednik uprave idrijskega Kolektorja Stojan Petrič. Ustanovitev sveta za razvoj je sredi aprila na srečanju z gospodarstveniki na Gospodarski zbornici Slovenije predlagala predsednica vlade Alenka Bratušek. Šlo naj bi za posvetovalno telo vlade, v katerem bo pobudo imelo gospodarstvo.

Največ kršitev, ki jih je v 2012 ugotovil Inšpektorat RS za delo, se je nanašalo na neizplačevanje plač in drugih prejemkov. Pogoste so bile tudi kršitve s področij evidenc, zaposlovanja na črno, delovnega časa in pogodb o zaposlitvi, je glavni inšpektor RS za delo Franc Rančigaj dejal po predaji poročila za 2012 varuhinji Vlasti Nussdorfer.

Razkorak med retoriko EU o pravicah napotenih delavcev in realnostjo je ogromen, za njihovo zaščito je treba storiti veliko več. To je glavno sporočilo z okrogle mize o izkoriščanju napotenih delavcev - sodobnem suženjstvu, ki jo je včeraj v Bruslju gostil evropski poslanec Jelko Kacin. "EU je na nebu, na zemlji pa je beda," je ponazoril.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
18.5.2013 Pravilnik o območjih in sedežih območnih policijskih postaj (RS 38-1467/2013) Začne veljati
18.5.2013 Pravilnik o območjih in sedežih policijskih postaj (RS 32-1508/2011) Se preneha uporabljati
17.5.2013 Sklep o spremembah Sklepa o vsebini in obliki javnih listin o zaključenem izobraževanju na DOBA Fakulteti (RS 42-1632/2013) Začne veljati
16.5.2013 Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije med Republiko Slovenijo in Republiko Armenijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja, s protokolom (RS (mednarodne) 9-41/2013) Začne veljati
16.5.2013 Obvestilo o začetku veljavnosti Sklepa Evropskega sveta z dne 25. marca 2011 o spremembi člena 136 Pogodbe o delovanju Evropske unije glede mehanizma za stabilnost za države članice, katerih valuta je euro (RS (mednarodne) 9-44/2013) Začne veljati
16.5.2013 Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kosovo o medsebojni pomoči pri carinskih zadevah (RS (mednarodne) 9-43/2013) Začne veljati
16.5.2013 Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Srbije o policijskem sodelovanju (RS (mednarodne) 9-47/2013) Začne veljati
16.5.2013 Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Romunije o vojnih grobiščih (RS (mednarodne) 9-42/2013) Začne veljati
16.5.2013 Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o krepitvi sodelovanja pri preprečevanju hudih kaznivih dejanj in boju proti njim s prilogo (RS (mednarodne) 9-46/2013) Začne veljati
16.5.2013 Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma o filmski koprodukciji med Vlado Republike Slovenije in Vlado Francoske republike (RS (mednarodne) 9-45/2013) Začne veljati
16.5.2013 Popravek Pravilnika o zahtevah za računalniške programe in elektronske naprave, upravljanje in delovanje informacijskega sistema ter vsebino, obliko, način in roke za predložitev podatkov (RS 42-1638/2013) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 17.5.2013 - 17.5.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 1 novost 2 novosti 1 novost   3 novosti 2 novosti
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO   4 novosti        
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 1 novost 1 novost       1 novost
5. JAVNE FINANCE 1 novost 5 novosti 1 novost 1 novost 1 novost 1 novost
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 1 novost 9 novosti       1 novost
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 1 novost     1 novost 1 novost  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA     1 novost      
9. ZDRAVSTVENI SISTEM 1 novost          
10. MEDNARODNI ODNOSI 8 novosti          
11. OBČINE 9 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex