7. avgust 2012
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Vegrad gre septembra na boben

Stečajna upraviteljica Vegrada Alenka Gril je za september razpisala več javnih dražb, na katerih bodo naprodaj nepremičnine v lasti Vegrada, med njimi industrijski kompleks Montal v Šoštanju za 2,25 milijona evrov, kompleks Cerknica v izgradnji za 1,8 milijona evrov ter samski dom v Ljubljani za okoli 760.000 evrov. Kot je razvidno iz objav na spletni strani Agencije RS za javnopravne evidence in storitve, bo 12. septembra na dražbi naprodaj industrijski kompleks Montal v Šoštanju po izklicni ceni 2,25 milijona evrov.

Na Hrvaškem je v soboto stopil v veljavo nov zakon o "črnih" gradnjah. Zakon o ravnanju z nezakonito zgrajenimi objekti omogoča legalizacijo objektov, ki so bili zgrajeni pred 21. junijem lani, objektov, zgrajenih po tem datumu, pa ne bo mogoče legalizirati. Z rušenjem slednjih naj bi po napovedih iz Zagreba začeli septembra. Kot navaja Delo, imajo slovenski državljani na Hrvaškem več kot 110.000 nepremičnin, največ v Istri. Mnogi imajo lastninsko-pravne odnose urejene, veliko pa je tudi tistih, ki imajo pri urejanju težave.
Neimenovani diplomatski vir je dejal, da je primerov, v katerih so slovenski državljani črnograditelji, na Hrvaškem razmeroma malo. Tisti, ki še niso pridobili ustreznih dovoljenj, pa se morajo "kmalu oziroma takoj" podrobno seznaniti z novo hrvaško zakonodajo in poskrbeti, da bodo objekte in lastništvo prilagodili novemu zakonu.

Minister za pravosodje in javno upravo Senko Pličanič si je včeraj prvič, odkar je nastopil mandat, ogledal enega od slovenskih zaporov. Obiskal je Zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana, v izjavi za javnost po ogledu  je napovedal začetek aktivnosti za gradnjo novih prostorov v Bizoviku.
Pličanič je namreč izpostavil, da se v zaporu na Povšetovi ulici v Ljubljani soočajo z največjo prostorsko stisko med vsemi zapori v državi. Kot pravi, se to stisko lahko reši le z novimi prostori, ki bi jih zgradili v javno-zasebnem partnerstvu, in sicer v Bizoviku.

Slovenska ekipa, ki so jo sestavljali Rok Narobe, Omar Alhady, Nejc Čeplak in Rok Kaufman, se je prejšnji teden iz Washingtona v Združenih državah Amerike (ZDA) vrnila z odličnimi rezultati na 44. mednarodni kemijski olimpijadi, so sporočili iz Zveze za tehnično kulturo Slovenije. Osvojila je srebrno in bronasto medaljo. Po osvojenih štirih bronastih medaljah lansko leto na olimpijadi v Turčiji je Rok Kaufman letos osvojil srebro, Nejc Čeplak pa je slovenski zbirki bronastih medalj dodal še eno. Ekipo sta spremljala Andrej Godec in Helena Prosen s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
7.8.2012 Uredba o državnem prostorskem načrtu za odsek avtoceste Draženci–mednarodni mejni prehod Gruškovje (RS 75-4123/2010) Sprememba
7.8.2012 Uredba o državnem prostorskem načrtu za plinsko-parno elektrarno v Termoelektrarni Trbovlje (RS 56-2389/2012) Začne veljati
7.8.2012 Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o državnem prostorskem načrtu za odsek avtoceste Draženci–mednarodni mejni prehod Gruškovje (RS 56-2391/2012) Začne veljati
6.8.2012 Popravek Obvestila o začetku Konvencije Mednarodne organizacije dela št. 144 o tristranskih posvetovanjih za spodbujanje izvajanja mednarodnih delovnih standardov (RS (mednarodne) 8-50/2012) Začne veljati
6.8.2012 Obvestilo o začetku veljavnosti Dodatnega protokola k Evropski listini lokalne samouprave o pravici do sodelovanja pri vprašanjih lokalne oblasti (RS (mednarodne) 8-49/2012) Začne veljati
6.8.2012 Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma o razvojnem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Zelenortski otoki (RS (mednarodne) 8-48/2012) Začne veljati
6.8.2012 Uredba o ratifikaciji Protokola med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o izvajanju Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Rusko federacijo o ponovnem sprejemu z dne 25. maja 2006 (RS (mednarodne) 8-47/2012) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 7.8.2012 - 7.8.2012 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 1 novost       1 novost  
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO            
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   2 novosti     1 novost  
5. JAVNE FINANCE   4 novosti     1 novost  
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 1 novost 3 novosti        
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI       1 novost 1 novost  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA            
9. ZDRAVSTVENI SISTEM   1 novost        
10. MEDNARODNI ODNOSI 7 novosti          
11. OBČINE 14 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex