Dnevne zakonodajne novosti / 24. junij 2020
LEX-KOLEDAR
Pravni akti, ki danes začnejo ali prenehajo veljati oz. se uporabljati: 0 pravnih aktov
Zadnji uradni list v obdelavi: št. 110/2022 z dne 19.8.2022
TEMA DNEVA
Delodajalec zaposlenemu ne more prepovedati odhoda iz države
Tema dneva

Delodajalec zaposlenemu ne more prepovedati odhoda iz države, vendar pa bodo do nadomestila zaradi karantene ob povratku upravičeni le, če ta ni bila uveljavljena že pred odhodom. V nasprotnem primeru namreč niso izpolnjeni vsi elementi višje sile. Če pa bodo delavci odšli na dopust v državo, ki ni na t. i. rdečem seznamu in bo tja umeščena v času dopusta, potem bodo zaradi višje sile upravičeni do 50-odstotnega nadomestila (vendar ne manj kot 70 odstotkov minimalne plače). Te stroške krije delodajalec.(več)

Vlada danes predvidoma z ukrepi za preprečitev ponovnega širjenja virusa
Vlada bo na današnji seji predvidoma sprejela nekatere ukrepe za zamejitev ponovnega širjenja novega koronavirusa v državi. Že včeraj je državni govorec Jelko Kacin omenil vzpostavitev centrov za karanteno ter možnost ponovne obveze nošenja zaščitnih mask v zaprtih javnih prostorih.(več)

Tožilska novela uvaja sopodpis vodje tožilstva pri zavrženju ovadb
Ministrstvo za pravosodje je v vladno proceduro in javno obravnavo poslalo predlog novele zakona o državnem tožilstvu. Ta med drugim prinaša novost pri zavrženju ovadb. Ko bo šlo za ovadbe za kazniva dejanja, za katera je predpisana kazen več kot tri leta zapora, bo akt o zavrženju ovadbe poleg tožilca moral podpisati še vodja tožilstva.(več)

Do odprave neustavnosti o pritožbah na odločitev volilne komisije odloča upravno sodišče
Ustavno sodišče, ki je ugotovilo neustavnost treh členov zakona o lokalnih volitvah, je v odločbi pristojnost za odločanje o pritožbi zoper odločitev volilne komisije, ki lahko vpliva na potrditev mandatov, do spremembe zakona podelilo upravnemu sodišču. DZ mora po odločbi ustavnega sodišča ugotovljene protiustavnosti odpravi v roku enega leta.(več)

Ustavno sodišče zavrglo anonimno pobudo glede protikoronskih ukrepov
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude občanov Občine Polzela zavrglo pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti odredbe o dodatnih ukrepih v občini glede izvajanja splošne prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih. Pobuda namreč med drugim ni bila podpisana.(več)

Odslej možna oddaja vlog za brezplačne vozovnice za upokojence
Upokojenci, imetniki invalidske evropske kartice, vojni veterani in starejši od 65 let bodo lahko medkrajevni potniški promet s 1. julijem koristili brezplačno. Vlogo za vozovnico lahko od danes oddajo na prodajnih mestih ali po pošti. Infrastrukturno ministrstvo upravičencem priporoča, naj se v izogib gneči odločijo za pošiljanje po pošti.(več)

Poslanci so se seznanili z aplikacijo za spreminjanje volilnih okrajev
Predstavniki ministrstva za javno upravo so na delovnem srečanju predstavnikom poslanskih skupin predstavili novosti aplikacije za oblikovanje predlogov za novo razmejitev volilnih okrajev. Minister Boštjan Koritnik, ki je poslance nagovoril, je za medije pojasnil, da njihove predloge za uresničitev ustavne odločbe pričakuje v nekaj tednih.(več)

NSi za podaljšanje subvencioniranega čakanja na delo še vsaj za mesec dni
Ministri in poslanci NSi so se srečali s predstavniki slovenskega gospodarstva, s katerimi so govorili o ukrepih zaradi epidemije covida-19. Po srečanju so sklenili vladi predlagati podaljšanje ukrepa subvencioniranega čakanja na delo za vsaj še mesec dni in popravke drugega protikoronskega zakona zaradi težav pri zagotavljanju likvidnosti.(več)

Lafarge mora za mletje cementa pridobiti okoljevarstveno soglasje
Lafarge Cement mora zaradi nameravane dejavnosti mletja, skladiščenja in odpreme cementa izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje, je razvidno iz sklepa Arsa. Na trboveljski občini so za STA povedali, da s to dejavnostjo niso seznanjeni, v Eko krogu pa opozarjajo na bistvene pomanjkljivosti Lafargeove vloge.(več)

Novo na portalu Tax-Fin-lex
Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex
Čistopisi
Odločba o ugotovitvi, da drugi odstavek 155. člena Zakona o pravdnem postopku ni v neskladju z Ustavo v delu, po katerem se izračuna odvetniška nagrada za namen povrnitve potrebnih pravdnih stroškov nasprotni stranki v sporih majhne vrednosti
Odločba o ugotovitvi, da je drugi odstavek 129.a člena Zakona o kazenskem postopku, kolikor določa petnajstdnevni rok za vložitev predloga o nadomestitvi kazni zapora s hišnim zaporom, ki teče od pravnomočnosti sodbe oziroma od zadnje vročitve prepisa sodbe dalje, v neskladju z Ustavo in odločba o ugotovitvi kršitve človekove pravice
Pravilnik o izvajanju subvencioniranega prevoza
Sklep o prenosu delov državnih cest med občinske ceste
Uredba o kategorizaciji državnih cest
Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in UNOPS glede podpore pri dobavi zdravila Avigan
Uredba o spominskem znaku »Za požrtvovalnost v boju proti COVID-19«
Odločbe sodišč
UPRS Sodba I U 1868/2018-31 - varstvo konkurence - koncentracija podjetij - postopek presoje koncentracije - priglasitev koncentracije - obrazložitev odločbe - kršitev pravil up...
VSC Sklep PRp 46/2020 - zaseg motornega vozila - odvzem predmetov - obrazložitev sodbe o prekršku
Gradiva v obravnavi DZ
Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE-A), prva obravnava, EPA 1229-VIII
Posebno poročilo Zagovornika načela enakosti "Položaj interspolnih oseb v medicinskih postopkih", EPA 1228-VIII