18. februar 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Voda je dobrina vseh

V zadnjih dneh vse več prahu dviguje polemika zaradi nove evropske direktive o koncesijah, ki naj bi bila sprejeta letos in ki naj bi vodila v privatizacijo vodnih virov. V Sloveniji so si nevladne organizacije in okoljsko ministrstvo enotni, da mora voda ostati javna dobrina. Predlog direktive zahteva objavo obvestila o podeljevanju koncesij za oskrbo z vodo v uradnem listu EU. Praksa evropskih držav, ki so vodne vire že privatizirale, kaže številne škodljive posledice.

Ob novem krogu razprav o novi referendumski ureditvi protestne iniciativa Referendum državljanom, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije in Mreža za neposredno demokracijo predsednika republike Boruta Pahorja pozivajo, da "v slogu nekdanjih Drnovškovih pogovorov o tem organizira temeljito in vsebinsko pluralno javno razpravo". Sprememba referendumske ureditve, ki se obeta, bo zakoličila novo podobo tega področja za desetletja, zato je potrebna temeljita in vsestranska razprava in medijska odprtost do te teme, so zapisali v sporočilu za javnost.

Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz) se bo predvidoma danes odločil, kdo od treh kandidatov, prijavljenih na razpis, naj bo generalni direktor zavoda v naslednjem mandatu. Predvidoma pa bo odločil tudi o letošnji uskladitvi pokojnin. Glede na statistične podatke ta bo, vendar le majhna. Poleg dozdajšnjega generalnega direktorja Marijana Papeža, ki se poteguje že za tretji mandat, sta se prijavila še Matjaž Muršec in Peter Petrovčič.

Te dni je minilo pet let od uveljavitve Zakona o preprečevanju nasilja v družini. V Društvu SOS telefon ugotavljajo, da je nasilje nad ženskami in otroki v naši družbi še vedno zelo pogosto in se o njem ne govori dovolj. Prvi podatki za leto 2012 kažejo, da je policija obravnavala 6528 kaznivih dejanj s področja zakonske zveze, družine in otrok, kar je največ od začetka izvajanja zakona.

Hrvaško ministrstvo za gradnje in prostorsko ureditev bo jutri začelo z rušenjem črnih gradenj, je danes po poročanju Jutarnjega lista napovedala ministrica Anka Mrak Taritaš. Najprej bodo na vrsti objekti ob morju, zelo kmalu pa bodo začeli rušiti tudi na območju Zagreba, je napovedala. Najprej bo na vrsti okolica Zadra, je pojasnila ministrica. Lokacij ni želela podrobneje navesti, je pa dodala, da nekateri lastniki nelegalno zgrajenih objektov še ta konec tedna dobivajo obvestila o rušenju.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
16.2.2013 Sklep o objavi prilog A in B k Evropskemu sporazumu o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR) (RS 9-330/2003) Sprememba
16.2.2013 Sklep o objavi sprememb in dopolnitev Prilog A in B k Evropskemu sporazumu o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR) (RS 14-432/2013) Začne veljati
15.2.2013 Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, december 2012 (RS 14-384/2013) Začne veljati
15.2.2013 Obvestilo o objavi Izvedbenega sklepa Sveta 2013/54/EU z dne 22. januarja 2013 o dovoljenju Republiki Sloveniji, da uvede poseben ukrep, ki odstopa od člena 287 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (RS 14-381/2013) Začne veljati
15.2.2013 Odločba o ugotovitvi, da 5., 6., 8. in 9. člen Uredbe o vodnih povračilih ni v neskladju z Ustavo in sklep o zavrženju pobude ter o nesprejemu ustavne pritožbe (RS 14-382/2013) Začne veljati
15.2.2013 Odločba Sveta za avtorsko pravo (RS 14-389/2013) Začne veljati
15.2.2013 Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo (RS 14-375/2013) Začne veljati
15.2.2013 Sklep o ponovnem opravljanju funkcije poslanca (RS 14-377/2013) Začne veljati
15.2.2013 Sklep o prenehanju opravljanja funkcije poslanke (RS 14-376/2013) Začne veljati
15.2.2013 Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Kraljevini Maroko (RS 14-378/2013) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 18.2.2013 - 18.2.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 7 novosti 1 novost        
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO 1 novost          
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 4 novosti         1 novost
5. JAVNE FINANCE 2 novosti 3 novosti 1 novost     2 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 3 novosti 5 novosti 1 novost   2 novosti  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7 novosti 1 novost        
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 4 novosti         1 novost
9. ZDRAVSTVENI SISTEM 1 novost          
10. MEDNARODNI ODNOSI     1 novost      
11. OBČINE 43 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, december 2012
Zakon o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre)
Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS)
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba II Ips 97/2011 - varstvo kupcev stanovanj – zamuda z izročitvijo stanovanja - rok za predložitev dokazov o odpravi pomanjkljivosti – začetek teka roka - uporabno do...
Sklep II Ips 307/2012 - zdravljenje oseb z duševno motnjo – sprejem v nadzorovano obravnavo na podlagi sklepa sodišča – pogoji za nadzorovano obravnavo – človekove pravice...
Sodba II Ips 235/2009 - darilna pogodba – izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj – zavezovalni pravni posel – rubež terjatve
Odločbe Višjih sodišč VSL sodba I Cp 1426/2012 - razlaga splošnih pogojev – (ne)jasno pogodbeno določilo – gramatikalna razlaga – stopnja invalidnosti – delna izguba ali delna funkcionalna nezmožn...
VSL sklep IV Cp 2169/2012 - znižanje preživnine – zvišanje preživnine – spremenjene razmere – spremenjene okoliščine – potrebe upravičenca – zmožnosti zavezanca – ponovna dolo...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali (ZZZiv-C), tretja obravnava, EPA 666-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Revija DENAR Spremembe pri normirancih in objava dolžnikov
Revija Odvetnik Novi predsednik HOK
Revija Poslovodno računovodstvo Razmišljanja o notranjem poročanju