13. januar 2012
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Musarjeva ne bo dovolila firbcanja

Informacijska pooblaščenka Nataša Pirc Musar zagotavlja, da bo skrbno nadzirala uporabo novega informacijskega sistema za odločanje o pravicah iz javnih sredstev, na katerega v tem tednu postopno prehajajo centri za socialno delo. Prva inšpekcija informacijskega pooblaščenca bo že prihodnji teden, je dejala za STA. Kot informacijska pooblaščenka bo, kot pravi, "zagotovo nadzirala pravice do dostopa do podatkov in nelegitimne vpoglede v bazo podatkov". "Ne bom dovolila, da se po bazi pase firbec," je zagotovila.

Na ministrstvu za delo menijo, da bo nov informacijski sistem za odločanje o pravicah iz javnih sredstev, ki so ga predstavili včeraj, izpolnil pričakovanja. Gre za prvi tovrstni projekt v evropskem prostoru in bo lahko zgled tudi drugim evropskim državam, ki imajo podoben sistem socialnih transferov kot Slovenija, so povedali na ministrstvu.

Vlada, ki opravlja tekoče posle, je DZ predlagala v obravnavo več zakonov, s katerimi po njenem mnenju ni mogoče odlašati, ne da bi bili prizadeti interesi države glede fiskalne konsolidacije in izboljšanja gospodarske klime. V DZ jih je sicer poslala že oktobra lani, a so zaradi predčasnih volitev postali brezpredmetni. Vlada je predlagala državnemu zboru v obravnavo in sprejem predloge:
- Zakona o javnih financah,
- Zakona o razvojnem načrtovanju,
- novele Energetskega zakona,
- novele Zakona o prevzemih,
- novele Zakona o finančnem poslovanju,postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju ter
- novele Zakona o hipotekarni in komunalni obveznici.

Ekstremnemu pilotu Matevžu Lenarčiču, ki s Pipistrelovim letalom Virus SW 914 leti na poti okrog sveta, je uspelo preleti Atlantski ocean. Na pot se je podal iz Dakarja in po 11 urah in pol letenja je varno pristal na letališču Natal v Braziliji. Letel je na višini 4000 metrov s hitrostjo 300 km/h.
Lenarčič je v tretjem "letalnem" dnevu; v prvem dosegel Maroko, v drugem pa Dakar ter tako premagal prvo od velikih ovir na svoji poti, in sicer več kot 3200 kilometrov dolgo pot čez Atlantski ocean.

Učencem osnovne šole Vijenac v Osijeku ni več potrebno pisati domačih nalog, je odločil ravnatelj šole Stjepan Sokol. Kot je pojasnil, noben izmed pravilnikov o pouku na Hrvaškem ne navaja, da so domače naloge obvezne. Njegove izkušnje pa kažejo, da so učenci med poukom v šoli bolj pridni, če vedo, da ne bodo imeli domačih nalog. Sokol je sicer avtor pred nekaj leti objavljenega strokovnega članka na temo domačih nalog, na svoji spletni strani danes piše osiješki časnik Glas Slavonije. Kot še zatrjuje direktor, njegova metoda, ki jo je osebno kot učitelj izvajal pred tremi desetletji, ustvarja bolj pridne učence. (TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
14.1.2012 Pravilnik o dovoljenjih za opravljanje strokovnih nalog na področju varnosti pri delu (RS 109-4940/2011) Začne veljati
14.1.2012 Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu osnovne šole (RS 109-4943/2011) Začne veljati
14.1.2012 Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita iz varnosti in zdravja pri delu (RS 109-4939/2011) Začne veljati
14.1.2012 Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita iz varnosti in zdravja pri delu (RS 35-1548/2004) Preneha veljati
14.1.2012 Pravilnik o pogojih in postopku za pridobitev dovoljenja za delo za opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu (RS 42-2022/2003) Preneha veljati
14.1.2012 Pravilnik o pogojih za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja (RS 102-5230/2010) Sprememba
14.1.2012 Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati kreditni posrednik (RS 13-561/2011) Sprememba
14.1.2012 Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati strokovni delavec za varnost pri delu (RS 109-4941/2011) Začne veljati
14.1.2012 Pravilnik o poročanju dajalcev kreditov o sklenjenih kreditnih pogodbah (RS 13-562/2011) Sprememba
14.1.2012 Pravilnik o smeri izobrazbe strokovnih delavcev v devetletni osnovni šoli (RS 57-2721/1999) Preneha veljati
14.1.2012 Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o pogojih za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja (RS 109-4996/2011) Začne veljati
14.1.2012 Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o pogojih, ki jih mora izpolnjevati kreditni posrednik (RS 109-4994/2011) Začne veljati
14.1.2012 Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o poročanju dajalcev kreditov o sklenjenih kreditnih pogodbah (RS 109-4995/2011) Začne veljati
14.1.2012 Pravilnik o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu (RS 109-4942/2011) Začne veljati
14.1.2012 Pravilnik o stalnem strokovnem usposabljanju in izpopolnjevanju strokovnih delavcev, ki opravljajo naloge varnosti pri delu (RS 112-4739/2006) Preneha veljati
14.1.2012 Uredba o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena (RS 109-4992/2011) Začne veljati
14.1.2012 Uredba o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena (RS 33-1359/2003) Preneha veljati
14.1.2012 Zakon o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (ZLPLS) (RS 44-2704/1996) Sprememba
14.1.2012 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (ZLPLS-D) (RS 109-4935/2011) Začne veljati
13.1.2012 Pravilnik o določitvi cene obrazcev potnih listin (RS 80-3509/2006) Sprememba
13.1.2012 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovnih izpitih poklicnih gasilcev (RS 108-4866/2011) Začne veljati
13.1.2012 Pravilnik o spremembi Pravilnika o določitvi cene obrazcev potnih listin (RS 107-4795/2011) Začne veljati
13.1.2012 Pravilnik o strokovnih izpitih poklicnih gasilcev (RS 31-1447/2000) Sprememba
13.1.2012 Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje za oskrbo s toploto na geografskem območju Občine Gorenja vas - Poljane, območje Gospodarske cone Todraž (RS 108-4870/2011) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 13.1.2012 - 13.1.2012 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   2 novosti   1 novost 4 novosti  
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO   3 novosti        
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV         6 novosti 3 novosti
5. JAVNE FINANCE   4 novosti   1 novost 3 novosti 3 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI       1 novost 6 novosti 1 novost
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI   6 novosti     3 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA         2 novosti  
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE