21. maj 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Sodstvo se bo zavezalo državljanom

Minister za pravosodje Senko Pličanič je na seji DZ v odgovoru na vprašanje poslanca Vinka Gorenaka (SDS) potrdil, da je ministrstvo predlagalo sodstvu sklenitev dogovora oz. "zaveze, ki bi jo dali slovenskim državljankam in državljanom". Po Pličaničevih besedah je sodstvo predlog sprejelo. Kot je pojasnil minister, bi v dogovoru jasno zapisali, da je treba v enem letu doseči bistveno skrajšanje sodnih postopkov. Dogovor bi natančno opredelil, za koliko bi se skrajšali postopki, ter kaj bi pri tem naredila sodna in kaj izvršilna veja oblasti. Po Pličaničevih besedah časa ni veliko, zato je spremembe na področju sodstva treba doseči hitro.

Spremembe zakona o sodiščih in zakona o sodniški službi bi morale temeljiti na strateških usmeritvah razvoja sodstva, ki bi bile sprejete na podlagi strokovne razprave, so glede sprememb omenjenih zakonov, ki so v pripravi, sporočili iz Sodnega sveta. Ob tem so opozorili, da bodo z nedomišljenimi spremembami zakonodaje doseženi le politični učinki.

Odbor DZ za pravosodje je na nujni seji soglasno in praktično brez razprave podprl noveli zakona o sodniški službi in zakona o državnem pravobranilstvu. Obe noveli se usklajujeta z novelo zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ki jo bo državni zbor predvidoma sprejel ta teden. Vlada je novelo zakona o sodniški službi ter novelo zakona o državnem pravobranilstvu v državni zbor po nujnem postopku poslala konec prejšnjega tedna. Z njima določa, da se bo novela zakona o sistemu plač v javnem sektorju uporabljala tudi za določanje plač sodnikov, državnih pravobranilcev in pomočnikov državnih pravobranilcev.

Na vprašanje poslanke Mateje Pučnik (SDS) glede sprememb na področju srednješolskega izobraževanja je minister Jernej Pikalo na seji DZ odgovoril, da ministrstvo pripravlja dva predloga novel: zakona o gimnaziji ter zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju, v pripravi pa ima tudi predlog zakona o slovenskem ogrodju kvalifikacij. Minister za izobraževanje, znanost in šport Pikalo je ocenil, da bi ministrstvo lahko najhitreje poslalo v DZ prav zakonski predlog o slovenskem ogrodju kvalifikacij.

Vlada in večina sindikatov javnega sektorja so podpisali dogovor o varčevalnih ukrepih ter stavkovni sporazum. K podpisu dogovora je pristopilo 24 od 34 sindikatov, kar pomeni, da bodo ukrepi lahko začeli veljati z junijem, če DZ v torek potrdi potrebne zakonske spremembe. Obe strani ob tem izpostavljata zmago socialnega dialoga.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
Danes v tej rubriki ni novosti.

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 21.5.2013 - 21.5.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU     3 novosti     4 novosti
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO            
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV            
5. JAVNE FINANCE     1 novost 1 novost   1 novost
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI       1 novost    
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI         2 novosti 3 novosti
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA           2 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Akt o notifikaciji nasledstva glede konvencij Organizacije združenih narodov in konvencij, sprejetih v Mednarodni agenciji za atomsko energijo
Pravilnik o obrazcih javnih listin v glasbeni šoli
Sklep o spremembah Sklepa o vsebini in obliki javnih listin o zaključenem izobraževanju na DOBA Fakulteti
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba I Ips 21381/2011-72 - neprava obnova kazenskega postopka - kršitev kazenskega zakona – pravna opredelitev – odločba o kazenski sankciji – načelo zakonitosti – pr...
Odločbe Evropskega sodišča Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 25. aprila 2013. Evropska komisija proti Kraljevini Švedski. Neizpolnitev obveznosti države - Obdavčenje - Direktiva 2006/112/ES - Člen 11 - Nacionalna zakonodaja, ki možnost oblikovanja skupine oseb, ki se lahko obravnava kot en davčni zavezanec za DDV, omejuje na podjetja iz finančnega in zavarovalniškega sektorja. Zadeva C-480/10.
Odločbe Višjih sodišč VSL sodba I Cp 2111/2012 - odškodninska obveznost – protipravno ravnanje - opustitev postavitve prometnega znaka – vožnja s kolesom – kolesarska steza – vzročna zveza
VSL sklep I Cpg 1030/2012 - pravica družbenika do informacij – posredovanje informacij družbeniku – obveščenost družbenika – informacija o dohodkih članov nadzornega sveta – n...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o državnem pravobranilstvu (ZDPra-D), nujni postopek, EPA 1187-VI
Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o sodniški službi (ZSS-K), nujni postopek, EPA 1186-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Revija DENAR Koristne informacije
Med davčno anarhijo in davčno zlorabo
Revija Odvetnik Odvetnik da, a kako?
Revija Poslovodno računovodstvo Odločanje o dobičku v družbi, s posebnostmi pri družbah normirankah