5. april 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Novi obeti za projekt Lukenda

Predsednik vrhovnega sodišča Branko Masleša, premierka Alenka Bratušek in pravosodni minister Senko Pličanič so na včerajšnjem sestanku sklenili, da sodstvo določi rezultate, ki naj bi se jih doseglo s projektom Lukenda. Na podlagi načrtov bodo v roku dveh tednov šli v oblikovanje dogovora za nadaljevanje projekta, so pojasnili na vrhovnem sodišču.

Vlada je sprejela dopolnitve akcijskega načrta za izvršitev sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice o izbrisanih. Rok za vzpostavitev odškodninske sheme je 26. junij, a bo vlada sodišče zaprosila za enoletno podaljšanje roka, zakon pa bi sprejeli še do konca tega leta, je dejal minister za notranje zadeve in javno upravo Gregor Virant.

V sindikatih javnega sektorja so že prejeli izhodišča za pogajanja, ki jih je včeraj potrdila vlada. Resorni minister Gregor Virant o njihovi vsebini še ni želel govoriti. Iz gradiva, ki ga je pridobila STA, pa izhaja, da želi vlada za letos dogovoriti ukrepe za znižanje obsega sredstev za plače v višini 158 milijonov evrov.

Udeleženci včerajšnje okrogle mize o intelektualni lastnini z naslovom I feel IP Slovenia so se strinjali, da je na področju intelektualne lastnine treba najti pravo razmerje med zaščito in odprtostjo. Udeleženci so pozvali k posodobitvi slovenske zakonodaje na tem področju, izpostavili pa so tudi problem neusklajenosti pravil znotraj EU. Okrogla miza je potekala pod okriljem odbora za intelektualno lastnino pri Ameriški gospodarski zbornici v Sloveniji (Amcham).

Hrvaška vlada je obvestila odvetnike Zagrebške banke in Privredne banke Zagreb (PBZ), ki vodijo primere proti Ljubljanski banki in Novi ljubljanski banki na hrvaških sodiščih, naj ustavijo postopke, so za STA potrdili na hrvaški vladi. Pripravili so tudi zahtevek pristojnemu sodišču v Zagrebu.

Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji je objavilo rezultate raziskave Eurobarometer o državljanstvu EU za Slovenijo. Slovenci se glede na rezultate v veliki meri dojemajo kot državljani EU, tako se je namreč izreklo kar 68 odstotkov vprašanih. Večina pa si jih želi vedeti več o pravicah evropskega državljanstva. Občutek pripadnosti državljanstvu EU med slovenskimi anketiranci za pet odstotkov presega povprečje EU in je v primerjavi z letom 2012 tudi narasel.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 5.4.2013 - 5.4.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU     3 novosti   2 novosti  
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO            
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   5 novosti     3 novosti  
5. JAVNE FINANCE   1 novost        
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   4 novosti     6 novosti  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI            
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA            
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Odlok o ustanovitvi in nalogah delovnih teles Državnega zbora (OdUNDTDZ-3)
Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva za podelitev statusa društva v javnem interesu na področju socialnega varstva, družinske politike, enakih možnosti žensk in moških, vojnih veteranov, vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja ter varnosti in zdravja pri delu
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Upravnega sodišča sodba III U 402/2011 - šolstvo – učitelj – napredovanje v naziv – pogoji za napredovanje – zahtevana izobrazba - razlaga prehodne določbe 146. člena ZOFVI
sodba III U 174/2012 - imenovanje državnega tožilca – postopek imenovanja - mnenje državnotožilskega sveta – obrazložitev odločbe
Odločbe Višjih sodišč VSL sodba II Cp 3152/2012 - odškodninska odgovornost lastnika/upravljavca kopališča – kopališki red – dolžno ravnanje lastnika/upravljavca kopališča – ustno opozorilo na pravi...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Poročilo Ustavne komisije o pripravi predloga ustavnega zakona o spremembah 90., 97. in 99. člena Ustave Republike Slovenije (UZ90,97,99), EPA 620-VI
Poročilo Specializiranega državnega tožilstva o delu Posebnega oddelka za leto 2012, EPA 1094-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Revija DENAR Mednarodne davčne spodbude
Pojasnila DURS Davčna obravnava nagrad in povračil stroškov upraviteljev, sodnih izvedencev, cenilcev, tolmačev in mediatorjev
Delovanje strojnih krožkov in oprostitev po 26. členu ZDoh-2
Dohodki iz inovacij, ustvarjenih v delovnem razmerju
Obdavčitev sorazmernega dela odpravnine po 90. členu ZDR
Revija Odvetnik Iz dela upravnega odbora OZS