Dnevne zakonodajne novosti / 18. november 2022
LEX-KOLEDAR
Pravni akti, ki danes začnejo ali prenehajo veljati oz. se uporabljati: 0 pravnih aktov
Zadnji uradni list v obdelavi: št. 153/2022 z dne 6.12.2022
TEMA DNEVA
SDS preprečila glasovanje o noveli zakona o dohodnini
Tema dneva

DZ je včeraj opravil razpravo o predlogu novele zakona o dohodnini, glasovanje o njenem sprejemu pa bo opravil na eni od prihodnjih sej. Pred tem mora odločiti glede predloga za razpis posvetovalnega referenduma, ki ga je tik pred glasovanjem vložila SDS. V sredo so člani odbora za finance v zakonsko besedilo zapisali nekaj opozicijskih predlogov, a so mu poslanci SDS in NSi v današnji razpravi vseeno nasprotovali. "Nekateri se ne morejo sprijazniti s porazom na volitvah," je komentiral premier Robert Golob.(več)

DZ prikimal trojici kandidatov za nadzornike SDH
DZ je potrdil imenovanje Franja Bobinca, Mira Medveška in Suzane Bolčič Agostini za člane nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga (SDH). V opoziciji so vladi očitali predvsem tesne povezave Bobinca s prvim možem SDH Žigo Debeljakom, v medijih so se pred obravnavo v DZ pojavile tudi informacije o nesoglasjih v koaliciji.(več)

Vlada z izhodišči za naslovitev energetske draginje v gospodarstvu
Vlada je na včerajšnji seji obravnavala izhodišča za še zadnjo fazo ukrepov za naslovitev energetske draginje, to je za ukrepe za podjetja in določene javne zavode. Med ukrepi bodo shema za subvencioniranje cen elektrike in plina ter za subvencioniranje čakanja na delo in skrajšanega delovnega časa. Pogoj za subvencioniranje čakanja na delo naj bi bila prepoved izvajanja dejavnosti s strani države. Sveženj naj bi začel učinkovati 1. januarja.(več)

Vlada tudi o drugih gospodarskih temah
Vlada je na seji med drugim sprejela uredbo o državnem prostorskem načrtu za odsek državne ceste Zgornji Hotič-Spodnji Hotič. Ministri so tudi potrdili spremembo akta o ustanovitvi Družbe za upravljanje javnega potniškega prometa in se seznanili z namero o sklenitvi izvensodne poravnave v predhodnem postopku za mirno rešitev spora med Zvezo potrošnikov Slovenije (ZPS) in državo.(več)

Vlada obravnavala stališče o vstopu Hrvaške v schengen in ga poslala v DZ
Vlada je na seji obravnavala predlog stališča Slovenije glede vstopa Hrvaške v schengen s 1. januarjem in ga poslala pristojnima odboroma DZ, je izvedela STA, kasneje pa potrdila tudi vlada. Slovenija načelno podpira hrvaški vstop v schengen. Obenem pa v enostranski izjavi potrjuje svoje vztrajanje pri implementaciji arbitražne razsodbe.(več)

V pripravi strategija razvoja socialnega podjetništva
Svet za socialno ekonomijo je v sredo pod vodstvom gospodarskega ministra Matjaža Hana obravnaval vladni osnutek strategije razvoja socialnega podjetništva in oblikoval delovno skupino za njeno pripravo. Ministrstvo za spodbujanje projektov socialne ekonomije za leti 2023 in 2024 pripravlja javni razpis v skupni vrednosti 1,5 milijona evrov.(več)

Stališča organizatorjev referendumske kampanje o spremembah zakona o dolgotrajni oskrbi
V referendumsko kampanjo o spremembah zakona o dolgotrajni oskrbi je vključenih 12 organizatorjev. Zagovorniki sprememb menijo, da so te nujne za ohranitev zdajšnjih pravic in pripravo podlag za izvedbo osnovnega zakona. Nasprotniki menijo, da je bilo za to dovolj časa in bodo z zamikom uveljavitve osnovnega zakona uporabniki prikrajšani.(več)

Stališča organizatorjev referendumske kampanje o spremembah zakona o vladi
V kampanjo pred referendumom o spremembah zakona o vladi se je vključilo 10 organizatorjev. Nasprotniki zakona so predvsem proti večjemu številu ministrov v primerjavi s sedanjim. Zagovorniki zakona pa večinoma poudarjajo, da se ima vsakokratna vlada pravico organizirati, kot želi, ter da bodo ministrstva vitkejša in operativnejša.(več)

Stališča organizatorjev referendumske kampanje o noveli zakona o RTVS
V kampanjo pred referendumom o noveli zakona o RTVS se je vključilo 27 organizatorjev. Zagovorniki novele so prepričani, da bodo z novo ureditvijo umaknili politiko iz odločanja na RTVS, da bo ta neodvisna in avtonomna. Nasprotniki pa v noveli vidijo prikrito politizacijo oz. političen prevzem RTVS, kritični so tudi do postopka sprejema novele.(več)

Volivci bodo v nedeljo odločili o novih vodstvih občin za prihodnja štiri leta
Na nedeljskih lokalnih volitvah bodo volivke in volivci odločali o vodstvih občin za naslednji štiriletni mandat. V 212 občinah bo nekaj manj kot 1,7 milijona volilnih upravičencev lahko oddalo glas za nove župane in občinske svetnike, v občinah, ki imajo ustanovljene ožje dele, pa tudi za člane svetov krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti.(več)

Bruselj predstavil osnutek mehanizma za preprečevanje velikega skoka cen plina
Evropska komisija je v teh dneh članicam EU predstavila podrobnejši osnutek mehanizma za omejevanje cen zemeljskega plina na nizozemskem trgovalnem vozlišču TTF. Predvideva uvedbo zgornje omejitve cene plina ob velikem skoku cene, ki ne bi ustrezal rasti na globalnih trgih. Osnutek se precej razlikuje od slovenskega predloga za cenovni koridor.(več)

Novo na portalu Tax-Fin-lex
Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex
Čistopisi
Odločba o razveljavitvi 50., 51. in 52. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja
Pravilnik o kakovosti piva
Pravilnik o reji in vzreji lipicanskih konj v Kobilarni Lipica
Sklep o sestavi in imenovanju predsednice, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi domnevnega nezakonitega financiranja političnih strank in strankarske politične propagande v medijih pred in med volitvami poslancev v Državni zbor leta 2022 s finančnimi sredstvi podjetij v državni lasti, državnih institucij ter subjektov iz tujine
Odločbe sodišč
VSRS Sklep II Ips 19/2022 - lastninska pravica na nepremičnini - varstvo lastninske pravice - gradnja čez mejo - povezanost zemljišča in objekta - solastnina - skupna lastnina...
VSM Sklep II Kp 10526/2021 - plačilo stroškov zaradi krivdne povzročitve preložitve dejanja - razveljavitev sklepa - kršitev pravice do enakega varstva pravic - seznanitev z de...
VDSS Sodba in sklep Pdp 529/2021 - vojak - misija - dnevni počitek - denarna odškodnina - izostanek razlogov o odločilnih dejstvih - Direktiva 2003/88/ES - dokazna ocena - preuranjen...
Gradiva v obravnavi DZ
Poročilo k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2AB) - Dopolnjen predlog zakona, nujni postopek, EPA 0302-IX