2. avgust 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Novi obeti za zaposlovanje mladih

Zakon o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva, ki ga je DZ sprejel sredi julija, je včeraj začel veljati. Zakon določa olajšave za delodajalce, ki zaposlijo osebo, mlajšo od 30 let. Določa tudi zgornjo mejo porodniškega nadomestila, ki ne more biti višje od dvakratnika povprečne mesečne plače.

Po novem zakonu o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva so delodajalci, ki za nedoločen čas zaposlijo osebo, mlajšo od 30 let, za prvi dve leti oproščeni plačila prispevkov za pokojninsko in zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za starševsko varstvo in zavarovanje za primer brezposelnosti. Ukrep se nanaša na čas od 1. novembra letos do konca leta 2014.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je minuli teden napovedalo, da bo od Apeka zahtevalo izpeljavo postopkov za podelitev frekvenc na 800 Mhz že do konca letošnjega leta. Optimalna izvedba dražbe do konca leta pa ni mogoča, je na včerajšnji novinarski konferenci povedal direktor Agencije za pošto in elektronske komunikacije (Apek) Franc Dolenc. Na agenciji ob tem poudarjajo, da je paketna dražba frekvenc, ki jo pripravljajo za naslednje leto, ključna za razvoj mobilnih omrežij 4G.

Delodajalci plačujejo več kot 884 milijonov evrov prispevkov v zdravstveno blagajno, zato pri pripravi zakonodajnih sprememb, ki naj bi reformirale sistem zdravstvenega varstva in zavarovanja, pričakujejo večjo vlogo, so sporočili z Gospodarske zbornice Slovenije (GZS). Ob tem zahtevajo tudi strogo ločitev med javnim in zasebni zdravstvom.

V EU so začela veljati prilagojena začasna krizna pravila za državne pomoči bankam. V primeru pomanjkanja kapitala bodo morali tako sredstva najprej prispevati lastniki banke in upniki, šele potem bodo lahko banke zaprosile za državno pomoč. Banke bodo morale pripraviti takšen program prestrukturiranja, vključno z načrtom povečanja kapitala, s katerim bodo prepričljivo pojasnile, kako bodo na dolgi rok postale dobičkonosne. Šele nato bo lahko sledila dokapitalizacija.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 2.8.2013 - 2.8.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   2 novosti        
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO            
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   2 novosti        
5. JAVNE FINANCE   6 novosti        
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   13 novosti   1 novost 1 novost  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI   1 novost        
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA            
9. ZDRAVSTVENI SISTEM   1 novost        
10. MEDNARODNI ODNOSI   1 novost        
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati kreditni posrednik
Pravilnik o postopku izdaje obrtnega dovoljenja in o obrtnem registru
Pravilnik o ukrepih varstva pred požarom v požarnovarnostnem pasu železniške proge, na tirnih vozilih in na tirnih vozilih z odprtim kuriščem
Resolucija o Nacionalnem programu za jezikovno politiko 2014–2018 (ReNPJP14–18)
Uredba o rudarski pravici za izkoriščanje naravnega kamna apnenca v pridobivalnem prostoru Lipica II – širitev v občini Sežana
Uredba o varovanju določenih oseb, prostorov, objektov in okolišev objektov, ki jih varuje policija
Zakon o gozdovih (ZG)
Zakon o osnovni šoli (ZOsn)
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sklep I Up 132/2013 - varstvo ustavnih pravic – postopek zaradi suma korupcije - osnutek ugotovitev – objava ugotovitev o konkretnem primeru - začasna odredba – proc...
Odločbe Upravnega sodišča sodba I U 111/2010 - šolstvo – ponovna izvolitev v naziv docent – pogoji za izvolitev - merila za izvolitev v naziv – mnenje študentskega sveta – načelo zaslišan...
Odločbe Višjih sodišč VSM sodba I Cp 312/2013 - mandatna pogodba – poslovna odškodninska odgovornost – opustitev profesionalne skrbnost – strokovna napaka – odgovornost odvetnika – nepravilna...
VDSS sodba in sklep Pdp 780/2012 - odškodninska odgovornost delodajalca – nezgoda pri delu - objektivna odgovornost – krivdna odgovornost – soprispevek - zagotavljanje varnosti in zd...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Poročilo Sveta za radiodifuzijo za leto 2012, EPA 1340-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Pojasnila DURS Obveznost poročanja o najemnih pravnih poslih v evidenco trga nepremičnin po 1. juliju 2013