22. februar 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Nadzorniki in njihova neodvisnost

Kako zagotoviti neodvisnost nadzornih institucij, je bilo osrednje vprašanje včerajšnje okrogle mize, ki jo je pripravilo Društvo za ustavno pravo Slovenije. Razpravljavci so soglašali, da klasični mehanizmi države zaradi nezrelosti demokracije pogosto niso sposobni krotiti nepravilnosti v sistemu, zato je pomen nadzornih institucij toliko večji.

Predsednik računskega sodišča Igor Šoltes je dejal, da se zrelost demokracije kaže tudi v upoštevanju mnenja nadzornih institucij. Po njegovih besedah bi morali tudi pri nas razmisliti o razločevanju med poslovodno in politično odgovornostjo najvišjih nosilcev oblasti. Šoltes je spomnil, da se je razprava o pristojnostih računskega sodišča najbolj razvnela v primeru, ko je sodišče pozvalo k razrešitvi odgovorne osebe.

Vlada je s spremembo uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih znotraj ministrstva za pravosodje (MPJU) združila direktorat za pravosodno upravo in direktorat za zakonodajo s področja pravosodja. Združena sta v enoten direktorat za pravosodje. Kot piše v sporočilu po seji vlade, se bo z združitvijo zagotovila boljša koordinacija dela znotraj vsebinsko zaokroženega delovnega področja, direktorat za upravne procese pa se bo ukinil.

Skupina 36 poslancev je vložila zahtevo za ustavno presojo zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Zakon posamezniku ne omogoča pravice do učinkovitega pravnega sredstva pred dokončno odločitvijo komisije, prav tako pa je tudi premalo določen pri vsebini in definiciji pojmov, je pojasnil vodja poslanske skupine SDS Jože Tanko.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je potrdilo projekta Aktivno državljanstvo in domovina ter Infrastrukturni in tehnološki potencial za vključevanje oseb s posebnimi potrebami v sistem vzgoje in izobraževanja. Zanju bo Evropski socialni sklad prispeval skupno 1.258.000 evrov, so v sporočilu za javnost zapisali na ministrstvu. Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev, ki jih bo za izvedbo projekta namenilo ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (MIZKŠ) znaša 480.000 evrov, od tega bo Evropski socialni sklad prispeval 408.000 evrov.

Evropska komisija bo proti Sloveniji sprožila postopek pred Sodiščem EU, ker je ta še ni obvestila o nacionalnih ukrepih za prenos direktive o interoperabilnosti železniškega sistema, čeprav se je rok za prenos iztekel konec decembra 2011, so sporočili v Bruslju.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 22.2.2013 - 22.2.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   1 novost 2 novosti 1 novost 7 novosti 2 novosti
2. UPRAVNO PRAVO     1 novost   1 novost  
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO     1 novost   2 novosti 1 novost
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   2 novosti 1 novost   6 novosti 1 novost
5. JAVNE FINANCE   3 novosti 1 novost   1 novost  
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   7 novosti 1 novost   10 novosti  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI   2 novosti     4 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA     1 novost   1 novost  
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI   2 novosti        
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Kolektivna pogodba dejavnosti bančništva Slovenije
Zakon o državnem tožilstvu (ZDT-1)
Zakon o nadzoru državne meje (ZNDM-2)
Zakon o nalogah in pooblastilih policije (ZNPPol)
Zakon o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol)
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba II Ips 64/2012 - dopuščena revizija – kolektivno nezgodno zavarovanje – prostovoljno zavarovanje – obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti (AO) – škoda zaradi...
Sklep II Ips 297/2012 - povrnitev škode – prisilna hospitalizacija v psihiatrični bolnišnici - zastaranje odškodninske terjatve – zadržanje zastaranja – nepremagljive ovir...
Odločbe Upravnega sodišča sodba U 45/2005 - stiki z otrokom - otrokova korist
Odločbe Višjih sodišč VDSS sodba Pdp 396/2012 - plača – obveznost plačila – dokazna ocena – stroški postopka – vrednost spora – modifikacija tožbenega zahtevka – načelo uspeha
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Predlog zakona o ratifikaciji Protokola med Vlado Republike Slovenije in Švicarskim zveznim svetom o spremembah Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Zveznim svetom švicarske konfederacije o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki na dohodek in premoženje, podpisane v Ljubljani 12. junija 1996 (BCHIDO-A), ratifikacija, EPA 1590-VI
Poročilo Odbora za gospodarstvo v zvezi s Predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah Obrtnega zakona - Dopolnjen predlog zakona (ObrZ-E), EPA 711-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Revija DENAR Zmeda pri plačilu prispevkov