12. maj 2014
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Brez davka na finančne transakcije

Združenje bank Slovenije pozdravlja izraženo namero vlade, da se Slovenija umakne iz skupine članic EU, ki želijo uvesti davek na finančne transakcije. Prepričani so, da njegov potencialni izplen ne bi odtehtal negativnih posledic in stroškov. Podobnega mnenja je tudi finančni analitik Matej Šimnic. Ostri so po drugi strani v ZSSS. V Združenju bank Slovenije so spomnili, da že ves čas odločno nasprotujejo morebitni uvedbi davka na finančne transakcije v Sloveniji.

Državni zbor se bo v sredo sestal na izredni seji, ki jo je v zvezi s kaznimi v kmetijstvu zahtevala SDS. Poslanci SDS so prepričani, da je v zadnjem letu dni spremenjena zakonodaja prinesla enormne kazni za tiste, ki storijo manjše prekrške. Gre za kazenske določbe treh zakonov: o gozdovih, o vinu in o ohranjanju narave.

Na zahtevo iz vrst opozicije se bosta ta teden na nujnih sejah sestala tudi odbor za zdravstvo in komisija za nadzor javnih financ. Komisija za banke bo nadaljevala zaslišanja prič, zasedala bo ustavna komisija, na seji pa se bo zbral tudi državni svet.

Invalidom nedostopna volišča predstavljajo diskriminacijo invalidov, je nedavno odločilo ustavno sodišče, ki meni, da je zato prvi del 79.a člena zakona o volitvah v državni zbor v nasprotju z ustavo. Po mnenju ustavnih sodnikov ima namreč vsak volivec, tudi invalid, pravico glasovati na volišču, na katerem je vpisan v volilni imenik.

Svet za elektronske komunikacije RS je opozoril na problematiko zavajajočega oglaševanja storitev mobilnih operaterjev, še zlasti na področju prenosa podatkov. Tržno inšpekcijo je zato pozval k ukrepanju za zaščito potrošnikov. Kot so sporočili iz sveta, se pod krinko sloganov o neomejenih in neskončnih količinah ob slabo vidnih opombah skrivajo precej bolj končne številke.

V sredo se bo v Mariboru začela letošnja podjetniška konferenca Podim 2014, ki bo v dveh dneh gostila več kot 40 priznanih domačih in mednarodnih strokovnjakov ter okoli 600 udeležencev. Zvrstila se bodo številna predavanja, delavnice, okrogle mize in druge priložnosti za mreženje in učenje od najboljših, pravijo organizatorji. Vrhunec dogodka bo razglasitev zmagovalca nacionalnega izbora Start:up leta 2014. Izmed 126 prijavljenih ekip se jih je med polfinaliste uvrstilo deset.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
10.5.2014 Uredba o določitvi zneska specifične in stopnje proporcionalne trošarine za cigarete (RS 58-3269/2010) Sprememba
10.5.2014 Uredba o izvajanju Odločbe Komisije o zahtevi, da države članice sprejmejo ukrepe za zagotovitev, da se dajo na trg samo vžigalniki, ki so varni za otroke, in za prepoved dajanja neobičajnih vžigalnikov na trg (RS 98-4184/2006) Sprememba
10.5.2014 Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska specifične in stopnje proporcionalne trošarine za cigarete (RS 33-1399/2014) Začne veljati
10.5.2014 Uredba o spremembi Uredbe o izvajanju Odločbe Komisije o zahtevi, da države članice sprejmejo ukrepe za zagotovitev, da se dajo na trg samo vžigalniki, ki so varni za otroke, in za prepoved dajanja neobičajnih vžigalnikov na trg (RS 33-1398/2014) Začne veljati
10.5.2014 Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1) (RS 36-1459/2008) Sprememba
10.5.2014 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1E) (RS 33-1353/2014) Začne veljati
9.5.2014 Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, marec 2014 (RS 33-1357/2014) Začne veljati
9.5.2014 Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije med Republiko Slovenijo in Republiko Kosovo o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja (RS (mednarodne) 5-24/2014) Začne veljati
9.5.2014 Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrom za narodno obrambo Republike Poljske o obrambnem sodelovanju (RS (mednarodne) 5-23/2014) Začne veljati
9.5.2014 Odločba o odpravi Popravka Odloka o splošnih merilih in pogojih prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Vrhnika (RS 33-1355/2014) Začne veljati
9.5.2014 Odločba o razveljavitvi 4. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Novo mesto, kolikor kategorizira lokalno cesto »Mačkovec-Sevno-Trška gora« v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 1578/2, k. o. Ždinja vas (RS 33-1354/2014) Začne veljati
9.5.2014 Odločba o razveljavitvi sodb Vrhovnega in Upravnega sodišča ter vrnitev zadev Upravnemu sodišču v novo odločanje (RS 33-1356/2014) Začne veljati
9.5.2014 Poročilo o gibanju plač za februar 2014 (RS 33-1358/2014) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 12.5.2014 - 12.5.2014 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 2 novosti 3 novosti 2 novosti   1 novost 3 novosti
2. UPRAVNO PRAVO 1 novost 1 novost 3 novosti      
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO     2 novosti     1 novost
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 4 novosti   3 novosti   2 novosti  
5. JAVNE FINANCE 3 novosti 2 novosti 2 novosti 1 novost 2 novosti 1 novost
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 3 novosti 3 novosti     3 novosti 2 novosti
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 5 novosti 2 novosti 2 novosti   3 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 1 novost          
9. ZDRAVSTVENI SISTEM 1 novost     1 novost    
10. MEDNARODNI ODNOSI 3 novosti       2 novosti  
11. OBČINE 37 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba II Ips 347/2010 - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - trditveno in dokazno breme – navajanje dejstev – predložitev dokazov - prekluzija - izvedenec - postav...
Sodba X Ips 194/2013 - dohodnina - povprečenje - dohodki iz delovnega razmerja - dohodki iz dejavnosti - odškodnina, ki predstavlja nadomestilo za izgubljen dohodek samos...
Odločbe Upravnega sodišča sodba I U 67/2013 - usmerjanje otrok s posebnimi potrebami – usmeritev otroka v program – vročitev odločbe – občina – stranski udeleženec – sodelovanje v postopku – ob...
sodba I U 429/2012 - varstvo osebnih podatkov – informacijski pooblaščenec - inšpekcijski nadzor – abstraktni splošni akti Banke Slovenije
sodba I U 1200/2013 - DDV – pravica do odbitka vstopnega DDV – objektivne okoliščine - subjektivni element – nepopolno ugotovljeno dejansko stanje - gradbene storitve
Odločbe Višjih sodišč VSM sodba I Cp 1177/2013 - nepremičnina obremenjena s hipoteko - pravni interes kupca za plačilo dolga - dovoljenje za izbris hipoteke - zakonska subrogacija
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Poročilo Odbora za finance in monetarno politiko k Predlogu zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka - Dopolnjen predlog zakona (ZUKD-1C), EPA 1894-VI
Poročilo Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o inšpekcijskem nadzoru - Dopolnjen predlog zakona (ZIN-B), EPA 1862-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Pojasnila DURS Razlaga pojma »posvet z mednarodno udeležbo« po ZDoh-2
Revija Odvetnik ZOPNI s posebnim ozirom na procesna jamstva