21. julij 2014
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Zasuta delovna sodišča

Delovnopravni spori, v katerih je tožena stranka država, precej obremenjujejo tako delovna in socialna sodišča kot Državno pravobranilstvo. Po rekordnem številu lani prejetih zadev jih je bilo skupaj z na novo prejetimi v letošnjem letu konec junija nerešenih še 2850, kažejo podatki Državnega pravobranilstva. Vrhovno sodišče izpostavlja, da kar polovico vseh zadev pred delovnimi sodišči predstavljajo množični spori, ki so nepredvidljivi. Prav v množičnih sporih je po podatkih Državnega pravobranilstva razlog za porast števila delovnopravnih in socialnopravnih zadev v zadnjih letih.

Upravne enote in pristojna ministrstva so v enem letu razrešila 99,34 odstotkov zahtev 39.711 vloženih denacionalizacijskih zahtevkov. Nerešenih ostaja še 260 zadev, od tega na prvi stopnji 167, v pritožbi na ministrstvih ali na sodišču pa še 93 zahtev. Ministrstva, ki na drugi stopnji rešujejo pritožbe, so v aprilu, maju in juniju rešila 42 denacionalizacijskih zadev, kar so tri več kot v prvih treh mesecih letos. Skupaj je pri ministrstvih nerešenih še 71 denacionalizacijskih zadev.

Po sklenitvi pogodb z izvajalci, ki jih je podjetje Pipistrel podpisalo konec aprila, se je gradnja nove proizvodne hale na letališču v italijanski Gorici po številnih zapletih končno začela, je za STA potrdil direktor Pipistrela Ivo Boscarol. V Pipistrelu načrtujejo, da bo hala zgrajena v drugi polovici prihodnjega leta. Na treh hektarih zemljišča, ki ga je za dobo štirideset let Pipistrelu dala v uporabo italijanska agencija za civilno letalstvo (ENAC), bo zgrajena hala v velikosti 10.000 kvadratnih metrov pokritih površin.

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je v uradnem listu objavilo javna razpisa za predelavo in trženje ter za produktivne naložbe v ribogojstvo. Višina nepovratnih sredstev znaša skupaj 1,91 milijona evrov (delež EU znaša 75 odstotkov), in sicer 1,56 milijona evrov za predelavo in trženje ter 350.000 evrov za produktivne naložbe. Javna razpisa bosta odprta do porabe sredstev oziroma do objave o zaprtju na spletni strani ministrstva. MKO pa obvešča tudi vse potencialne vlagatelje, da bo v ponedeljek, 21. 7. 2014, ob 24.00 uri, zaprlo javni razpis pri ukrepu Podpora mladim prevzemnikom kmetij za leto 2014. Javni razpis iz naslova ukrepa Pomoč mladim prevzemnikom kmetij za leto 2014 se zapira zaradi spremenjene pravne podlage, ki ureja posege v okolje in vpliva na pridobitev točk pri enem od meril, zaradi česar postavlja v neenakopraven položaj vlagatelje pred in po datumu veljavnosti spremenjene pravne podlage.

Potem ko bodo v začetku tedna prešteti še glasovi iz tujine in bodo znani končni neuradni izidi minulih volitev v državni zbor, bo najverjetnejši novi mandatar Miro Cerar predvidoma začel pogajanja za sestavo koalicije. Zmagovalec volitev je že pojasnil, da želi čvrsto koalicijo, programsko in akcijsko enotno.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
19.7.2014 Navodilo o obrazcih za dajanje podpore v postopku kandidiranja na lokalnih volitvah (RS 54-2391/2014) Začne veljati
19.7.2014 Odlok o prenehanju Javnega gospodarskega zavoda Pohorje Mirna, proizvodnja opreme za protipožarno zaščito in namakanje, ulivanje in kovanje barvnih kovin ter kmetijska proizvodnja (RS 54-2437/2014) Začne veljati
19.7.2014 Odlok o preoblikovanju gospodarske enote "Proizvodno podjetje Pohorje Mirna, p.o.," v "Javni gospodarski zavod Pohorje Mirna, proizvodnja opreme za protipožarno zaščito in namakanje, ulivanje in kovanje barvnih kovin ter kmetijska proizvodnja" (RS 60-3172/2001) Preneha veljati
19.7.2014 Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o načinu vračila trošarine za energente, ki se porabijo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije (RS 54-2439/2014) Začne veljati
19.7.2014 Pravilnik o načinu vračila trošarine za energente, ki se porabijo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije (RS 21-790/2013) Sprememba
19.7.2014 Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (RS 54-2438/2014) Začne veljati
19.7.2014 Sklep o ustanovitvi Javnega zavoda Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (RS 65-2860/2008) Sprememba
19.7.2014 Uredba o dopolnitvah Uredbe o izvajanju projektov tesnega medinstitucionalnega sodelovanja in programov bilateralne tehnične pomoči (RS 54-2435/2014) Začne veljati
19.7.2014 Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropskega teritorialnega sodelovanja in instrumenta za predpristopno pomoč v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (RS 45-2316/2010) Sprememba
19.7.2014 Uredba o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2014–2016 (RS 6-162/2014) Sprememba
19.7.2014 Uredba o izvajanju projektov tesnega medinstitucionalnega sodelovanja in programov bilateralne tehnične pomoči (RS 51-2563/2009) Sprememba
19.7.2014 Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o začetku priprave državnega prostorskega načrta za državno cesto od priključka Slovenj Gradec jug do Dravograda z obvoznicami (RS 54-2432/2014) Začne veljati
19.7.2014 Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2014–2016 (RS 54-2433/2014) Začne veljati
19.7.2014 Uredba o spremembah Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropskega teritorialnega sodelovanja in instrumenta za predpristopno pomoč v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (RS 54-2434/2014) Začne veljati
19.7.2014 Uredba o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o začetku priprave državnega prostorskega načrta za državno cesto od priključka Slovenj Gradec jug do Dravograda z obvoznicami (RS 75-4124/2010) Preneha veljati
19.7.2014 Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) (RS 109-4315/2012) Sprememba
18.7.2014 Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov (RS 54-2385/2014) Začne veljati
18.7.2014 Odločba o razveljavitvi členov 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168 in 169 Zakona o elektronskih komunikacijah (RS 54-2388/2014) Začne veljati
18.7.2014 Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »USTANOVA ZDENKE GUSTINČIČ, FUNDACIJA ZA DOBRO LJUDI IN NARAVE« (RS 54-2387/2014) Začne veljati
18.7.2014 Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v juniju 2014 (RS 54-2386/2014) Začne veljati
18.7.2014 Razpored dela Ustavnega sodišča za čas jesenskega zasedanja od 10. 9. 2014 do 20. 12. 2014 (RS 54-2389/2014) Začne veljati
18.7.2014 Sklep o razrešitvi in imenovanju namestnika predsednice v 7. okrajni volilni komisiji IV. volilne enote (RS 54-2390/2014) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 21.7.2014 - 21.7.2014 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 5 novosti 6 novosti     11 novosti  
2. UPRAVNO PRAVO 1 novost          
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO         3 novosti 1 novost
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 2 novosti       11 novosti  
5. JAVNE FINANCE 3 novosti 3 novosti        
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7 novosti 7 novosti     12 novosti 1 novost
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8 novosti     1 novost 15 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA            
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI   3 novosti     3 novosti  
11. OBČINE 40 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex