8. november 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Le še teden dni za glasovanje!

Čez točno en teden, torej v petek, 15. novembra, se bo izteklo glasovanje za Najuglednejše. Tako z eno besedo ponazorimo vaš izbor najuglednejših strokovnjakov v treh kategorijah za leto 2013. Že osmič zapored je vse odvisno od vaše izbire in če še niste oddali svojega glasu, je konec tedna, ki je pred nami, odlična priložnost za razmislek o tem.

Evropska komisija je odobrila 22 programov za spodbujanje kmetijskih proizvodov v EU in tretjih državah. Skupni proračun programov, ki bodo večinoma trajali tri leta, znaša 70 milijonov evrov, od tega bo EU prispevala polovico. Podporo v višini 800.000 evrov bo prejel tudi slovenski projekt za promocijo perutnine v okviru GIZ Meso in izdelki.

Komisija DZ za nadzor javnih financ je od vlade zahtevala, naj ji v osmih dneh posreduje pisne podatke o stanju črpanja sredstev EU, o kritičnih projektih ter analizo vlaganj in učinkov teh sredstev. Vsi so se strinjali, da so ta sredstva pomemben razvojni potencial Slovenije, zato je treba narediti vse, da bo njihovo črpanje bolj učinkovito.

Člani parlamentarnega odbora za izobraževanje so brez glasu proti podprli predlog novele zakona o višjem strokovnem izobraževanju. Med drugim je cilj novele ustvariti pogoje za hitro prilagajanje višjega strokovnega izobraževanja potrebam gospodarstva, tako koalicijski kot opozicijski poslanci pa so pozdravili tudi onemogočanje fiktivnih vpisov.

Minister za infrastrukturo in prostor Samo Omerzel je napovedal sistemsko ureditev prostorske zakonodaje. Kratkoročne rešitve pripravljajo s spremembami zakona o graditvi objektov, zakon o legalizaciji nedovoljenih gradenj pa bi bil lahko sprejet marca 2014. Legalizirati želijo čim več objektov, ki imajo osnove za to, nato pa "odpustkov" več ne bo.

V sklopu evropskega leta državljanov in projekta EU Si ti je v Mariboru potekal zadnji regionalni posvet na temo evropskih pravic, tokrat s poudarkom na politični participaciji. Šest mesecev pred volitvami v Evropski parlament so ugotavljali, da evropska politika Slovencem ni dovolj blizu, zato je tudi udeležba na evropskih volitvah nizka.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 8.11.2013 - 8.11.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   2 novosti     10 novosti 1 novost
2. UPRAVNO PRAVO     1 novost   2 novosti  
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO     1 novost   1 novost  
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   2 novosti 2 novosti   6 novosti  
5. JAVNE FINANCE   2 novosti 1 novost   7 novosti 3 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   8 novosti     3 novosti  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI       1 novost 6 novosti 1 novost
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA       1 novost 1 novost 1 novost
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI         8 novosti  
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex