14. december 2012
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Manj upokojevanja – več denarja v blagajni

Na ministrstvu za delo pričakujejo, da bo pokojninska reforma, ki bo začela veljati 1. januarja 2013, zajezila upokojevanje. Tisti, ki pred letom 2000 v prvem letu otrokovega rojstva niso bili zavarovani, pa lahko vložijo zahtevek za priznanje te enoletne dobe le še do konca letošnjega leta, so poudarili. Reforma bo imela po ministrovih besedah pozitivne učinke tako na kratki kot na dolgi rok. Že v prihodnjem letu bo potrebnih približno 100 milijonov evrov sredstev manj za pokojnine v primerjavi z veljavnim zakonom, v letu 2018 340 milijonov evrov, v letu 2060 pa okoli milijardo evrov.

Finančni ministri EU so včeraj po več kot 14 urah pogajanj le dosegli dogovor o zakonodajnem okviru za enotni bančni nadzor v območju evra. "Zgodovinski dogovor o nadzoru," je po twitterju naznanil evropski komisar za notranji trg in storitve Michel Barnier.

Ministrstvo za pravosodje in javno upravo bo v kratkem posredovalo na vlado predlog sprememb insolvenčnega zakona, v katerega bo vgrajenih več varovalk, ki ščitijo premoženje upnikov. Novela pa bo tudi odgovor na razkrita sporna prijateljevanja med upravitelji in stečajnimi sodniki, pravijo na ministrstvu.
Komisija DZ za nadzor javnih financ in odbor DZ za gospodarstvo sta na skupni seji pozvala ministrstvo za pravosodje in javno upravo k pripravi sprememb insolvenčne zakonodaje ter sprememb zakonodaje, da bi bolj učinkovito preganjali gospodarski kriminal in oškodovanje upnikov. Predstavnik Združenja stečajnih upnikov, ki je dalo pobudo za sejo odbora in komisije, Bojan Oblak je dejal, da v insolvenčnih postopkih prihaja do oškodovanja upnikov in, ker so med upniki tudi proračunski uporabniki in podjetja v državni lasti, tudi do oškodovanja javnih financ. Ugotovili so, da je težava sistemske narave: "Obstoječa zakonodaja ni imela mehanizmov, s katerimi bi preprečili ali vsaj omejili oškodovanje v okviru insolvenčnih postopkov, ki jih vodijo sodišča."

Konec leta se izteče rok, do katerega je možno 0,5 odstotka odmerjene dohodnine za leto 2012 nameniti nevladnim in še nekaterim drugim organizacijam. Letos je upravičencev za nakazilo pol odstotka dohodnine največ doslej, kar 5097, prav vsako leto, odkar poznamo ta sistem, pa je največ sredstev prejela Slovenka Karitas. Omenjene podatke je zbral Zavod Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij. Pol odstotka dohodnine pa je nevladnim organizacijam sicer mogoče nameniti od leta 2007.

V OZS so zadovoljni, da predlog novele zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno vsebuje njihova predloga glede pooblastil nadzornih organov in kazni za fizično osebo, ki dela na črno. Dodatno pa med drugim predlagajo omejitve pri sosedski pomoči in osebnem dopolnilnem delu. Tako bi prepovedali medsebojno sosedsko pomoč na področjih, ki so nevarna za zdravje in premoženje oseb ter negativno vplivajo na okolje. "Izkušnje kažejo, da se velik del dela na črno skriva pod institutom medsebojna sosedska pomoč in se na ta način tudi uspešno izogiba kakršnemukoli nadzoru," menijo.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
15.12.2012 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1B) (RS 90-3529/2012) Začne veljati
15.12.2012 Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1) (RS 16-485/2008) Sprememba
14.12.2012 Disciplinski pravilnik (RS 69-3772/2010) Sprememba
14.12.2012 Spremembe in dopolnitve Disciplinskega pravilnika (RS 95-3671/2012) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 14.12.2012 - 14.12.2012 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   1 novost 5 novosti     2 novosti
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO 1 novost 2 novosti 2 novosti      
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   2 novosti 4 novosti     1 novost
5. JAVNE FINANCE   5 novosti   1 novost   2 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 1 novost 13 novosti       1 novost
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI     1 novost 1 novost    
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA   1 novost       3 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI     7 novosti      
11. OBČINE 21 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Disciplinski pravilnik
Odločba o razveljavitvi sklepa Višjega sodišča v Kopru in sklepa Okrajnega sodišča v Postojni ter o zavrnitvi ustavne pritožbe
Uredba o določitvi zneska specifične in stopnje proporcionalne trošarine za cigarete
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba II Ips 422/2011 - dokazovanje - zavrnitev dokaznega predloga - prekluzija –bistvena kršitev določb pravdnega postopka – obrazloženost revizije – sklepčnost tožbe - z...
Sodba II Ips 46/2009 - osebnostna pravica - pravica do duševne integritete - pravica do pietete - grob
Odločbe Upravnega sodišča sodba I U 1129/2011 - dostop do tajnih podatkov – obstoj varnostnega zadržka – preklic dostopa do tajnih podatkov – vmesno varnostno preverjanje – prosti preud...
sodba I U 500/2012 - subvencije mladim družinam - subvencioniranje najema - dohodkovni kriterij - za preveritev dohodkovnega stanja relevantno obdobje - obdobje ...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Poročilo Odbora za pravosodje, javno upravo in lokalno samoupravo k Predlogu zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o ustavnem sodišču - Dopolnjen predlog zakona (ZUstS-B), EPA 777-VI
Poročilo Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje k Predlogu zakona o spremembah Zakona o ukrepih za odpravo posledic določenih zemeljskih plazov večjega obsega iz let 2000 in 2001- Dopolnjen predlog zakona (ZUOPZP-B), EPA 720-VI
Poročilo Odbora za pravosodje, javno upravo in lokalno samoupravo k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o zagotavljanju pogojev za opravljanje funkcije predsednika republike - Dopolnjen predlog zakona (ZZPOFPR-A), EPA 779-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Revija Odvetnik Nepremoženjska škoda v Italiji
Neučinkovito gradbeno inšpekcijsko nadzorstvo
O nedovoljenih praksah pri najemanju odvetniških storitev
Odgovornost upravljavca spletnega portala za kršenje avtorskih pravic
Revija Poslovodno računovodstvo Računovodenje odloženih davkov