4. februar 2016
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Sestavljen paket skupnih javnih naročil

Vlada je določila predmete skupnih javnih naročil za leto 2016. Med njimi so tiskalniki, računalniki, papir, letalske karte ter tudi nekatere storitve, kot je zavarovanje. Prav tako je med njimi zdravstveni material. Dosedanje izkušnje so pokazale, da je oddaja predmetnih naročil kot skupnih javnih naročil smiselna tudi v prihodnje. Glede na ekonomijo obsega je namreč v primerjavi z oddajo tovrstnega naročila s strani posamičnih naročnikov pričakovati prihranek proračunskih sredstev, so pojasnili. Predlog je v skladu z Uredbo o skupnem javnem naročanju in Zakonom o javnem naročanju pripravilo Ministrstvo za javno upravo.

Ministrstvo za javno upravo bo sprejelo ustrezne ukrepe za zagotavljanje namenske rabe oziroma vračila nenamensko porabljenih sredstev za izplačevanje dodatka za stalno pripravljenost na nekaterih fakultetah, so sporočili po seji vlade. Ministrstvo bo začelo tudi z javnimi objavami izplačil dodatkov, vključno z dodatkom za stalno pripravljenost.

Eden od glavnih zaviralcev korporativne odgovornosti v Sloveniji je prepričanje, da se družbena odgovornost podjetij ne izplača in ne prinaša nobenih koristi. To kažejo rezultati ankete o korporativni družbeni odgovornosti, ki jo je včeraj predstavila družba Deloitte. V okviru dogodka je tudi razglasila zmagovalca natečaja Green Frog Award. Nagrado za najboljše poročanje o trajnostnem razvoju v poslovnem letu 2013/2014 je prejela družba Petrol d.d., ki se je po vseh merilih najbolj približala standardom poročanja na tem področju.

Varuh človekovih pravic je včeraj na ustavno sodišče vložil zahtevo za presojo ustavnosti novele zakona o obrambi, ki vojski daje možnost podelitve nekaterih policijskih pooblastil. Pri varuhu pa se niso odločili za izpodbijanje zakona o nadzoru državne meje, čeprav je izvedba postavitve ograje na meji po njihovem mnenju vprašljiva.

Komisija DZ za nadzor javnih financ vlado oz. druge pristojne poziva, naj ji v 15 dneh poročajo o realizaciji lanskih priporočil komisije, ki so ostala neodgovorjena. Med njimi je revizija delovanja Banke Slovenije pri dokapitalizaciji bank, ki pa čaka na zakonsko opredelitev omejitev, ki jih bo pri tem imelo računsko sodišče.

Vlada je na seji ugotovila, da je naša država izvedla večje število priporočil za ratifikacijo Konvencije Sveta Evrope o ukrepanju proti trgovini z ljudmi, izhaja iz sporočila po seji vlade. Vendar pa je po ugotovitvah vlade dela na nekaterih področjih še nekaj. Slovenija je konvencijo ratificirala julija 2009, leta 2012 pa je ocenjevalna komisija v prvem krogu ocenjevanja pripravila 26 priporočil. Vlada mora o realizaciji priporočil in sprejetih ukrepih poročati do 7. februarja.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
Danes v tej rubriki ni novosti.

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 4.2.2016 - 4.2.2016 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU     3 novosti 1 novost 7 novosti 2 novosti
2. UPRAVNO PRAVO         1 novost 1 novost
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO         2 novosti 2 novosti
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV       1 novost 6 novosti  
5. JAVNE FINANCE   2 novosti   1 novost 2 novosti  
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   4 novosti 1 novost 2 novosti 9 novosti  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI       2 novosti 9 novosti 3 novosti
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA         4 novosti  
9. ZDRAVSTVENI SISTEM         1 novost  
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE