30. maj 2016
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Elektronsko sledenje zakonodaji

Zakonodaja se spreminja tako pogosto, da ji lahko sledimo izključno v elektronski obliki, če res želimo imeti točne podatke, je za STA povedala direktorica Tax-Fin-Lex Zlata Tavčar. Slovenska tiskovna agencija je namreč poročala, da je naš portal prvi v Sloveniji začel objavljati elektronske izdaje zakonov s komentarji. Knjižna izdaja zakona s komentarjem je namreč zaradi pogostih sprememb zakonodaje zastarela že skoraj takoj, ko izide. Komentarji zakonov v elektronski obliki bodo posodobljeni ob vsaki spremembi zakona ali drugem dogodku, zaradi katerega se bo zakon spremenil, denimo ob odločbi ustavnega sodišča.

Vladna pogajalska skupina in pogajalska skupina sindikatov v policiji sta na petkovih pogajanjih uskladili vsebino stavkovnega sporazuma, so sporočili z ministrstva za notranje zadeve. Če bodo vsebino sporazuma potrdili še vlada in organi sindikatov, se v kratkem obeta zaključek stavke v policiji.

Vlada je na petkovi dopisni seji sprejela spremembe uredbe o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov. Spremenjena uredba za nekaj mesecev, dokler ne bo sprejeta novela zakona o visokem šolstvu, ponovno uvaja glavarinski sistem financiranja visokega šolstva. Sprememba uredbe je bila potrebna zaradi odločbe ustavnega sodišča iz leta 2011. To je odločilo, da je veljavna uredba v neskladju z ustavo, saj je bila po mnenju ustavnega sodišča izdana brez vsebinske podlage v zakonu.

Centri za socialno delo bodo upravičencem do subvencije za neprofitno najemnino pri najemu tržnih stanovanj subvencijo preračunali avtomatično, in sicer s 1. junijem, so sporočili z ministrstva z delo, družino in socialne zadeve. S tem, kot navajajo, spoštujejo odločitev ustavnega sodišča, da je črtanje omenjene subvencije neustavno.

Vodja Specializiranega državnega tožilstva Harij Furlan je na seji odbora za pravosodje, ki je obravnaval poročila o delu tožilstva v letu 2015, opozoril, da je šestmesečni rok, v katerem so mora končati sodna preiskava, prekratek za preiskavo najtežjih oblik kriminala, denimo bančne luknje. Potrebovali bi tudi specializirano sodišče, je dejal.

Poslanci se bodo ta teden sestali na izredni seji, na kateri bodo na pobudo SDS in NSi razpravljali o ravnanju države s plačanimi davki in prispevki. Zasedalo bo več delovnih teles, na katerih bodo med drugim obravnavali nov zakon o pokopališki dejavnosti, zakon o trošarinah ter zakon o reševanju in prisilnem prenehanju bank.

Skupina opozicijskih poslancev je sicer že v petek na seji odbora DZ za finance in monetarno politiko opozarjala, da slovenski delavec v zameno za davke in prispevke, ki mu jih od plače odtegne država, prejme premalo. DZ bi moral zato vlado pozvati, naj začne bolj skrbno načrtovati državni proračun, a odbor ni sprejel nobenega od predlaganih sklepov.

Ministri EU, pristojni za konkurenčnost, so v Bruslju podprli direktivo o določitvi pravil za varovanje poslovnih skrivnosti in zaupnih informacij podjetij. Nova pravila naj bi zaščitila podjetja v EU pred krajo informacij, ki jim zagotavljajo konkurenčno prednost.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
28.5.2016 Odločba o zavarovanju drevesnega parka graščine Viltuš ob Dravi (LRS 14-59/1952) Preneha veljati
28.5.2016 Odločba o zavarovanju drevesnega parka ob graščini – hiša št. 1 v Sežani (LRS 26-140/1951) Preneha veljati
28.5.2016 Odločba o zavarovanju drevesnega parka ob hiši št. 145 v Sežani (LRS 24-130/1951) Preneha veljati
28.5.2016 Odločba o zavarovanju kačje smreke v Koševniku (LRS 23-126/1951) Preneha veljati
28.5.2016 Odločba o zavarovanju vrtnega parka v Štanjelu (LRS 23-125/1951) Preneha veljati
28.5.2016 Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine (RS 100-3607/2013) Sprememba
28.5.2016 Pravilnik o izvajanju knjižničnega nadomestila (RS 38-1632/2016) Začne veljati
28.5.2016 Pravilnik o izvajanju knjižničnega nadomestila (RS 42-1889/2004) Sprememba
28.5.2016 Pravilnik o katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti (RS 7-267/2016) Sprememba
28.5.2016 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dostavi podatkov za odmero dohodnine (RS 38-1635/2016) Začne veljati
28.5.2016 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov (RS 38-1636/2016) Začne veljati
28.5.2016 Pravilnik o spremembah Pravilnika o prilogi k diplomi (RS 38-1637/2016) Začne veljati
28.5.2016 Pravilnik o spremembi Pravilnika o katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti (RS 38-1634/2016) Začne veljati
28.5.2016 Pravilnik o subvencioniranju bivanja študentov (RS 22-1275/2001) Sprememba
28.5.2016 Sklep o imenovanju članov Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji (RS 100-3837/2012) Sprememba
28.5.2016 Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju članov Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji (RS 38-1629/2016) Začne veljati
28.5.2016 Sklep o zavarovalno-tehničnih rezervacijah pokojninske družbe (RS 18-607/2016) Sprememba
28.5.2016 Uredba o izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju (RS 38-1688/2016) Začne veljati
28.5.2016 Uredba o izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju (RS 6-239/2012) Sprememba
28.5.2016 Uredba o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (RS 55-2351/2015) Sprememba
28.5.2016 Uredba o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov (RS 7-271/2011) Sprememba
28.5.2016 Uredba o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini (RS 14-486/2009) Sprememba
28.5.2016 Uredba o prenehanju veljavnosti Odločbe o zavarovanju drevesnega parka graščine Viltuš ob Dravi (RS 38-1696/2016) Začne veljati
28.5.2016 Uredba o prenehanju veljavnosti Odločbe o zavarovanju drevesnega parka ob graščini – hiša št. 1 v Sežani (RS 38-1694/2016) Začne veljati
28.5.2016 Uredba o prenehanju veljavnosti Odločbe o zavarovanju drevesnega parka ob hiši št. 145 v Sežani (RS 38-1695/2016) Začne veljati
28.5.2016 Uredba o prenehanju veljavnosti Odločbe o zavarovanju kačje smreke v Koševniku (RS 38-1697/2016) Začne veljati
28.5.2016 Uredba o prenehanju veljavnosti Odločbe o zavarovanju vrtnega parka v Štanjelu (RS 38-1698/2016) Začne veljati
28.5.2016 Uredba o rudarskih pravicah za izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Adamlje 2 v Občini Šmartno pri Litiji, Vetrnik 2 v Občini Šmartno pri Litiji, Mala gora 2 v Občini Sodražica in Anhovo v Občini Kanal ob Soči (RS 38-1689/2016) Začne veljati
28.5.2016 Uredba o rudarskih pravicah za raziskovanje ali gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin na raziskovalnem in pridobivalnih prostorih: Hardeška šuma, Občina Ormož; Batič, Občina Mislinja; Zabukovje, Občina Trebnje; Ježce, Občina Šmartno pri Litiji; Kresni grič, Občina Idrija; Ušenišče, Občina Moravče; Cerov log, Občina Šentjernej; Boreci, Občina Križevci; Dobrovnik, Občina Dobrovnik; Bezena, Občina Ruše; Gorče pri Libeličah in Trbonje, Občina Dravograd; Melinci, Občina Beltinci; Bizeljsko, Občina Brežice; Šmiklavž, Mestna občina Celje; Gradnik, Občina Semič; Mala gora, Občina Sodražica; Godič, Občina Kamnik; Pijovci, Občina Šmarje pri Jelšah (RS 97-4154/2006) Sprememba
28.5.2016 Uredba o rudarskih pravicah za raziskovanje oziroma gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin na raziskovalnih prostorih: Črenšovci, Občina Črenšovci; Žabče, Občina Tolmin; Hrašica, Občini Beltinci in Moravske Toplice in pridobivalnih prostorih: Selnica ob Dravi, Občina Selnica ob Dravi; Vetrnik, Občina Litija; Brezovica, Občina Radovljica; Zala v Davči, Občina Železniki; Jurkovec, Občina Ormož; Lipovci, Občina Beltinci; Sotina, Občina Rogašovci; Gorenja vas, Občina Gorenja vas–Poljane; Stara vas, Občina Grosuplje; Razdrto, Občini Postojna in Divača; Lajše, Občina Gorenja vas–Poljane; Renče, MO Nova Gorica; Bukovci, Občina Gorišnica; Dankovci, Občina Puconci; Kog, Občina Ormož; Babinci, Občina Ljutomer; Bakovska cesta “B“, MO Murska Sobota; Okroglica I, MO Nova Gorica; Okroglica II, MO Nova Gorica (RS 85-4389/2001) Sprememba
28.5.2016 Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (RS 38-1691/2016) Začne veljati
28.5.2016 Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov (RS 38-1693/2016) Začne veljati
28.5.2016 Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini (RS 38-1692/2016) Začne veljati
28.5.2016 Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) (RS 126-6413/2007) Sprememba
28.5.2016 Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) (RS 62-3387/2010) Sprememba
27.5.2016 Odločba o ugotovitvi, da je Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju v neskladju z Ustavo in o razveljavitvi sklepa Višjega sodišča v Ljubljani (RS 38-1640/2016) Začne veljati
27.5.2016 Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, april 2016 (RS 38-1645/2016) Začne veljati
27.5.2016 Odločba o imenovanju pomočnice državnega pravobranilca na Državnem pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani (RS 38-1701/2016) Začne veljati
27.5.2016 Odločba o soglasju k Sklepu o prenehanju ustanove USTANOVA FUNDACIJA UPANJE V STISKI (RS 38-1638/2016) Začne veljati
27.5.2016 Odločba o ugotovitvi, da je 28. člen Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev v neskladju z Ustavo (RS 38-1639/2016) Začne veljati
27.5.2016 Razpis nadomestnih volitev enega člana Personalnega sveta Višjega delovnega in socialnega sodišča (RS 38-1643/2016) Začne veljati
27.5.2016 Sklep o določitvi višine obrestnih mer, po katerih Banka Slovenije obrestuje sredstva javnih subjektov (RS 38-1642/2016) Začne veljati
27.5.2016 Sklep o določitvi višine obrestnih mer, po katerih Banka Slovenije obrestuje sredstva javnih subjektov (RS 43-1743/2014) Preneha veljati
27.5.2016 Sklep o imenovanju častne konzulke Republike Slovenije v West Vancouvru, v Kanadi (RS 38-1631/2016) Začne veljati
27.5.2016 Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Sofiji, v Republiki Bolgariji (RS 38-1700/2016) Začne veljati
27.5.2016 Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Sofiji, v Republiki Bolgariji (RS 38-1699/2016) Začne veljati
27.5.2016 Sklep o spremembi Sklepa o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Vancouvru, v Kanadi (RS 38-1630/2016) Začne veljati
27.5.2016 Sklep o zavrženju ustavne pritožbe (RS 38-1641/2016) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 30.5.2016 - 30.5.2016 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 8 novosti 11 novosti 3 novosti 1 novost 1 novost  
2. UPRAVNO PRAVO 1 novost 1 novost        
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO 3 novosti 1 novost     1 novost 1 novost
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 4 novosti 1 novost 3 novosti   3 novosti  
5. JAVNE FINANCE 1 novost 3 novosti 1 novost 2 novosti    
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8 novosti 9 novosti 1 novost 3 novosti 1 novost  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 12 novosti 3 novosti 1 novost 2 novosti 5 novosti 2 novosti
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 4 novosti     1 novost   1 novost
9. ZDRAVSTVENI SISTEM     1 novost 1 novost   1 novost
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE 42 novosti