7. oktober 2015
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Preživnine nimajo prednosti

Ustavno sodišče je razveljavilo zakon o izvršbi in zavarovanju v delu, ki določa vrstni red poplačila upnikov iz zneska, dobljenega v postopku izvršbe na nepremičnine. Izpodbijana določba priznava preživninskim terjatvam neomejeno pravico do prednostnega poplačila iz izkupička za nepremičnino. Zakonodajalec je v nesorazmernem obsegu prenesel ekonomsko breme uspešne izterjave zakonitih preživnin na hipotekarne upnike, so utemeljili ustavni sodniki.

Vlada je na včerajšnji seji predčasno razrešila predsednika upravnega odbora Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) Larsa Nyberga in odpoklicala glavnega izvršnega direktorja DUTB Torbjörna Manssona kot člana upravnega odbora, je po seji povedal premier Miro Cerar. V DUTB uradno še niso bili seznanjeni z vladno odločitvijo, zato je še niso komentirali. So pa medijem posredovali Nybergova pojasnila finančnemu ministru.

Sodišče EU je včeraj razveljavilo dogovor o varnem pristanu, t.i. Safe Harbour, na osnovi katerega že 15 let poteka izmenjava osebnih podatkov med EU in ZDA. Ocenilo je namreč, da ZDA ne zagotavljajo ustrezne ravni varstva teh podatkov. Po oceni poznavalcev utegne imeti odločitev daljnosežne posledice za spletno industrijo.

Za uveljavljanje e-storitev v javni upravi sta po mnenju ministra Borisa Koprivnikarja ključni ureditev in izmenjava podatkov med službami. Slovenija se bo na tem področju kmalu približala Estoniji, najbolj napredni e-državi v Evropi, je dejal ob robu konference o javnem sektorju in kot spodbudo za uporabo e-storitev omenil tudi njihove nižje cene.

Ljubljanska in mariborska univerza sta se uvrstili na lestvico najboljših univerz na svetu revije Times Higher Education, ki za obdobje 2015/2016 obsega 800 univerz. Univerza v Mariboru je zasedla najvišje mesto med slovenskimi univerzami. "Naj nam je to vzpodbuda za še boljše delo v prihodnje," je uvrstitev komentiral rektor Igor Tičar.

Predsednik Sveta za elektronske komunikacije RS Dušan Caf in digitalni glasnik Aleš Špetič opozarjata, da predlog evropske uredbe, ki prinaša odpravo stroškov mobilnega gostovanja sredi leta 2017 ter ureditev internetne nevtralnosti, ruši načelo internetne nevtralnosti.

Odbor DZ za finance in monetarno politiko je podprl predlog vlade, da se poroštva države za financiranje investicij gospodarskih družb, ki so bila kot eden od protikriznih ukrepov uvedena v letu 2010, izdajajo le še do konca tega leta. Instrument kljub prizadevanjem v praksi ni zaživel, je povedala Mateja Vraničar s finančnega ministrstva.

Odbor DZ za kulturo pa je potrdil novelo zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah, ki jo je pripravilo ministrstvo za kulturo. Poleg koalicijskih je sprejel tudi dopolnilo opozicijske NSi, da morajo programske vsebine, ki bi lahko škodovale razvoju otrok in mladoletnikov, še naprej ostati jasno označene tudi pri storitvah na zahtevo.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
Danes v tej rubriki ni novosti.

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 7.10.2015 - 7.10.2015 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   5 novosti     9 novosti 1 novost
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO         3 novosti 1 novost
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV       1 novost 9 novosti 1 novost
5. JAVNE FINANCE   1 novost   1 novost 2 novosti 2 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   4 novosti   2 novosti 9 novosti  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI   1 novost   2 novosti 9 novosti 2 novosti
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA         4 novosti  
9. ZDRAVSTVENI SISTEM         3 novosti  
10. MEDNARODNI ODNOSI         2 novosti  
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex