29. marec 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Prostor je v celoti zaupan občinam

Spremembe Uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje, ki jih je včeraj sprejela nova vlada Alenke Bratušek in s katerimi se umeščanje v prostor v celoti zaupa občinam, bodo v skladu z objavo v uradnem listu v veljavo stopile že danes. Vlada je iz Uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje, ki jo je pripravila še vlada Janeza Janše, črtala člen, ki določa pogoje za umestitev nezahtevnih in enostavnih objektov v prostor in s katerim je država v nekaterih primerih posegla v izvirno pristojnost občin na področju prostorskega načrtovanja.

Za dva od treh predlogov zakonov iz svežnja cestnoprometne zakonodaje je konec parlamentarne poti, saj so poslanci v okviru včerajšnjih glasovanj sklenili, da nista primerna za nadaljnjo obravnavo. Podporo je dobila le novela Zakona o cestah, vendar nameravajo poslanci z dopolnili odpraviti določbe, povezane z ukinitvijo agencije za varnost prometa. Bistvo treh predlogov novel - Zakona o voznikih, Zakona o cestah in Zakona o motornih vozilih - je bilo ukinitev javne agencije za varnost prometa in prenos njenih nalog na direkcijo za ceste.

DZ je s 83 glasovi za in nobenim proti sprejel novelo Zakona o dedovanju kmetijskih gospodarstev, s katero se uvaja nov kriterij za določitev obsega zaščitene kmetije. Spremembe so nujne, saj po veljavnem zakonu ni več mogoče voditi postopka za določitev zaščitenih kmetij.

DZ je s 83 glasovi za in nobenim proti sprejel novelo Zakona o potrošniških kreditih, ki prenaša evropsko ureditev v slovenski pravni red ter izboljšuje zaščito potrošnikov in nadzor na tem področju. "Cilj direktive je bolj učinkovito delovanje notranjega trga ter večja zaščita potrošnikov in boljši nadzor nad trgom," je včeraj strnil državni sekretar na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Uroš Rožič.

V Žurnalovi akciji Junak Slovenije je ta naziv za preteklo leto prejel Damjan Svetič, ki je iz ledene Save pri Litiji rešil utapljajočega se 18-letnega moškega. Zmagovalca so razglasili na včerajšnjem sprejemu vseh finalistov pri častnemu pokrovitelju akcije, predsedniku republike Borutu Pahorju, ki je zmagovalcu podelil tudi nagrado.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
1.4.2013 Sklep o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja (RS 25-893/2013) Se začne uporabljati
1.4.2013 Sklep o spremembi Sklepa o tarifi za zaračunavanje nadomestil za storitve Banke Slovenije (RS 24-879/2013) Začne veljati
1.4.2013 Sklep o tarifi za zaračunavanje nadomestil za storitve Banke Slovenije (RS 12-459/2012) Sprememba
1.4.2013 Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) (RS 117-5012/2006) Sprememba
1.4.2013 Zakon o dopolnitvi Zakona o funkcionarjih v državnih organih (ZFDO-F) (RS 21-788/2013) Se začne uporabljati
1.4.2013 Zakon o funkcionarjih v državnih organih (ZFDO) (RS 30-1530/1990) Sprememba
31.3.2013 Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2) (RS 117-5018/2006) Sprememba
31.3.2013 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2F) (RS 94-3643/2012) Sprememba
30.3.2013 Pravilnik o pogojih za pridobitev potrdila o strokovni usposobljenosti za izdelovanje okoljskih poročil oziroma poročil o vplivih na okolje ter preizkusu strokovnega znanja (RS 22-804/2013) Začne veljati
30.3.2013 Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (RS 22-798/2013) Začne veljati
29.3.2013 Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (RS 18-654/2013) Sprememba
29.3.2013 Uredba o spremembi Uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (RS 26-950/2013) Začne veljati
28.3.2013 Obvestilo o začetku veljavnosti Memoranduma o soglasju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške (RS (mednarodne) 5-29/2013) Začne veljati
28.3.2013 Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o zaposlovanju državljanov Bosne in Hercegovine v Republiki Sloveniji in Protokola o izvajanju Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o zaposlovanju državljanov Bosne in Hercegovine v Republiki Sloveniji (RS (mednarodne) 5-28/2013) Začne veljati
28.3.2013 Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Bolgarije o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov (RS (mednarodne) 5-25/2013) Začne veljati
28.3.2013 Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma o sodelovanju med Ministrstvom za pravosodje Republike Slovenije in Ministrstvom za pravosodje Ruske federacije (RS (mednarodne) 5-30/2013) Začne veljati
28.3.2013 Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma v obliki izmenjave pisem o obdavčevanju dohodka od prihrankov in začasni uporabi tega sporazuma, sklenjen z izmenjavo pisem 27. avgusta 2004 med Republiko Slovenijo in Kraljevino Nizozemsko glede Nizozemskih Antilov (RS (mednarodne) 5-26/2013) Začne veljati
28.3.2013 Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma v obliki izmenjave pisem o obdavčevanju dohodka od prihrankov in začasni uporabi tega sporazuma, sklenjen z izmenjavo pisem 9. novembra 2004 med Republiko Slovenijo in Kraljevino Nizozemsko glede Arube (RS (mednarodne) 5-27/2013) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 29.3.2013 - 29.3.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU     2 novosti   1 novost 4 novosti
2. UPRAVNO PRAVO         3 novosti 2 novosti
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO           2 novosti
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV         1 novost  
5. JAVNE FINANCE         2 novosti 2 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 1 novost       5 novosti 9 novosti
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI         1 novost  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA            
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI 8 novosti       4 novosti 1 novost
11. OBČINE 8 novosti