30. junij 2015
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Drugi tir brez evropskih sredstev

Minister za infrastrukturo Peter Gašperšič pravi, da projekt izgradnje drugega tira ni bil izbran za financiranje v okviru razpisa CEF, ker še ni znan zasebni partner pri projektu. S projektom se bodo potegovali za evropska sredstva tudi v prihodnje. Meni pa, da je za drugi tir treba najprej dobiti javna sredstva in šele potem zasebnega partnerja.

Evropska komisarka za pravosodje, potrošnike in enakost spolov Vera Jourova je po včerajšnjem sestanku z ministrom za pravosodje Goranom Klemenčičem izrazila prepričanje, da gredo reforme, ki jih na področja pravosodja načrtuje naša država, v pravo smer.

Ustavno sodišče soglasno razveljavlja ureditev postopka sprejema osebe, ki ji je odvzeta poslovna sposobnost, v varovani oddelek socialnovarstvenega zavoda. Ugotavlja namreč, da ureditev posega v ustavno pravico te osebe do osebne svobode. Zahtevo za ustavno presojo zakona o duševnem zdravju je vložil varuh človekovih pravic.

Zbor članov Rdečega križa Slovenije (RKS) je včeraj na redni seji v izobraževalnem centru na Igu za predsednico te naše največje humanitarne organizacije izvolil Natašo Pirc Musar. Izvolili so tudi člane glavnega in nadzornega odbora ter podpredsednici RKS.

Grčija danes ne bo plačala okoli 1,6 milijarde evrov obveznosti do Mednarodnega denarnega sklada (IMF), je po pisanju več tujih medijev včeraj dejal neimenovani predstavnik grške vlade. Grčija bo v tem primeru v plačilni zamudi do IMF in do odprave te zamude ne bo imela dostopa do sredstev sklada. Dogodki v Grčiji po navedbah guvernerja Banke Slovenije Boštjana Jazbeca ne vplivajo neposredno na slovenski bančni sistem. Kot je v izjavi za javnost poudaril Jazbec, znaša neposredna izpostavljenost bančnega sistema do Grčije oziroma grškega zasebnega sektorja zgolj 372.000 evrov.

Prizivno sodišče v kraju Turku na Finskem bo danes objavilo razsodbo v primeru prodaje oklepnikov Patrie Sloveniji, v katerem je pet nekdanjih visokih uslužbencev tega finskega orožarskega podjetja obtoženih podkupovanja slovenskih predstavnikov za pridobitev 278 milijonov evrov vrednega posla leta 2006.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
Danes v tej rubriki ni novosti.

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 30.6.2015 - 30.6.2015 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU            
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO            
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV     1 novost   1 novost  
5. JAVNE FINANCE     1 novost      
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI     1 novost 1 novost 3 novosti  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI     2 novosti   2 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA     1 novost      
9. ZDRAVSTVENI SISTEM       2 novosti 1 novost  
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Odločba o razveljavitvi tretjega stavka drugega odstavka in tretjega stavka tretjega odstavka 74. člena Zakona o duševnem zdravju z odložnim rokom
Odločba o ugotovitvi, da tretji in četrti odstavek 6. člena, 11., 12., 13.a in 14. člen ter prvi odstavek 15. člena Zakona o financiranju občin niso v neskladju z Ustavo ter o zavrženju zahteve za oceno 23. člena Zakona o financiranju občin
Uredba o načinu izvajanja nadzora zračnega prostora
Zakon o cestah (ZCes-1)
Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415)
Zakon o podaljšanju prehodnega obdobja na področju prostega gibanja državljanov Republike Hrvaške in njihovih družinskih članov (ZPPOPGHR)
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča VSRS Sodba I Ips 56249/2011-357 - bistvena kršitev določb kazenskega postopka - nedovoljen dokaz – pravice obrambe - zavrnitev dokaznega predloga - kršitev kazenskega zakona - obsto...
Odločbe Upravnega sodišča UPRS sodba III U 161/2014 - odstranitev tujca iz države - nezakonito prebivanje - odloča o vrnitvi - prekršek nezakonitega prebivanja - razmerje med postopkom izdaje odločbe o...
UPRS sodba II U 220/2014 - samozaposleni v kulturi - izbris iz razvida samozaposlenih v kulturi - zahteva za izbris - v elektronski obliki vložena vloga- nepopolna vloga
Odločbe Višjih sodišč VSL sklep I Cp 1135/2015 - začasne odredbe – začasna odredba za zavarovanje denarne terjatve – namen zavarovanja – prepoved odtujitve in obremenitve nepremičnine – pogodba o ...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Predlog sklepa o priznanju Palestine (palestinskih ozemelj) kot neodvisne in suverene države, EPA 609-VII
Predlog zakona o spremembah Zakona o varstvu okolja (ZVO-1G), nujni postopek, EPA 612-VII
Predlog zakona o spremembi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415-F), nujni postopek, EPA 611-VII
Ostali dokumenti Arhiv
Pojasnila DURS Plačevanje okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v primeru polnjenja bazenov