Dnevne zakonodajne novosti / 16. november 2016
LEX-KOLEDAR
Pravni akti, ki danes začnejo ali prenehajo veljati oz. se uporabljati: 4 pravni akti
Zadnji uradni list v obdelavi: št. 154/2021 z dne 24.9.2021
TEMA DNEVA
Vlada z novim predlogom za javni sektor
Tema dneva

Vlada je oblikovala nov približevalni protipredlog ter predlagala, da na tej osnovi nadaljujejo pogajanja s sindikati javnega sektorja, je po srečanju z dvema glavnima sindikalistoma Štrukljem ter Počivavškom pri premierju Cerarju povedal minister Koprivnikar. Sindikalist Štrukelj o vsebini vladnega predloga po srečanju ni govoril, pričakuje pa različne odzive sindikatov. Predsednika vlade sta s Počivavškom sicer opozorila na nekaj vprašanj, med drugim glede odprave anomalij ter pogajanj z zdravniki. Odbor DZ-ja za notranjo politiko je sicer včeraj obravnaval tudi predlog zakona o ukrepih za javni sektor v letu 2017, vendar je minister Koprivnikar poslancem sporočil, da sindikalno stran ponovno pozivajo k nadaljevanju pogajanj in predlagal umik zakona, tako da so poslanci izglasovali sklep, da zakon ni primeren za nadaljnjo obravnavo.

Zahtevna pot do proračuna

DZ je končal prvega od predvidenih dveh dnevov razprave o predlogu sprememb proračuna za prihodnji dve leti. Obseg sredstev za plače javnih uslužbencev in druge stroške dela v javnem sektorju za leto 2017 še ni določen, ker vlada s sindikati še ni uspela doseči dogovora o podaljšanju dela varčevalnih ukrepov. Za primer neuspeha pogajanj s sindikati javnega sektorja je vlada ocenila, da bo v proračunu zmanjkalo približno 200 milijonov evrov. Poleg tega naj bi bilo treba zaradi stavke zdravnikov zagotoviti dodatnih 100 milijonov evrov. Zaradi tolikšne vrzeli v opoziciji ves čas opozarjajo, da predloga proračuna včeraj sploh ne bi smeli obravnavati.

V zdravstvu zadovoljni s pogajanji

Predsednik Zdravniške zbornice Slovenije Andrej Možina je zadovoljen s potekom pogajanj med vladno stranjo in Fidesom, približevanjem stališč in vse večjim razumevanjem vladne strani. Ob tem pa skupaj s predsednikom Slovenskega zdravniškega društva Radkom Komadino upa na čimprejšnji dogovor, saj so v mnogih bolnišnicah na robu zloma. Možina je opozoril, da zahteva po izstopu zdravnikov iz sistema plač v javnem sektorju ni nova, je pa predpogoj za začetek zdravstvene reforme. Pričakovati je, je dejal Možina, da "bo prisluhnila temu predlogu in pokazala perspektivno držo v smeri spreminjanja zdravstva".

Urad evropskega javnega tožilca

Pravosodni minister Goran Klemenčič se je sestal z evropsko komisarko za pravosodje, potrošnike in enakost spolov Vero Jourovo, s katero sta govorila o pravosodnih reformah v Sloveniji, pa tudi ustanovitvi Evropskega javnega tožilstva (EPPO), ki velja za eno izmed njenih prednostnih nalog. Jourova je glede vzpostavitve urada evropskega javnega tožilstva izrazila prepričanje, da bo to pomagalo izboljšati in preseči ovire pri sodelovanju tožilcev pri pregonu kaznivih dejanj, ki škodujejo finančnim interesom EU ter velikih čezmejnih goljufij z davkom na dodano vrednost.

Javno naročanje inovativnih rešitev

Zavod Tehnološka Mreža ICT in ministrstvo za javno upravo sta predstavila mednarodni projekt PPI2Innovate, s katerim želijo povečati uporabo javnega naročanja inovativnih rešitev v Srednji Evropi. Javno naročanje inovativnih rešitev ima namreč velik pomen za spodbujanje potenciala slovenskega gospodarstva, so dejali ob tem. Na transnacionalnem projektu PPI2Innovate sodeluje deset projektnih partnerjev ter osem pridruženih partnerjev iz šestih držav - Madžarske, Češke, Poljske, Hrvaške, Italije in Slovenije. Iz Slovenije na projektu poleg ministrstva za javno upravo ter Zavoda Tehnološka Mreža ICT sodeluje tudi pridruženi partner Univerza v Mariboru.

ZL za določitev najvišje cene goriv

Poslanska skupina ZL je vložila predlog zakona, s katerim za vse naftne derivate določa najvišjo možno ceno. Z njim želi vzpostavili enak sistem, kot je veljal pred začetkom deregulacije, ko je vlada določala najvišje možne cene naftnih derivatov, ki pa v praksi niso bile nižje, čeprav so naftni trgovci to možnost imeli. Kot je spomnil Miha Kordiš, je gospodarski minister Zdravko Počivalšek ob nastopu mandata prisegel, da bo deloval za blaginjo prebivalcev: "A s svojimi neoliberalnimi ukrepi deluje le za blaginjo naftnih trgovcev. Morda je parlament pametnejši in bo naš zakon za omejevanje marž podprl."(TFL)

Novo na portalu Tax-Fin-lex
Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex
Čistopisi
Navodilo o rokih, obliki in načinu posredovanja podatkov
Pravilnik o vrstah podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu na podlagi Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti ter načinu njihovega zbiranja
Uredba o seznamih storitev na področju obrambe in varnosti, o dejavnosti na področjih gradenj, vojaške opreme, občutljive opreme, občutljivih gradenj in občutljivih storitev, o obveznih informacijah v objavah in o zahtevah, ki jih mora izpolnjevati oprema za elektronsko naročanje, ter o medresorski komisiji za izdajo soglasij k naročilom iz 11. člena Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti
Odločbe sodišč
VSRS Sodba VIII Ips 81/2016 - prenehanje sodniške službe - prenehanje delovnega razmerja sodniku - sodni svet - pravice sodnika po prenehanju sodniške funkcije
U-I-295/13 - Zakon o bančništvu (Uradni list RS, št. 99/10 – uradno prečiščeno besedilo, 35/11, 52/11 – popr., 59/11, 85/11, 48/12, 105/12, 56/13 i...
Gradiva v obravnavi DZ
Poročilo Odbora za finance in monetarno politiko k Predlogu zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 - Dopolnjen predlog zakona (ZIPRS1718), nujni postopek, EPA 1487-VII
Poročilo Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gozdovih - Dopolnjen predlog zakona (ZG-H), nujni postopek, EPA 1534-VII