14. avgust 2012
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Slabe terjatve v posebni agenciji?

Predstavniki koalicije v delovni skupini za sanacijo bank so se danes strinjali, da slabe terjatve bank prenesejo na posebno agencijo. Opozicija sicer predlogu ni naklonjena. Delovna skupina za upravljanje državnega premoženja pa je medtem danes nekoliko zbližala stališča o vsebini zakona o državnem holdingu.

Kot je za STA pojasnil poslanec SDS in predsednik delovne skupine za sanacijo bank Andrej Šircelj, so predstavniki petih koalicijskih strank v delovni skupini sprejeli sklep, da se slabe terjatve bank rešujejo v okviru posebne agencije. Nekaj svojih predlogov glede reševanja slabih terjatev bank so podali v opozicijskih PS in SD, ki koalicijskemu predlogu sicer niso naklonjeni.

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je na javnem razpisu za izbor projektov Spodbujanje razvoja socialnega podjetništva izbralo 17 najbolje ocenjenih organizacij, med katere bodo razdelili 4,5 milijona evrov. Največ organizacij je iz osrednjeslovenske regije. Posamezna organizacija ne bo dobila več kot 300.000 evrov. Na razpisu je bilo izbranih devet organizacij iz osrednjeslovenske regije. Tri organizacije so bile izbrane iz Pomurja, po ena pa iz Koroške, Podravja, Gorenjske, Dolenjske in Posavja.

Javnofinančne razmere in dejstvo, da stroški za pokrivanje prispevkov za socialno varnost samozaposlenih letno naraščajo za 10 odstotkov, narekujejo doslednejši in pravičnejši pristop pri dodeljevanju te pravice. Zato je na vladi med gradivi v pripravi tudi Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o samozaposlenih v kulturi. Ob pripravi kriterijev sta bila znova pregledana tudi seznama specializiranih poklicev v kulturi, kjer je po pregledu prišlo do nekaterih sprememb. Kriteriji so pripravljeni po posameznih specializiranih poklicih.

Z včerajšnjim dnem so začela veljati izboljšana pravila o zbiranju električnih in elektronskih odpadkov ter ravnanju z njimi. Od leta 2016 naprej bodo morale države članice EU zagotoviti, da bo zbranih 45 odstotkov električne in elektronske opreme, prodane v posamezni državi, so sporočili iz Bruslja. Od leta 2019 naprej se bo stopnja zbiranja dvignila na 65 odstotkov prodane električne in elektronske opreme ali 85 odstotkov ustvarjenih električnih in elektronskih odpadkov, še poudarjajo v Evropski komisiji.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
Danes v tej rubriki ni novosti.

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 14.8.2012 - 14.8.2012 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU            
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO            
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV           1 novost
5. JAVNE FINANCE   1 novost       1 novost
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   3 novosti     1 novost  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI         4 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA            
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI   3 novosti     1 novost  
11. OBČINE