19. oktober 2015
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Javna naročila na poslanskih klopeh

Na oktobrski seji DZ, ki se začne danes, bodo imeli poslanci na mizi dlje časa pričakovan novi zakon o javnem naročanju, ki pomeni manjšo reformo področja. V četrtek bo skoraj šest ur namenjenih obravnavi poročila varuha človekovih pravic, na tokratni seji pa poslance čaka tudi redkost - razprava o odgovorih ministra za infrastrukturo in ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na poslanski vprašanji.

Uvodni dan seje bo sicer kot običajno namenjen poslanskim vprašanjem ministrski ekipi. Predsednik vlade Miro Cerar bo tako odgovarjal na vprašanja v zvezi s kadrovanjem v Družbi za upravljanje terjatev bank in Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana, o sistemski korupciji in o demografskem skladu.

Odbor DZ za finance in monetarno politiko je zavrnil vsa vložena dopolnila k predlogu državnega proračuna za prihodnji dve leti. Naj bodo pri izrekanju podpore predlogom za prerazporeditev sredstev znotraj proračuna previdni, je člane odbora pozval tudi finančni minister Dušan Mramor. To bi se mu zdelo kot strel v koleno.

KPK se je pritožil na odločitev upravnega sodišča, s katero je to razveljavilo njene ugotovitve glede ravnanja Zvonka Fišerja in Aleša Zalarja v zadevi Škrlec, je za STA povedal predsednik komisije Boris Štefanec. Prepričan je tudi, da so postopki, ki jih vodi KPK, pravno urejeni dovolj dobro in večjih sprememb ne potrebujejo.

Večnamenska ladja Slovenske vojske (SV) Triglav je iz koprskega pristanišča v petek popoldne odplula proti južnemu Sredozemlju, kjer bo sodelovala v operaciji EU Sophia. Načelnik generalštaba SV generalmajor Andrej Osterman je ob tej priložnosti poudaril, da gre za pomemben prispevek Slovenije pri reševanju begunske problematike.

Ministrstvo za javno upravo je odločilo, da bo družba Simobil ponudnik storitev mobilne telefonije za javno upravo. Za Simobil, ki je oddal najugodnejšo ponudbo, je to zgodovinski uspeh, saj je bil prvič uspešen na tem razpisu, so sporočili iz družbe. Rok za pritožbe na odločitev ministrstva je osem dni.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
17.10.2015 Odredba o vključitvi sektorja mleka v program promocije in določitvi odstotka proizvodnje za začetek izvajanja promocije sheme izbrana kakovost (RS 78-3050/2015) Začne veljati
17.10.2015 Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih agencijah iz pristojnosti Ministrstva za finance (RS 78-3045/2015) Začne veljati
17.10.2015 Pravilnik o medsebojnem sodelovanju nadzornih organov (RS 23-971/2011) Preneha veljati
17.10.2015 Pravilnik o medsebojnem sodelovanju nadzornih organov na področju mikrobonitetnega nadzora (RS 78-3046/2015) Začne veljati
17.10.2015 Pravilnik o odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave (RS 28-1264/2009) Sprememba
17.10.2015 Pravilnik o spremembah Pravilnika o odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave (RS 78-3049/2015) Začne veljati
17.10.2015 Sklep o prenosu delov državnih cest med občinske ceste (RS 78-3043/2015) Začne veljati
17.10.2015 Uredba o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike (RS 16-556/2013) Sprememba
17.10.2015 Uredba o kategorizaciji državnih cest (RS 102-3940/2012) Sprememba
17.10.2015 Uredba o regionalnih razvojnih programih (RS 69-2717/2012) Sprememba
17.10.2015 Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike (RS 78-3040/2015) Začne veljati
17.10.2015 Uredba o spremembah Uredbe o kategorizaciji državnih cest (RS 78-3042/2015) Začne veljati
17.10.2015 Uredba o spremembi Uredbe o regionalnih razvojnih programih (RS 78-3041/2015) Začne veljati
16.10.2015 Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki San Marino (RS 78-3037/2015) Začne veljati
16.10.2015 Odločba o imenovanju državnega pravobranilca na sedežu Državnega pravobranilstva v Ljubljani (RS 78-3044/2015) Začne veljati
16.10.2015 Sklep o imenovanju generalnega konzula Republike Slovenije v Clevelandu (RS 78-3092/2015) Začne veljati
16.10.2015 Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Državi Izrael (RS 78-3038/2015) Začne veljati
16.10.2015 Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije na Novi Zelandiji (RS 78-3035/2015) Začne veljati
16.10.2015 Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Državi Izrael (RS 78-3039/2015) Začne veljati
16.10.2015 Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Islamski republiki Iran (RS 78-3036/2015) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 19.10.2015 - 19.10.2015 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 11 novosti 4 novosti 3 novosti   1 novost 2 novosti
2. UPRAVNO PRAVO   1 novost        
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO            
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 1 novost         1 novost
5. JAVNE FINANCE   4 novosti       1 novost
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 5 novosti 11 novosti 1 novost 1 novost    
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 1 novost     2 novosti    
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 1 novost         1 novost
9. ZDRAVSTVENI SISTEM   1 novost   1 novost    
10. MEDNARODNI ODNOSI   4 novosti        
11. OBČINE 42 novosti