Dnevne zakonodajne novosti / 30. januar 2017
LEX-KOLEDAR
Pravni akti, ki danes začnejo ali prenehajo veljati oz. se uporabljati: 0 pravnih aktov
Zadnji uradni list v obdelavi: št. 34/2023 z dne 24.3.2023
TEMA DNEVA
Sprejemanje strožje protitobačne zakonodaje
Tema dneva

Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc je napovedala, da bo naredila vse, da se predlog zakona o omejevanju porabe tobačnih in povezanih izdelkov sprejme v celoti. Kot je pojasnila, jih je predlog SD za odložitev uvedbe enotne embalaže neprijetno presenetil, še posebej ker gre za ukrep za zmanjševanje kajenja med mladimi. Poudarila je, da kajenje in drugi načini uporabe tobaka predstavljajo enega ključnih javno-zdravstvenih problemov. Zaradi posledic kajenja v Sloveniji letno umre 3600 ljudi. Podatki o stroških zdravljenja in stroških bolniške odsotnosti pa bi morali po njenih besedah prepričati tudi najbolj skeptične, da je treba nemudoma ukrepati. Po ocenah študije, ki jo je naročila Evropska komisija, namreč zaradi posledic kajenja vsako leto izgubimo pet odstotkov BDP oziroma 1,8 milijarde evrov.

Izredna seja DZ zaradi avstrijske zakonodaje

SDS in NSi bosta zaradi spremenjene avstrijske delovne zakonodaje, ki otežuje poslovanje slovenskih podjetij v Avstriji, zahtevali izredno sejo DZ. Vladi očitata, da je v zvezi s problematiko napotenih delavcev in prevoznikov pri opravljanju dela v Avstriji storila premalo. Med drugim ji bosta priporočili preučitev vseh možnih pravnih sredstev. Tako Gospodarska zbornica Slovenije kot Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije sta v zvezi s to problematiko po besedah Franca Breznika, poslanca SDS na vlado že naslovili dopis. Strinjata se, da ima Avstrija pravico do zaščite domačega trga in lahko zahteva od podjetij, ki poslujejo na njenem ozemlju, spoštovanje avstrijske zakonodaje. "Ne smejo pa prevoznikov obravnavati na enak način, kot da gre za napotene delavce, ki v tujini delajo daljši čas. Tak način omejevanja dela in nalaganje administrativnih postopkov z nesorazmernimi kaznimi predstavlja nerazumljive birokratske ovire," je prepričan Breznik.

Varstveni dodatek po novem

Kdor želi varstveni dodatek in denarno pomoč po novih pogojih že od februarja, mora vlogo oddati januarja. S 1. februarjem se bo začela uporabljati novela zakona o socialno varstvenih prejemkih, ki delno ukinja zaznambo na nepremičnini in vračilo pomoči. Pogoj je, da nepremičnina, ki jo imajo v lasti in v njej bivajo, ne presega vrednosti 120.000 evrov. Zaradi tega širšemu krogu upravičencev do varstvenega dodatka in denarne socialne pomoči od 1. februarja ne bodo več vpisane zaznambe na njihovih nepremičninah, prav tako njihovim svojcem ne bo treba te pomoči vračati.

Podatki o vzdrževanih članih

Zavezanci za dohodnino, ki lani med letom niso uveljavljali posebne olajšave za vzdrževane družinske člane oz. so jo uveljavljali, a želijo te podatke spremeniti, morajo vlogo na pristojno finančno upravo oddati najpozneje do 6. februarja, so opozorili na Finančni upravi RS (Furs). Vlogo je mogoče oddati elektronsko prek sistema eDavki. Obrazec vloge je mogoče na pristojni finančni urad osebno ali po pošti vložiti tudi v pisni obliki. Na Fursu zavezancem svetujejo, naj se pred oddajo vloge s svojimi družinskimi člani dogovorijo glede uveljavljanja posebne olajšave. Pri optimiziranju davčne obveznosti si lahko pomagajo s programom za testni izračun dohodnine, ki je objavljen na portalu eDavki.

Trg finančnih inštrumentov

Predlog novele zakona o trgu finančnih instrumentov, ki ga je vlada sprejela 5. januarja, po skrajšanem postopku prihaja na odbor za finance in monetarno politiko. Novela zakona odpravlja možnosti, da storitve hrambe in vodenja finančnih instrumentov kot samostojne storitve opravljajo osebe, ki niso nadzorovane s strani Agencije za trg vrednostnih papirjev. V takih primerih namreč ni zagotovljen nadzor nad osebami, ki v svojem imenu vodijo nematerializirane vrednostne papirje strank. Prav tako novela, s katero vlada v slovenski pravni red prenaša evropsko zakonodajo, tudi opredeljuje ukrepe nadzora Agencije za trg vrednostnih papirjev zaradi preprečevanja in odkrivanja prepovedanih ravnanj zlorabe trga.

Novo vodstvo Kluba alumni Pravne fakultete v Ljubljani

Na občnem zboru društva Klub alumni PF, ki združuje diplomante Pravne fakultete v Ljubljani, je bilo minuli teden izvoljeno novo vodstvo. Dosedanjega predsednika prof. dr. Franja Štiblarja je zamenjal prof. dr. Janez Kranjc, podpredsednik je postal Boštjan Koritnik, tajnik društva Rok Pavlin, preostali člani upravnega odbora društva pa so še prof. dr. Miha Juhart, Roman Završek, Janja Roblek in dr. Marko Djinović. »Društvo mora postati sečišče poti oziroma priložnost za vsakega člana, da vzpostavi stik s preostalimi člani,« je povedal dr. Kranjc. Vsi zainteresirani za članstvo v Klubu alumni PF lahko izpolnijo pristopno izjavo.(TFL)