22. avgust 2012
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Dolge vrste novih upokojencev

Ob napovedi ministra za delo Andreja Vizjaka o spremembi pogojev upokojevanja in ob nadaljevanju trendov na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Zpiz) v prihodnjih mesecih pričakujejo zelo veliko novih upokojencev. Obenem na zavodu pravijo, da se že pripravljajo na izdajo pisne informacije o pričakovani višini pokojnine. Minister za delo, družino in socialne zadeve Andrej Vizjak je v pogovoru za ponedeljkove Finance med drugim napovedal, da bo predlog pokojninske reforme pripravljen do konca meseca.

Premier Janez Janša je za danes popoldne sklical sestanek predsednikov parlamentarnih strank, vodij poslanskih skupin in poslancev narodnih skupnosti. Na sestanku se bodo seznanili z delom delovnih skupin za fiskalno pravilo, za sanacijo bank in za upravljanje državnega premoženja ter pregledali odprta vprašanja in dileme.

Priprave na novembrske predsedniške volitve potekajo intenzivno, Državna volilna komisija (DVK) je že sprejela navodila volilnim organom za njihovo izvedbo. Člani DVK so med drugim sklenili, da bodo vsi volivci iz tujine, ki bodo na dan volitev v državah zunaj Evrope, na tokratnih volitvah po pošti glasovali z uradnimi praznimi glasovnicami.

Računsko sodišče je po reviziji pravilnosti dela poslovanja Radiotelevizije (RTV) Slovenija v letih 2009 in 2010 izreklo negativno mnenje, saj je ugotovilo, da je zavod posloval v neskladju s predpisi, je zapisano v povzetku revizijskega poročila. RTV Slovenija mora sedaj pripraviti odzivno poročilo. Pri reviziji je računsko sodišče ugotovilo, da je javni zavod RTV Slovenija sklepal delovna razmerja in imenoval, premeščal in razporejal javne uslužbence v nasprotju z zakonom o delovnih razmerjih in zakonom o javnih uslužbencih. Na računskem sodišču so ugotovili tudi delovanje v nasprotju z zakonom o sistemu plač v javnem sektorju in podzakonskimi predpisi. RTV Slovenija je namreč javnim uslužbencem izplačala najmanj za 1.7 milijona evrov previsoke plače.

Uporabniki spletnega bančništva SKB so včeraj prejeli lažna sporočila o posodobitvi uporabniških podatkov. Gre za ponarejeno elektronsko sporočilo, v katerem skuša zlikovec pretentati prejemnika in od njega pridobiti podatke za vstop v spletno banko, ali t.i. phishing, so potrdili v SKB banki in na SI-CERT. Prijava v e-banko ni bila mogoča. "Potrdim lahko, da so komitenti SKB banke tarče t.i. 'phishing' napada," je za STA povedal Gorazd Božič s Slovenskega centra za posredovanje pri omrežnih incidentih (SI-CERT). Kot je pojasnil, pri dogodku ne gre za vdor v strežnik banke ali njen sistem elektronskega bančništva, temveč je storilec postavil kopijo spletnega mesta SKB Net na strežnik v Italiji, v katerega je pred tem vdrl. (TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
Danes v tej rubriki ni novosti.

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 22.8.2012 - 22.8.2012 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU         2 novosti 1 novost
2. UPRAVNO PRAVO     1 novost      
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO            
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV         1 novost  
5. JAVNE FINANCE   3 novosti     2 novosti  
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   5 novosti     2 novosti 1 novost
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI         5 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA         1 novost  
9. ZDRAVSTVENI SISTEM   2 novosti     1 novost  
10. MEDNARODNI ODNOSI   2 novosti        
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za julij 2012
Pravilnik o tehničnih pregledih žičniških naprav
Pravilnik o temeljnih kvalifikacijah za voznike motornih vozil v cestnem prometu
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba I Kp 16/2011 - nasilje v družini - zakonski znaki kaznivega dejanja - spravljanje v podrejen položaj – zmotna ali nepopolna ugotovitev d...
Sodba VIII Ips 260/2011 - nadomestilo za invalidnost – ustavitev izplačevanja nadomestila – sprememba invalidnosti - varstvo pridobljenih pravic
Odločbe Upravnega sodišča sodba I U 783/2011 - dostop do informacij javnega značaja – obnova upravnega postopka – nova dejstva in novi dokazi – obrazložitev odločbe
sodba in sklep I U 412/2012. - inšpekcijski postopek – ukrep gradbenega inšpektorja – nelegalna gradnja – prepoved prometa z objektom – stečaj ...
sodba I U 1987/2011 - kulturnovarstveno soglasje – projektni pogoji – varstveni režim – pristojnost soglasodajalca
Odločbe Višjih sodišč VSL sklep in sodba II Cp 3015/2011 - delitev skupnega premoženja – dokazna stiska – dokazno breme – zavarovalnina – denarna nadomestila – materialno p...
VSL sodba II Cp 3571/2011 - napad psa - denarna odškodnina za nepremoženjsko škodo – telesne bolečine in nevšečnosti med zdravljenjem – izvedenec medi...
Ostali dokumenti Arhiv
Revija DENAR Davčni utajevalci niso tudi davčni dolžniki
Slovenski vlagatelji v temi