Dnevne zakonodajne novosti / 11. januar 2017
LEX-KOLEDAR
Pravni akti, ki danes začnejo ali prenehajo veljati oz. se uporabljati: 0 pravnih aktov
Zadnji uradni list v obdelavi: št. 108/2022 z dne 12.8.2022
TEMA DNEVA
Širša odgovornost delodajalca
Tema dneva

Odbora DZ za delo in za zdravstvo sta na skupni seji pritrdila vladi in zakonodajno-pravni službi DZ, ki menita, da zakonska ureditev glede odškodninskih zahtevkov do delodajalcev zaradi malomarnosti ne posega v pravice delodajalcev in ni v neskladju z ustavo, kot trdi DS. Državni svet je namreč na ustavno sodišče vložil zahtevo za oceno ustavnosti dela zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter dela pokojninskega zakona. Pod vprašaj je postavil vsebinsko razširitev odgovornosti delodajalca tudi na lahko malomarnost. Kot je DS navedel v zahtevi za oceno ustavnosti, je v odškodninskem pravu odgovornost povzročitelja lahko omejena na namen in hudo malomarnost.

Enaka pravila tudi za cerkev

Odbor za pravosodje ni podprl predloga priporočila poslanske skupine nepovezanih poslancev. Vlada naj bi preučila možnosti, da se pri poplačilu terjatev, ki jih ima Katoliška cerkev do države, upošteva škoda, ki so jo bankam povzročila podjetja v lasti Cerkve. Po mnenju državnega sekretarja na ministrstvu za pravosodje Darka Stareta in vlade predlagano priporočilo v okviru veljavnih predpisov ni uresničljivo. "Cerkev in njene pravne osebe so samostojni pravni subjekti. Obravnavati jih drugače kot druge pravne subjekte v istem pravnem okolju, je v pravni državi nesprejemljivo, če za to ni izrecne podlage v zakonu," je opozoril.

Predloga NSI nista dobila podpore

Odbor za pravosodje je sklenil državnemu zboru predlagati, da dopolnitve zakona o sodiščih in novela zakona o državnem tožilstvu niso primerni za nadaljnjo obravnavo. Zakonska predloga so pripravili v NSi, ker ocenjujejo, da je treba okrepiti pregon bančne kriminalitete. Predlog dopolnitev zakona o sodiščih predvideva uvedbo posebnih, specializiranih oddelkov za bančno kriminaliteto pri okrožnih sodiščih, predlog novele zakona o državnem tožilstvu pa povišanje minimalnega števila tožilcev na Specializiranem državnem tožilstvu z 10 na 20 ter ustanovitev posebnega oddelka za pregon bančnega kriminala. Vladi se predlogi ne zdijo primerni.

Čakanje na poenotenje poslancev SMC

Predlog novele zakona o tujcih, ki ga je vlada obravnavala v četrtek, je prispel v DZ. Kljub načelni podpori koalicijskega vrha je med poslanci koalicije negotovost in se predlog utegne še spremeniti. Tako je ocenil vodja poslancev DeSUS Franc Jurša ter SMC pozval, naj se poenoti. Ostro proti noveli so v ZL, saj menijo, da ni v skladu z mednarodnimi konvencijami in ustavo. Podporo so napovedali v SDS in NSi. Ne strinjajo se sicer z določilom, da o aktivaciji ukrepov ob spremenjenih migrantskih razmerah DZ odloči z ustavno večino, saj da bi bila ustrezna navadna večina ali glasovi 46 poslancev. Po mnenju NSi je zaradi razmer na Bližnjem vzhodu treba zakon čim prej sprejeti, vendar se po besedah Jerneja Vrtovca spet ne mudi tako hudo, da bi ga bilo treba sprejemati po nujnem postopku.

Nova storitvena e-izkaznica

Evropska komisija je predstavila sveženj ukrepov, s katerimi želi podjetjem omogočiti lažje zagotavljanje storitev v EU. Med drugim predlaga uvedbo nove e-izkaznice, ki bi poenostavila elektronski postopek ponudnikom poslovnih in gradbenih storitev ter olajšala izpolnjevanje upravnih formalnosti, ki so potrebne za opravljanje storitev v tujini. Štiri glavne pobude komisije poleg evropske storitvene e-izkaznice vključujejo še oceno sorazmernosti nacionalnih predpisov o poklicnih storitvah, smernice za nacionalne reforme na področju regulacije poklicev ter izboljšanje priglasitve osnutkov nacionalnih zakonov o storitvah.

Dnevi insolvenčnega prava

Refinanciranje z odkupom terjatev kot način prestrukturiranja in stečajni postopki sta osrednji temi že 10. Dnevov insolvenčnega prava, ki bodo potekali 25. in 26. januarja 2017 na Pravni fakulteti v Ljubljani. Posvet je zasnovan s poudarkom na prikazu izkušenj in dobrih praks pri izvajanju prestrukturiranja in postopkov zaradi insolventnosti. Namenjen je vsem strokovnim profilom, ki v različnih vlogah sodelujejo v postopkih zaradi insolventnosti: odvetnikom, odvetniškim kandidatom in pripravnikom, stečajnim upraviteljem, sodnikom in strokovnim sodelavcem na sodiščih, notarjem in finančnikom ter seveda upnikom in dolžnikom, pridobljena znanja pa bodo koristna tudi študentom pravnih in ekonomsko-poslovnih fakultet. Čakajo vas vrhunski strokovnjaki ter odlična priložnost za izmenjavo mnenj in izkušenj.(TFL)