26. april 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Evropska solidarnost vendarle bo

Po neuradnih informacijah se Sloveniji obeta pozitivna novica v zvezi z odločitvijo Evropske komisije o pomoči iz evropskega solidarnostnega sklada pri soočanju s posledicami lanskih poplav. Odločitev je pričakovati naslednji teden, je povedala tiskovna predstavnica komisarja za regionalno politiko Johannesa Hahna, Shirin Wheeler.

Komisija bo odločitev predvidoma sprejela v torek, a datum ni dokončno potrjen, tako da so še mogoče spremembe. V primeru pozitivne odločitve država prosilka dobi pomoč, ki je izračunana kot 2,5 odstotka za škodo v okviru limita, to je 0,6 odstotka BND, in šest odstotkov za škodo nad limitom. V primeru Slovenije je bilo po lanskih podatkih komisije 0,6 odstotka njenega BND 209,4 milijona evrov.

Vlada je potrdila predlog tehničnega zakona o povrnitvi neizplačanega dela pokojnin, odvzetega zaradi varčevalnega zakona. Predlog enako obravnava tako tiste, ki so se zaradi znižanih pokojnin pritožili, kot tiste, ki se niso, je na ministrstvu za delo povedala ministrica Anja Kopač Mrak. Predlog, ki ga vlada pošilja v obravnavo DZ po nujnem postopku, določa vračilo odvzetega dela pokojnin v dveh obrokih: 20 odstotkov bo povrnjenih z izplačilom pokojnin za junij letos, 80 odstotkov pa z izplačilom pokojnin za maj prihodnje leto.

Agencija za pošto in elektronske komunikacije RS (Apek) uporabnike mobilnih telefonov opozarja na nov način prijave v SMS klube. Ta je videti tako, da ponudnik na telefonsko številko pošlje SMS sporočilo, prejemnik pa se že z odgovorom nanj (nevede) včlani v SMS klub oz. naroči plačljive vsebine. Ker je članstvo v SMS klubih povezano z večjimi računi za mobilno telefonijo, Apek uporabnike opozarja na previdnost, saj se v takšne klube lahko včlanijo, ne da bi se tega zavedali.

Evropska komisija je Slovenijo pozvala, naj sprejme nacionalne ukrepe za energetsko učinkovitost stavb. To je drugi opomin Sloveniji, ker Bruslja še ni obvestila o prenosu evropskih pravil v nacionalno zakonodajo. Če v dveh mesecih ne bo izpolnila svojih obveznosti, lahko komisija sproži postopek pred Sodiščem EU. Direktivo o energetski učinkovitosti stavb bi morale članice EU v nacionalno zakonodajo prenesti do 9. julija lani.

Nemško gospodarstvo bo po napovedih nemške vlade letos beležilo 0,5-odstotno rast, kar je več od sprva napovedane 0,4-odstotne rasti, je prek družbenega omrežja Twitter sporočil nemški gospodarski minister Philipp Rosler. Nemška vlada je napoved za rast največjega evropskega gospodarstva v prihodnjem letu pustila nespremenjeno pri 1,6 odstotka.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
27.4.2013 Obrtni zakon (ObrZ) (RS 50-1868/1994) Sprememba
27.4.2013 Pravilnik o načinu izračuna plačil na podlagi obvestila, za uporabo radijskih frekvenc in za uporabo številk (RS 118-4866/2004) Se preneha uporabljati
27.4.2013 Pravilnik o opravljanju preizkusa strokovne usposobljenosti za opravljanje obrti podobne dejavnosti (RS 18-835/1995) Preneha veljati
27.4.2013 Pravilnik o postopku izdaje obrtnega dovoljenja in o obrtnem registru (RS 59-2493/2008) Preneha veljati
27.4.2013 Splošni akt o načinu izračuna plačil za uporabo radijskih frekvenc (RS 30-1133/2013) Začne veljati
27.4.2013 Uredba o določitvi obrtnih dejavnosti in obrti podobnih dejavnosti (RS 18-574/2008) Preneha veljati
27.4.2013 Zakon o potrošniških kreditih (ZPotK-1) (RS 59-3270/2010) Sprememba
27.4.2013 Zakon o spremembah in dopolnitvah Obrtnega zakona (ObrZ-E) (RS 30-1129/2013) Začne veljati
27.4.2013 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o potrošniških kreditih (ZPotK-1B) (RS 30-1127/2013) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 26.4.2013 - 26.4.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   1 novost 2 novosti   5 novosti 2 novosti
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO            
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   1 novost     8 novosti 3 novosti
5. JAVNE FINANCE   4 novosti     1 novost  
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   5 novosti     8 novosti  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI         8 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA         4 novosti  
9. ZDRAVSTVENI SISTEM         3 novosti  
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex