10. marec 2016
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Zakonodajni Supervizor: Mesečni pregled za februar 2016

V tokratni številki Zakonodajnega Supervizorja boste našli celoten pregled vseh sprememb zakonodaje v februarju 2016. Veljati je začelo ali se začelo uporabljati 97 predpisov, prenehalo je veljati ali se uporabljati 19 predpisov, spremenilo pa se je 31 predpisov. Tako je na zadnji dan februarja veljalo 811 zakonov in 18.788 podzakonskih predpisov. Vsi podatki o spremembah v slovenski zakonodaji, tudi za pretekla obdobja, so sicer vedno na voljo v Zakonodajnem Supervizorju.

Predsednik republike Borut Pahor se je po posvetu z vodji poslanskih skupin odločil, da bo kandidate, ki jih v izvolitev predlaga DZ, pred tem napotil na javno predstavitev. Novost v postopku imenovanja visokih državnih funkcionarjev bodo prvič uvedli pri izvolitvi namestnika predsednika računskega sodišča, so sporočili iz predsednikovega urada.

Odbor DZ za pravosodje je pripravil predlog novele zakona o sodnih taksah za obravnavo na plenarnem zasedanju DZ. Sprejeli so nekaj dopolnil poslanskih skupin koalicijskih strank, ki so jih pripravile tudi zaradi opozoril parlamentarne zakonodajno-pravne službe. Predlog ima sicer po navedbah ministrstva več posluha za socialno šibke, odpravlja tudi administrativne ovire. Celotna oprostitev plačila sodnih taks ne bo več vezana na prejemanje denarne socialne pomoči oziroma izpolnjevanje pogojev za njeno prejemanje. Ustavno sodišče je namreč presodilo, da je takšno pogojevanje ustavno neskladno.

Vlada je na včerajšnji dopisni seji sprejela dodatna pojasnila k mnenju o predlogu varuha za začasno zadržanje izvrševanja prvega odstavka 37.a člena zakona o obrambi, ki ga bo posredovala ustavnemu sodišču. Vlada je ocenila, da so vsa štiri pooblastila vojske, ki jih dopušča 37.a člen zakona o obrambi, dovolj določno in jasno opredeljena.

Odbor DZ za finance in monetarno politiko je predlog zakona o sistemu jamstva za vloge pripravil za odločanje na plenarni seji DZ. K predlogu, ki na novo ureja sistem jamstva za vloge pri bankah, je sprejel številna dopolnila, ki so sledila mnenju zakonodajno-pravne službe DZ.

Poslanska skupina SDS je v parlamentarni postopek vložila dva zakonodajna predloga, ki opredeljujeta prednostne investicijske projekte na področju prometne infrastrukture in predloge, kako zagotoviti dodatna namenska sredstva za razvoj infrastrukture v višini približno 500 milijonov evrov letno.

V ZL zahtevajo sklic nujne seje odbora DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo o predlogu uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja. Kot je na novinarski konferenci pojasnil njihov poslanec Matej T. Vatovec, namreč v nasprotju z zakonom ohranja zaračunavanje stroškov dela javnih uslužbencev.

Predsednik DZ Milan Brglez je za prvi dan zbiranja 40.000 podpisov za razpis referenduma o noveli zakona o medijih določil petek, 11. marec, so za STA pojasnili v predsednikovem kabinetu. Pobudniki so delavci migranti, ki delajo v Avstriji. Ti so za STA so za petek napovedali tudi vložitev referendumske pobude o zakonu o mednarodni zaščiti.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
Danes v tej rubriki ni novosti.

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 10.3.2016 - 10.3.2016 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   3 novosti       2 novosti
2. UPRAVNO PRAVO         1 novost 2 novosti
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO   3 novosti        
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV       1 novost   2 novosti
5. JAVNE FINANCE   2 novosti        
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   7 novosti   1 novost 3 novosti 2 novosti
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI   1 novost     6 novosti 3 novosti
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA            
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča in o zavrženju pobude
Pravilnik o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih strokovnjakov za redne preglede klimatskih sistemov
Sklep o izračunu kapitala in kapitalski ustreznosti pokojninskih družb
Sklep o minimalnem kapitalu pokojninske družbe
Sklep o premoženju kritnih skladov pokojninskih družb za dodatno invalidsko in dodatno družinsko pokojnino ter za izplačevanje pokojninskih rent in o poročanju o naložbah teh kritnih skladov ter naložbah pokojninskih družb, ki niso financirane iz zavarovalno-tehničnih rezervacij
Sklep o zavarovalno-tehničnih rezervacijah pokojninske družbe
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča VSRS Sodba I Ips 27963/2011-406 - bistvena kršitev določb kazenskega postopka – pravice obrambe – načelo neposrednosti - dokazni postopek - izvedenstvo – pravica do neposrednega zas...
VSRS sklep III Ips 99/2014 - izpodbijanje dejanj stečajnega dolžnika - verižna kompenzacija - izpodbijanje učinkov verižne kompenzacije - objektivni pogoj izpodbojnosti - subje...
Odločbe Višjih sodišč VSL sklep II Cp 1973/2015 - pogodba o dosmrtnem preživljanju – izpolnjevanje pogodbenih obveznosti – dokaz – dokazni predlog – nedopusten dokaz – smrt – poslušanje zapustničin...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Predlog za sprejem avtentične razlage 63. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14 in 91/15) (ORZDavP63), EPA 1100-VII
Ostali dokumenti Arhiv
Pojasnila DURS Dohodek iz delovnega razmerja (Podrobnejši opis)