9. marec 2012
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Prepoved sklepanja avtorskih in svetovalnih pogodb

Vlada je sprejela sklep, s katerim v javnem sektorju prepoveduje na novo sklepati vse avtorske in svetovalne pogodbe. Poleg tega je ministrstvom in vladnim službam naloženo, naj opravijo preglede teh pogodb, preko katerih je bilo lani izplačanih 23 milijonov evrov. Ministrstva in vladne službe bodo morale v 14 dneh pripraviti seznam vseh avtorskih in svetovalnih pogodb ter seznam tistih področij, kjer je nujno tako delovanje.V javnem sektorju se bodo tako morali vsi nasloniti na svoje notranje vire in vlada bo izvajanje tega sklepa nazorno spremljala.

Predlog novele zakona o državni upravi je z desetimi glasovi za in osmimi proti dobil zeleno luč parlamentarnega odbora za pravosodje, vendar brez predlaganih amandmajev opozicije. Opozicijski člani odbora so namreč opozarjali na vsebinske pomanjkljivosti novele, saj da ni jasno, kako naj bi se reorganizacija sploh izvedla. Vlada predlaga priključitev službe vlade za podnebne spremembe pod Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Urad za enake možnosti pa naj bi šel pod okrilje ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Urad za narodne skupnosti bi prešel pod pristojnost notranjega ministrstva, urad za verske skupnosti pa pod ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.

Vlada je v skladu z napovedmi sprejela predlog spremembe 148. člena ustave, s katerim bo Slovenija v sladu z medvladno pogodbo o fiskalnem paktu v ustavo vnesla fiskalno oziroma zlato pravilo, po katerem mora biti državni proračun uravnotežen ali v presežku. Že prihodnji teden naj bi vlada sprejela tudi spremljajoči ustavni zakon.

Aktiv novinarjev časnika Dnevnik je danes s 67 glasovi za in 29 proti podprl predlog, da odgovorna urednica časnika Dnevnik postane Suzana Rankov, je za STA povedala predsednica aktiva Meta Roglič. Nova odgovorna urednica se bo, kot je dejala, najprej lotila razgovorov o oblikovanju uredniške ekipe in konsolidacije redakcije od znotraj. Suzana Rankov je za STA dejala, da ji visoka podpora kolegic in kolegov pomeni tako čast kot odgovornost in zavezo za delo. "Veseli me, da na Dnevniku obstaja volja za boljše in kvalitetnejše delo, pripravljenost na spremembe in izzive, ki nas čakajo na vedno bolj zahtevnem trgu dnevnega časopisja," je povedala.

Vlada je Darsu naložila, da takoj ustavi vse aktivnosti v zvezi z uvedbo elektronskega cestninskega sistema v prostem prometnem toku. Nadzorni svet Darsa mora ob tem v 14 dneh pripraviti podrobno poročilo o poteku razpisa za izvajalca cestninjenja in izsledkih, ki bi kazali na morebitno netransparentno ali negospodarno ravnanje.

Delni odpis grškega dolga s strani zasebnih upnikov je očitno uspel. Neimenovani uradnik grškega finančnega ministrstva je po poročanju tujih tiskovnih agencij zatrdil, da so se na ponudbo grških oblasti že odzvali upniki, ki imajo v lasti več kot 75 odstotkov skupne nominalne vrednosti vključenih obveznic, kar je spodnji prag za izvedbo operacije.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 9.3.2012 - 9.3.2012 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   2 novosti     4 novosti 1 novost
2. UPRAVNO PRAVO         2 novosti  
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO         3 novosti  
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   4 novosti 1 novost   2 novosti 3 novosti
5. JAVNE FINANCE   1 novost 2 novosti   5 novosti 1 novost
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   12 novosti     4 novosti 1 novost
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI       1 novost 7 novosti 1 novost
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA            
9. ZDRAVSTVENI SISTEM   1 novost        
10. MEDNARODNI ODNOSI         4 novosti  
11. OBČINE